zaterdag 14 november 1998

deze bladzyde, alleen maar zogezegd die van het jaar 1998, zyn een opeenvolging van filmpjes die dienen ter ondersteuning van vitalski's lezing over shakespeare