zaterdag 31 oktober 2020

zondagbunnie

anneleen roex

in barcelona
met "de integrale jerry bill"

prent vd week


pech en geluk

pech: de uitvinding van slam

geluk: de sprekende ezels was vandaag live on-line; opnieuw my de indruk wekkend, dat dit de mooiste televisie in jaren is...

dode schryvers

margaret cavendish (1623-1673), engelse aristocrate, zeer productief schryftser, zéér vroege voorloper van de science fiction met haar boek "the blazen-world" uit 1666, over een avonturier die een verloren beschaving ontdekt op de noordpool...extreem slechtessay - opgelet: report uit 2010

 

wat is gezellig?


we kennen allemaal de betekenis van het woord "gezellig", maar hier vragen wy ons af: waarom heeft "gezellig" een slechte byklank in weldenkende middens? 

1. omdat een zich overgeven aan gezelligheid, een negatie impliceert van alles dat er op datzelfde moment verkeerd gaat in de wereld. jy zit daar te genieten van jouw warme tas chocolademelk - terwyl er zich elders, ook vlakby in jouw buurt, de meest gruwelyke, onrechtvaardigheden voltrekken, straffeloos. om die reden heeft gezelligheid iets immoreels en zelfs, wat nog erger is, iets stompzinnigs.

2. omdat het maar een kleine stap is van gezelligheid naar kneuterigheid, dwz van "aangenaam, prettig en huiselyk" naar "kleintjes, kleinburgerlyk en benepen". kneuterigheid is gezelligheid in zyn perverse dimensie. zelf, hier nu als auteur, niet integraal afkerig zynde van het perverse (er is voor alles een tyd...), vermag ik dan ook zelfs het kneuterige wel enigszins te verdedigen... er was, geloof ik, weinig seks ten tyde van de gestrenge vorsten metternich en victoria, en de geborneerde kunst die zy beschermden, de "biedermeier" - doch: àls een man toen seks had, dan had hy vast en zeker ook een veel duurder orgasme. (en hier noteer ik met opzet enkel "een man", en dus niet "een man of een vrouw..." daarover later ook meer...)

dus: het gezellige is verwenselyk doordat het schynbaar indruist tegen het maatschappelyke engagement en doordat het de deur openzet naar een alles verstarrende zelfgenoegzaamheid, een makke onderworpenheid, verveling. al is, moet gezegd, de verveling de moeder van alle doorslaggevende ontdekkingen.

zonder dat onbeschryfelyke leed te willen bagatelliseren: ik las wel eens de mémoires van een kampgevangene die was tewerkgesteld in het ergste inferno dat ooit heeft bestaan, zynde in de kelders van de verbrandingsovens achter de gaskamers... waar hy lopende-bandwerk deed; het verbranden van alle lyken. het zou tweehonderd bladzyden vergen om de hele context van deze bemerking recht aan te doen, maar op een ogenblik heeft zyn mede-häfteling van een kapo, in ruil voor een stukje brood, een flesje schnapps kunnen organiseren; dus op een avond zitten die twee byna-muzelmannen aan een wankel tafeltje by een kaars in die kelder met ieder een dopje voor zich, dat dienst doet als glaasje, om van die schnapps zeer voorzichtig te nippen - de mémoires-schryver maakte daar, tot zyn eigen ontsteltenis, met de allergrootste omzichtigheid, gewag van een ervaring van gezelligheid.

een dezer schryf ik ook iets over, hiertegenover, het "ongezellige"... het "unheimliche"...

gag


"myn ex-vriendje is super jaloers... maar ze zeggen
dat ie je wel goed kan scheren!"

state of being, 1 november 2020


overdag quasi de hele dag zitten te werken op de correcties voor de "mémoires van een chefkok", dat in januari moet uitkomen, maar ook druk gecorrespondeerd met myn broêr serge, die bezig is met de cover voor het kerstverhaal, dat uiteraard voor december is. tussendoor ben ik ook bezig geweest met de trappen aan ons huis, om daar met veel moeite de tapisplein van los te wrikken...
    het is koud in huis en ik weet my slaperig, maar dat is allemaal niet erg; het is "vacantie", of meer nog: de àànvang van de vacantie; bestaat er iets mooiers? voorts zyn er, in de loop van de voorbye paar dagen, een vyftal aanstaande optredens geschrapt, wat financieel geen lachertje is, maar ook dit is niet erg, zelfs ben ik er juist bly om; om de rust die daarmeê vrykomt...
    uiteraard ben ik met myn kont in de puree gevallen met die opdracht voor cultureel centrum rix, deurne, dwz met die podcast. ze brengen my alledrie maandelyks exact evenveel op: myn taak als leraar, myn job als radiomaker en myn intense geleur met myn maandelykse boekjes; de combinatie van die drie tezamen, maakt dat ik het lachend uitzing...

-end


afterLink.

gast-auteur
              H
ET GEVAAR LOERT IN MOMBASA

van onze correspondent in de jungle robertus baeken

                                   

aflevering 52 
Chicago, 1 januari 1938:


Zevenentwintigste druk van het logboek.

   Deze editie lijkt van de streek rond het Kivumeer, gelegen op een hoogte van 1460 meter boven de zeespiegel, een druk oord te hebben gemaakt van pelgrims op zoek naar de legendarische, misschien nog in leven zijnde paren Oscar & Clara plus Duvel & Jane *(2). Iedereen vreselijk benieuwd of het vandaag om slechts één koppel gaat of om een menage à trois

   Wat de hoogte van het Tanganyikameer betreft, (773 meter) bleek Duvel slecht ingelicht. Nu volgens deze nieuwe editie Duvel in zijn voorstel aan Jane om er samen vandoor te gaan, het zeker werd dat hij die plaats had voorgesteld, breidde de drukte zich spoedig ook in die richting uit. Niet uitzonderlijk was het dat de reizigers daar bij het tegenkomen van kennissen of stadsgenoten toen al selfies naar huis stuurden. Met een gezamenlijke brede lach naar de camera stonden zij elkaar dan plechtig de hand te schudden. Jawel, liefst precies op de plaats waar Henry Morton Stanley en David Livingstone hen dat een eeuw geleden hadden voorgedaan bij hun eerste ontmoeting met dat imposante Tanganyikameer op de achtergrond.


WORDT VERVOLGD


iedere dag is een vleêrmuis


vrijdag 30 oktober 2020

zaterdagbunnies

stefanie van heemsbergen
valerie de groodt

extreem lang geleden

prent vd week


advertentie


cowboylectuur en wild west-grafiek -
tweehonderd bladzyden lang op de roetsjbaan!


advertentie, vervolg

geef jouw vriend of vriendin nu met de herfstvacantie zo'n heel setje cadeau!!...

-gedichten

-moordverhaal

-dagboek

-genese van frankenstein

-stripverhaal

-conference over kempen

-cowboy-lectuur

onderschat / overschat


overschat
: hoe erg het is als mensen dagenlang niks anders doen dan tv kyken.

onderschat: ward zwart, tekenaar van oa "wolven" (r.i.p.)

naar waarde geschat: vette mayonaise by de kip-met-appelmoes

pech en geluk

pech: geen gordynen in de werkkamer, zodat je in een aquarium gewoon op straat zit.

geluk: slapen op het terras in de lange zetel, met een zéér zachte bries in het aangezicht, alsof je gewoon op vacantie bent...

alternatieve feiten


1. in de film "nosferatu" uit 1922, knippert hoofdrolspeler max schreck op negentig minuten tyds maar één keer met zyn ogen.

2. de haai in jaws komt pas volledig in beeld na 81 minuten.

3. het was byna gebeurd dat tim burton gremlins zou hebben geregisseerd; zyn gebrek aan ervaring toen, speelde uiteindelyk op de valreep in zyn nadeel.

4. in de film "child's play" zie je dat het jasje van de horror-pop chucky de ene keer wél, en dan weêr géén knopen heeft, de hele film door...gag


state of being, 1 november 2020

pitouche, onze boskat, heeft nu voor het eerst in zyn leven een kattenluik, in de deur naar de hof. als er aan de andere kant van dat luik geprepareerd konyn voor hem klaarligt, springt hy erdoor, zonder erby na te denken, maar behalve by die uitzonderlyke omstandigheid, maakt pitouche geen gebruik van dit luik. pitouche heeft geen enkele verplichting, met als gevolg dat zyn leven voor 98 procent bestaat uit rituelen. in principe is hy nergens echt iets verloren, dus: als hy naar binnen wil, wil hy niet echt gewoon maar naar binnen - hy wil naar binnen worden gelaten; die gehele beweging, dat gehele tezamenspel. hy wil erop hebben zitten wachten, hy moet ervoor hebben aangedrongen, met zyn voorpoten tegen de glazen ramen. in zyn eentje naar binnen stappen door dat luik - voor pitouche is dat als seks zonder filosofie.
    eigenlyk hebben we pitouche dus verraden...
dreamer


ik maakte een notitie metéén toen ik wakker werd; meestal weet je dan nadien wel genoeg, maar nu triggert het verder niks; "met stadslegende op café." that's all folks...

-end


afterLink.

gast-auteur


    H
ET GEVAAR LOERT IN MOMBASA

van onze correspondent in de jungle robertus baeken

                                   

aflevering 51 


Telkens als Zijne Excellentie die naam liet vallen, viel ook zijn monocle af. Gelukkig hing dat ding aan een zilveren kettinkje. Nadat John A. Mitchell genoeg Britse thee had gedronken en, om die oude excellentie te ontspannen, voor hem een boel te binnen schietende Amerikaanse wissewasjes uit de doeken had gedaan, gingen zijn gedachten alweer naar diens afwezige vrouw Adelaide, wier benen, misschien juist doordat ze hem ook dit keer werden onthouden, hem zelfs in nog hogere mate gingen interesseren dan die Hilter of het antiekste en kostbaarste tapijt. Mocht niemand anders haar laaggelegen schoonheden zien? Had hij haar om die reden met haar boys naar de markt gestuurd? Of waren haar benen, precies zoals die van haar oom, de gewezen gouverneur, onlangs ook danig gaan wiegen en was zij, precies zoals hij, ten gevolge daarvan door de knieën gezakt? Nu was de Keniaanse bodem door de vele modder na elke moesson wel lange tijd zeer onvast, maar van aardbevingen hoorde je hier zelden. Ten langen leste kon die op rust gestelde gouverneur zijn tropenhelm niet meer op het hoofd houden, zo had John vorig jaar in een Britse krant gelezen. Sommige ziekten zitten in de familie. Daaraan kan zelfs een gouverneursvrouw niet ontsnappen.


‘Adelaide is met haar boys naar de markt. Zij kan elk ogenblik thuiskomen. Tenminste als zij zich daarna niet naar Dicks cacaoplantage heeft begeven. Dick is een bevriende Brit. De plantage waar hij middenin woont bedraagt wel twintig hectare. En hoe zit het in jouw Amerika? Is daar nog voldoende rassenongelijkheid?’
    ‘Uiteraard!’
WORDT VERVOLGD...

iedere dag is een vleêrmuis


donderdag 29 oktober 2020

vrydagbunnie

kris achten flankeert een voor myzelf anonieme oldschool-bunni

prent vd week


 

pech en geluk

pech: van 11u tot 16u geen ellentriek in huis, wegens gesprongen zekering.

geluk: "little drop of poison", tom waits

mop vd week

 "ik ken niet àlle toffe dingen van zwitserland, maar hun vlag is toch alleszins een pluspunt." 

gag


onderschat

de groep "dinosaur jr" is echt
serieus onderschat... van àl die jaren negentig grunge-bands, is dit de enige band met echte eeuwigheidswaarde, dat merk je nu, zoveel jaren later... dat dat zo'n verdomd stevige melodieën zyn, eigenlyk is dat popmuziek. desnoods gaat het maar over een paar nummers; "in a jar", "keep the glove", "feel the pain"... en wie er nul affiniteit meê hebben, snap ik ook wel; maar zelf vind ik het song-writing van de àller, àllerbovenste plank.

vrydag, 30 october 2020


de werklieden zyn weg; de prachtige ramen steken er overal in, boven en beneden, de voordeur,  de vliegenramen... het neigt naar het monumentale... maar myn intiemste papieren in de werkkamer hangen vol cement, de voetstappen van modderlaarzen pryken op myn slaapkussen... het gaat even duren, dit barbarye weêr effen te stryken...
    dit is natuurlyk gezeur; luv heeft die opwaardering geniaal geregeld; dit huis wordt ons pensioen; voor wanneer, binnen veertien of vyftien jaar, de kinderen de deur uit zyn... myn acteerwerk in pingponglokalen de voorbye decennia, zullen my op myn oude dag weinig opleveren; maar: dan verkopen we dit fort, en gaan luv en kik ergens in een caravan wonen (liever niet maar we zullen zien...)
    but - okay, really; zo'n werklui over de vloer, nu al drie weken lang iedere dag van de week, van zes uur smorgens tot vyf uur savonds, is op zich écht een serieuze stressboel... morgen komen er voor één keer eens helemaal géén handarbeiders langs - en ja: da's nu echt féést voor ons!...
    voorts, dagboekgewys, gaf ik vandaag overdag twee uur engelse les, in schilde. daar had ik weêr erg veel plezier in. indien mondjesmaat gedoseerd, kan lesgeven soms echt een fantastisch iets zyn. dat had ik echt nooit gedacht, daar kom ik nu pas achter, op myn 50e.
    het helpt dat ik myn vak erg zinvol en nuttig vind: engels; misschien het meest zinvolle vak van allemaal. op zich suckt het natuurlyk om die tieners te moeten staan beknotten in hun natuurlyke sturm-und-drang; ik maak nu deel uit van de grote afstomp-machine - doe dit niet, doe dat niet, blyf zitten, wie heeft met die stilo gegooid!!!?; maar: als ik ze ondertussen aan het verstand kan brengen wat het werkwoord "to strike" betekent, en/of de uitdrukking "against all odds", en/of de frase "to commit an offense", dan help ik die mensen toch écht wel vooruit... ja, daarom kan ik dit doen... vorig jaar gaf ik ook nederlands, maar da's eigenlyk al meteen veel meer nerdy... engels is àlles in 2020...
    voorts, ten slotte; "de naam van het rendier", myn kerstverhaal: gisterennacht quasi voltooid... de verkoop van myn boekjes stagneert evenwel, dat was ook te voorzien; zeker na "de kempenkrak" kon "jerry bill" alleen maar op moêheid stuiten, op oververzadiging; als een mens alleen maar de cover ziet, kan hy ook niet raden hoe lollig dat boekje binnenin wel niet is - maar: toch ben ik alvast uit de drukkosten, ieder enkelvoudig exemplaar dat nu nog buitengaat, is winst...
    het enige dat écht telt, is dat die boekjes bestààn. wat ermeê gebeurt, is bykomstig. ik wéét dat byna niemand nog leest, dat is normaal, dat is niet erg, ik lees ook zelf byna niets meer...
    myn kunstwerk, zyn vooral de eindcontouren van dat oeuvre; de omtrek ervan, die je kan zién, zonder het allemaal te hoeven te hebben gelezen...    

dreamer

ik was ooit, lang geleden, binnengebroken by myn vriend J. nu kwam ik, veel later, by hem op bezoek, maar zag ik daar al die spullen van myn inbraak nog liggen. dus dacht ik; dit is té evident, ik kan beter alles bekennen...

-end


afterLink

gast-auteur    H
ET GEVAAR LOERT IN MOMBASA

van onze correspondent in de jungle robertus baeken

                                   aflevering 50Mombasa, 20 september 1934:


Uitgenodigd door de gewezen handlanger in de Oostendse visserij Van Kuyck om hem bij deze gelegenheid een bezoek te brengen, kwam de gewezen privédetective dit keer op een gans ander adres in Mombasa terecht. Zijne Excellentie woonde nog dichter bij het strand nu. Deze villa was immens groter, met nog meer prachtige palmbomen errond. Erg prat toonde deze hoogwaardigheidsbekleder hem zijn nog meer uitgebreide collectie vloerkleden. Behalve Perzische tapijten, lagen er nu ook heel wat Pakistaanse. Drie zéér antieke Nepalese zelfs. Dat niemand anders dan zijn vrouw Adelaide over de antieke tapijten mocht lopen, had ik al tijdens mijn vorig bezoek vernomen. Als zij van die beschermende, moderne nylonkousen met rechtgetrokken naad droeg, kreeg zij van hem zelfs toestemming om er een ongelimiteerd aantal keren over heen en weer te stappen. Adelaide had erg mooie, lange benen en een bevallige gang, zo had Van Kuyck, enthousiast als hij was over de unieke combinatie van in nylons gestoken vrouwenbenen en antieke tapijten, zich toen al vergaloppeerd. 

   Zoals hem, terecht of niet, verweten werd, hield John er een door en door Amerikaanse denkwijze op na. Zo was hij erop voorbereid in dit huis een door al die materiële voorspoed, grenzeloos gelukkig man aan te treffen. Niet dus. Zijne Excellentie leek wel twintig jaar ouder geworden. Het feit dat zijn echtgenote Adelaide in dat grote gebouw opvallend afwezig was, bracht hem op de gedachte dat zij ondertussen misschien gescheiden waren. Ook niet, zo bleek achteraf. Wel maakte Zijne Excellentie Van Kuyck zich vreselijke zorgen over de huidige beroerde politieke toestand in Duitsland waar hij met haar twee jaar geleden was geweest.


In de bierkelders van Munchen had hij de bulderende stem van een korporaaltje opgevangen, en hoe hij na elk woord schuimbekkend met gebalde vuist op tafel sloeg. Een zekere Hilter - of was het Hitler? - met bruin hemd en koppelriem schuin over de schouder, wat zowel een stoere indruk gaf, als daarnaast de bijkomende garantie dat zijn broek niet in het openbaar zou afzakken. Weldra zou hij ginds de lakens uitdelen. En de klappen. En de kanonnen. Zeker weten. Het ging er druk aan toe. Hitler hier. Hitler daar. Hitler Ginds. Hitler overal.
    Telkens als Zijne Excellentie die naam liet vallen, viel ook zijn monocle af. Gelukkig hing dat ding aan een zilveren kettinkje.


WORDT VERVOLGD...

iedere dag is een vleêrmuis


woensdag 28 oktober 2020

donderdagbunnie


 karoline van ransbeke

prent vd week


pech & geluk

pech: telephoon-battery leêg, zodat ik onderweg op de fiets geen radio kon beluisteren

geluk: poezie van monique bol in myn brievenbus ontvangen

onderschat / overschat

onderschat: tydschrifenwinkels

overschat: speeltuinen

naar waarde geschat: podcasts

interludiumdode schryvers

hugo gernsback. 1884 - 1967. alleen al die data zyn een curieuze spreidstand. geboren toen er nog maar nauwelyks ellentriek bestond, gestorven toen jimi hendrix al drie elpees had uitgebracht...
    hy stierf als een americaan, maar werd geboren als een luxemburger (!).
    hy was de stichter van het eerste sf-magazine ooit: het legendarische "amazing stories"...

gernsback, voor de gelegenheid in een SF-pak...

voorbeeld van zyn tydschrift

waar was je te woensdag

in trix, voor een nieve podcast-aflevering met onder meer jowan petit.
dit hier is natuurlyk niet trix, maar de grand bazar vlak daarnaast...