dinsdag 31 maart 2015

dinsdagbunnies

sas poppy
lady angelina

linkie


"ooievaars in meerle", pracht-compositie van martinus wolf...

https://soundcloud.com/claudette-van-de-rakt/ooievaars-in-meerle-martinus-wolf-live-in-meerle?fb_action_ids=10153202009337042&fb_action_types=og.shares


één biografeem
lord byron en goethe hebben wel degelyk met elkaâr gecorrespondeerd. in zyn laatste brief aan goethe, vanuit missolonghi, vertelt byron zelfs over zyn geykte voornemen om, nà het griekse avontuur, naar weimar over te komen voor een bezoek.
    zoals men evenwel weet, is lord byron in griekenland omgekomen; niet, naar zyn fans hadden gehoopt, op het slagveld, maar wel ziek in bed, doorweekt van regen en wind (de sirocco)*; byron zelf had dit wél letterlyk voorspeld, in één van zyn laatste gedichten:"echte helden sterven vlak nààst het strydperk, in een bed daar ergens."
    (myn zoon, rocco, is effectief byzonderlyk vernoemd naar de sirocco, zynde een zuid-europese wind.)

-end


afterLink

première nadert... nog 25 jaartjes to go...

maandag 30 maart 2015

maandagbunnie

exact vyf jaar geleden, 30 maart 2010,

was barbara "black barbie" ceuleers

hier, op deze blog,

met recht en reden

bunnie van de week...

prent vd week

(c) mollie

agenda

-donderdag 2 april:"victor glorieux en de jammerklacht", live in "de nieuwe garage", oelegem, nadere info volgt

-zaterdag 4 april, 16u:"victor glorieux en de jammerklacht", live in de bibliotheek van linkeroever, willem elsschotstraat 7.
pictured by (c) nana ramael

zag vandaag een vhs-opname uit 1996.
ziehier tine linky-toy + veerle verbert... haha...

fascinated by rain

één biografeem


de derde dag van de maand juli van het jaar 1936 kwam de joods-slowaakse journalist stefan lux (zie photo) het gebouw der verenigde natiën ("de volkerenbond") in genève tydens een vergadering naar binnen gelopen, om allen aldaar te verwittigen tegen het duits fascistische antisemitisme, dat reeds zo welig tierde;"dit is de laatste slag!" riep hy dan uit, en schoot zich ter plekke dood, met een revolver in het hart.                     de daad werd ongeveer unaniem afgekeurd als een vorm van lafheid, en nadien in de pers volstrekt verkeerd weêrgegeven bovendien.

state of being, 30 maart 2015

leisure... leisure!!... no,-niét, nooit ooit toegeven aan hét dogma, dat "je moét werken," "je moét nut hebben," "je moét je schamen," - fuck dat.
    leven = grote vacantie. ik kan daar ook niks aan doen...
    ik kan niemand helpen... mensen met een moeilyker leven dan het myne - pech gehad; ik ga my niet opofferen of myn genot camoufleren. ik zit in deze cocon. ik heb geluk gehad. sorry.
    je niet, nooit, vergrypen aan achterlykheden als "ik heb gevochten voor waar ik nu sta," - beter helemaal nooit "gevochten" hebben, voor niks. wel op een stoel zitten, kyken naar wat er gebeurt. hier en daar iemand uitlachen - maar niet jezelf. jezelf sparen, jezelf bewonderen...
    teenage mutant ninja turtles is wél een goeie film, ook al zeggen àlle critici van niet!!

-end


afterLink

repost...

zitten toch al mooi op 2000 kykers...zondag 29 maart 2015

zondagbunnie

evi flamand


de oervriendin van de panter
aan de kerk van meerle

wat deed je te zaterdag

met de family

naar de aveve

voor planten en potgrond


voor de kinderen meer fun dan de efteling...

totdat rocco begon te wenen omdat hy persé een grasmachine meê naar huis wou...


savonds met erwin invisible en irene vervliet naar de kerk van meerle...

daar opgewacht door m'n pa en m'n ma...

voor een indrukwekkend piano-concert van martinus wolf

jetty swinnen
en haar partner

lies robben
die de cd-verkoop verzorgde

jantine

met haar jeugdvriendin
en een tante

congratz, wolf!

-end


afterLink

martinus wolf in zyn kasteeltje in durbuy, as seen by katja loef...

zaterdag 28 maart 2015

zaterdagbunnie

alweêr myn dochter.
niets aan te doen, ik ben weêr van de gehele dag niet buitengeweest (jihaa)- en deze photo kreeg ik vandaag binnen van (c) guy kocken. met drie en een half jaar vertraging dus...

linkie

de doyle-sage van rookzanger continues...
http://janpaulvanspaendonck.blogspot.be/(rookzanger is een amsterdamse vriend van me, met een eigen intense blog...)

state of being, 28 maart 2015zoals afgesproken was met myzelf, vandaag de gehele dag in bed gelegen (was immers pas rond zeven uur smorgens in slaap gevallen), net zolang totdat mollie terugkwam van school. dan wonderwel in het midden der familiale drukten, zelfs in de tuin tussen rondvliegend gebladerte, kunnen voort-werken aan "pech en geluk", het toneelstuk, wat niet eens het plan was.
    van zes uur savonds tot halfacht savonds met mollie in de machine-kamer, een beetje een gewoonte zolang ik niet weg moet; verdeel en heers; rocco boven met luv, ikzelf met mollie aldus beneden; dan zitten we ieder, by de kaarslicht, aan het uiteinde van de houteren tafel, ieder met haar/zyn papierwerk, en draai en we rustige vinylplaten, eender wat zich aandient uit de kast.
    daarstraks een elpee van nena, niet eens hun debuut; waarop mollie vroeg:"is dat een kind, dat daar zingt?"  dit greep my erg aan, lezers; omdat er aan die vraag niets infantiels was, maar wel was van haar een erg zinvolle, intelligent zintuigelijke, esthetisch receptieve vraag, waardoor ik haar als het ware vanuit haar binnenste begreep (toevallig is "nena" ook russisch voor "meisje", dacht ik... en inderdààd klinkt ze  vooral op dié plaat erg meisjesachtig...)
    tussendoor lees ik alinea's in de times literary supplement, toch wel. van dat grandioze magazine heb ik ooit, voor vyf frank, een gehele doos vol gekocht. heb uiteraard geen tyd om erin door te lezen, maar hier één half artikel over walter scott en diens invloed op breivic, en daar één alinea over george orwell en waarom die lekker niks te maken had met de bloomsbury groep, houdt de stoof warm.
    ik ben erg bly met myn opleiding als germanist... daar denk ik nog maar sinds kort feitelyk met heimweê, klaarblykelyk, aan terug; de omgang met de professoren en het zicht op de met sneeuw overdekte vyvers aan de u.a., te wilryk, maar ook aan de leerstof; de stoffige theorieën van schleiermacher, van chomsky... ja hoor...
    maar: geen enkele tyd was zo goed als de deze...
    neen, dat is niet eens waar... het berging my nog beter toen ik jonger en wilder was en vrygezel, én toen ik geld had daarenboven - dat was een korte periode; ik was vyftien jaar min of meer vrygezel maar de eerste tien jaren daarvan was ik werkelyk straatarm), maar toen was alles nog beter; eenvoudiger, in een voortdurende staat van vryheid en meditatie... maar - okay: ik geef my over aan de zoete straf van 2015... mede middels deze wereldberoemde weblog, de "kingis quair" (dwz "het boek van de koning"; james I van schotland (1394-1437) zat zyn halve bestaan lang in een grote, bakstenen toren gevangen, maar zag daar soms op de binnenkoer een schone jonkvrouw passeren; vandaar zyn prachtige dichtwerk, waarmiddels 'ie vrede nam met zyn lot...)
    eens de kinderen insliepen, rond 9, met luv naar "winter sleep" gekeken; de titel evenwel té veelzeggend, luv lag na een kwartier weêral te snurken (begrypelyk); ben in myn eentje blyven verder-kyken. aangrypend ding, zeer zuiver...
    daarna "pech en geluk, eerste helft" als het ware "voltooid". tenminste de springplank om meê aan het repeteren te slaan. zeer netjes, in kleine hoofdstukjes - en vrywel zonder schryffouten, denk ik. een verzorgd pakketje...
    halfvyf nu, i'm off...

-end


afterLink

ben nu naar deze film aant zien...

er zyn periodes dat ik geen film wil aanzien wegens te ongeduldig voor futilitisme - en periodes waarin ik kan kwylen by goeie dialogen, mooie decors en (door de kop-telephoon) atmosferische soundscapes...

vrijdag 27 maart 2015

vrydagbunnie

mollie
in haar atelier...

prent vd week

amper vier jaar oud he mensen...


toch wel iémand tegengekomen vandaag:
philip goldface.


rocco ligt myn zyn kop op de computer...

één biografeem
franz schubert (1797-1828), die overigens achttien broêrs en zussen had, beleefde zijn meest creatieve jaar in 1815, aldus op zyn achttiende. toen schreef hy immers, aldus op twaalf maanden tyds, vier opera's, twee symfonieën, 144 liederen, twee missen, een strykkwartet en twee piano-sonates. wat jong sterven toch al een pak minder erg maakt, eigenlyk...

state-of-being, 27 mart 2015
verdomme, het is al halfzes smorgens geworden... dus tot erg diep in de nacht zitten voort-knutselen aan het toneelstuk, "pech en geluk". mààr: hierin wel een zekere doorbraak weten te forceren, ondermeer in het zoeken naar een evenwicht tussen de acteurs onderling; die zyn met zyn negenen, en die moeten in dit stuk allen preciés evenveel tekst hebben, vind ik.
    dus het is een "compositie" geworden, en de taal is al netjes verzorgd - waardoor ik het, indien nodig, gemakkelyker eventjes opzy zal kunnen leggen (wel hopelyk morgen-avond nog één sessie, nog wat puntjes op i'tjes... maar overmorgen moet ik naar martinus wolf in meerle en komende week komen er weêr optredens en zo... dus ik moét hier nu deze windstilte efkens benutten...)

afterLink

special thanks to istvan lee-lössy, marsraker en philip osier

donderdag 26 maart 2015

donderdagbunnie

hier ikke nog eens in de gedaante van yvette...

agenda ten donderdag

zou moeten:
-naar de post (voor grote enveloppen)
-naar de keuring (al een halfjaar overtyd)
-naar het stort (je kan in de garage geen stàp meer zetten)

zal moeten:
-in bed liggen tot twee uur smiddags

pictures

vandaag, te woensdag, heb kik uiteraard weêr totààl niks meêgemaakt, beleefd of gehoord of gezien;

gelukkig voor deze blog, stuurde (c) nick hannes my zonet een paar mooie photo's door, van die gig van circus bulderdrang twee weken geleden...woensdag 25 maart 2015


-end


aferLink

mini-series... minder oppervlakkig dan films, minder "per kilo" dan gewone series... mildred rules!....

woensdagbunnie

believe it or not,

ik maak al jaren grapjes over mevrouw leemans;
maar: nu blykt dat zy fan is van my;

zelfs in die mate, dat ik vandaag door mevrouw leemans persoonlyk gevraagd ben om als gastspreker te komen optreden op een feest genaamd "dertig jaar mevrouw leemans", 29 april ergens in deurne...

--dig it!

state-of-being, 25 maart 2015de gulden regel om ten laatste om vier uur snachts zéker te bed te liggen, nu al een paar dagen na mekaâr met de voeten getreden - doordat een mens zo verrekte weinig gedaan krygt op één dag tyds... doordat het zo verdomd tydrovend is om vyfhonderd zinnetjes op een goeie manier achter mekaâr te plaatsen...
     zucht...

-end


afterLink

toch mooi intergaal in één vloeiende beweging opgenomen...

dinsdag 24 maart 2015

dinsdagbunnies

mollie en luv

-end


afterLink

nog maar eens nog maar eens nog maar eens boudewyn buch + goethe...

maandag 23 maart 2015

maandagbunnie

ikkezelf,
maar dan als een dame die door irene vervliet spontaan "yvette" werd genoemd...

agenda

voor de rest van dees maand geen optredens meer.

-- yes!!!

carolien wardenier
stefanie lawson
backstage "tseef leeft"

charles jarvis overwint zyn doodsangsten
en brengt twee prachtige liedjes ten berde

koor zang natuurstem
heel wat anders dan opera-achtig geforceerde stemmen
valt zeker iets voor te zeggen

lucca zabelle

de geniale koen geudens, een achterneef van me overigens