zaterdag 30 augustus 2008

weekendbunniete hasselt

zondag


Schema ‘Salon’ cultuurmark, gastheer Vitalski;


Overzicht gasten:

11.30 uur: Erik Rinckhout
12.30 uur: Tom Naegels
13.30 uur: Adriaan Raemdonck
14.30 uur: Lady Angelina
15.30 uur: Christoph Vekeman
16.30 uur: Bart Van Loo


Stand Musea op de cultuurmarkt: Meir – standnummer 47 – ter hoogte van de hand.

ultravitalskibloggers


er zyn zoals men weet een zevental ultravitalskibloggers,

een van hen is hy hier, rob -

hy kent myn agenda beter dan ikzelf,
en is my dees jaar al een stuk of tien keer komen bekyken.
- veel dank!!


jullie zouden beter allemaal een voorbeeld aan hem nemen...

vrijdag 29 augustus 2008

ingezonden bunniet.f.

agenda dees weekendstraks, vrydag, in hasselt voor "wanderlust" - dwz 'myn leven met leterme', begeleid door enkel willywilly...

zaterdag: livingoptreden voor de cultuur- coördinator van luchtbal, solo

zondag: gastheer op de cultuurmarkt voor enkele illusterheden, over wie morgen meer...

pryswedstryd


"edgard" heeft zyn prys reeds ontvangen,

kenneth cools wacht nog op zyn twintig euro...

hieronder kan je een originele tekening winnen van kim duchateau!


prysvraag:
noem zoveel mogelyk films waarin een personage zuiver uit woede, om zich af te reageren, een interieur in frennen slaat... 
 

donderdag 28 augustus 2008

vitalski tv starring het zwyn

starring het zwyn deel 2

donderdagbunniewoensdag 27 augustus 2008

context


vitalski tv is back in town

met een nief hoofdpersonage:
  het zwyn!!!

woensdagbunnies
bunnies op de jardin de plantes

hier ben ik weêr

veel dank, srg,
voor het overgenomen hebben van deze blog,
onderwyl ikzelf, als zelfverklaard nachtburgemeester,
op reis was...


hieronder een paryse reportage (myn lens geraakt érg versleten), met als enig hoofddoel: mensen te pesten, die nu ook goesting krygen om naar parys te vertrekken -

mont martre
la vie en rose

dinsdag 26 augustus 2008

pont neuf

kim van de week

family life

het mirakel wilde dat we myn broer thomas (links) en myn neef philip en die z'n vrouw mies tegenkwamen in het metrostation van de bastille...

dat werd een avondje serieus doorzuipen en hard lachen...

a la recherche
in het louvre de enkels uit myn sokken gezocht
voor het originele beeldje van pazuzu,
gekend van "de demon van de eifeltoren" van tardi...


deze dus...

a la recherche


la palette, stamkroeg van henry miller
- de hele maand augustus geslotenpeople

rendez-vous avec bent van looy, beroemd van das pop, in de rue saint-denis...

people
het graf van jim morrison...

SRG in CHINA (6)
SRG in CHINA (5)
SRG in CHINA (4)


maandag 25 augustus 2008

SRG in CHINA (1)


om jullie te entertainen tijdens Vitalski's afwezigheid volgt hier de komende dagen een mini-fragment van de reportage over China die ik voor NRC/M tekende. (aanklikken voor grotere versies)

zondag 24 augustus 2008

deze keer echt

deze keer ben ik écht voor drie dagen naar parys, tot woensdagavond 

zondagbunnies

livingtour documentary

vandaag overdag in een living in lembeek
voor één sympathiek gezin!!

zaterdag 23 augustus 2008

weekendbunnie
op het terras van hans bollen...

gisteren

gisteren, vrydag, overdag naar genk
om styn vranken (links) by te staan in zyn workshop teksttheater...

vervolgens

savonds erg laat een optreden
in de living van hans bollen...

press


gisteren in metro...
special tx to jimmy

press

en dit gisteren in de morgen;
"de fetisj" verschynt by de gloednieve uitgevery lampedaire, die tegelyk ook boeken uitbrengt van jurgen verstrepen, kelly pfaff, freddy dekerpel en connie palmen...

le voilanog een paar keer slapen...

nog méér pressik flakker weêr wat op in de media want ook nog eens deze week in Story krygt axel peleman de vraag voorgeschoteld: bewys dat je goed bevriend bent met vitalski, waarop axel:"ik herinner my nog die keer toen we samen ergens in herentals wakker werden in een eendenhok..."

uitslag wedstryd

kennet cools heeft ultra gelyk:
dit beeld komt uit peter en de wolf.

gelieve uw rek nr te mailen,
u krygt 2O euro!!

toch sterk dat hy dat heeft herkend...

vrijdag 22 augustus 2008

de opkomst en ondergang van circus bulderdrang
22. De Vleugel Van Een Vampier


het was begonnen met commissaris pondi
en zyn zogenaamde vliegende brigade.

kapitein de vampier had eigenlyk vakantie.hy had zich naar het westen
van het circus begeven,
nog achter de tent waar
de man met het masker van goud
op een veldbed lag
omdat er
een krekel onder zijn masker was gekropen;

de vampier zag de commissaris
aan de overkant van de kille vyver.
een geluidloze voormiddag,
alleen vliegtuigjes vlogen over.

daags tevoren was de commissaris
nog in het klapstoeltjescommando
naar hem aan het zoeken geweest.

daar was hy op de minotaurus gestoten,
en van de minotauurs was de commissaris
te weten gekomen
van deze blokhut van de vampier.

-het is niet goed
als mensen met dieren spreken.
-dat is het lot van de minotaurus:
niemand weet met zekerheid
of hij een mens is of een dier.

-waar wil je my toe verplichten,
op welke manier?
-ik ben hier in opdracht
van de secretarisvogel -
en ik ken geen slangenmens,
zei de commissaris
geagiteerd.

-er wordt naar het schijnt
een complot tegen ons beraamd.

-tegen jou, niet tegen mij...

ze reden wat later door een
stormachtig landschap van behangpapier...

toen reeds zag de vampier met zekerheid:
de weêrwolf gaat effectief
transformeren, zo dadelyk.
ik wil hier niet by aanwezig blyven,
die pondi kost me myn kop.
daarstraks nog zat ik
volmaakt te mediteren.

er weêrklonk een knal -
is het een vis?
een vogel?
neen, neen, het is wat anders, mammie...

-waarom heb je my hier meê ingetrokken?
-by gebrek aan iemand anders.
-...??, - weêrzinwekkend!!

-wat gebeurt er als ik
in dit doornige struikgewas
een bloedneus kryg?

-dan zal ik daarvan drinken, pondi.
dan zal ik daarvan slurpen.
en daarna
dronken zyn van jouw commissarissenbloed,
om my
aan te sluiten by kapitein weêrwolf.

vlak voor hun voeten
lag er een gedode honingbeer.

begrepen, zei commissaris pondi.
en hy dacht heimelyk:
ik... ik ga dit niet overleven...

donderdag 21 augustus 2008

vrydagbunnieshet zilverschip
         en haar buddie

nieve wedstryd!!


°°DE PRYS
opgelet: je kan zomaar twintig euro winnen!!
-rechtstreeks op je bankrekening!
°°DE VRAAG:
wie weet de bron van dit beeld hier:

indien niemand het preciés weet,
dan wordt de meest aannemelyke gissing bekroond

dierentuin op donderdagzoals ik gisteren voor een theateract op prospectie mocht naar het kerkhof van deurne d.c.,
zo moest ik vandaag dan weêr naar de zoo, op voorverkenning voor een lezing aldaar;
hier begeleid door zoo-afgevaardigde patsy ploegmans

de geheimzinnige ster
uiteindelyk zal die elsschotlezing in december doorgaan in
de sterrenwachtzaal, -
ik dacht namelyk: als we dan toch een speciale plek zoeken,
kan dees wel tellen...

de zeeotter

je allereerste natuurfilm - vergeet je nooit meer!maandenlang hebben m'n ploegmaats en ikzelf
de zeeotter bestudeerd;
het duurt namelyk oneindig voor zo'n dier aan mensengedrag gewend geraakt;
          speciaal om de waterdruppels op de lens tegen te gaan,
          vond we er niks beters op dan dat buck danny (zo noemen we onze geluidsman)
          met een phöner vlakby me stond, om
          telkens alle apparatuur droog te blazen, telkens die zeeotter eventjes niet omkeek...
maar dat valt niet meê want zeeotters kyken byna altyd om...


donderdagbunniede legendarische stefanie duerlo en haar nicht

père lachaise


met leslie en zyn collega (afgevaardigden van cc deurne) en de voorzitter van het uitmuntende volkskundemuseum van deurne, een verbluffend bezoek gebracht aan het door slordige politici steeds bedreigde kerkhof van deurne...

het geheime kerkhof in deurne
nochtans is het een 'levend kerkhof',
dat wil zeggen: er werden nog eerder dan
sinds de voorbye tien jaar
stervelingen ter aarde besteld.

het kerkhof wordt telkens opnieuw bedreigd door slordige politici, en telkens weer gedreven en onbaatzuchtig met uiterste hand en tand verdedigd door die man hierboven... 

selfik ben terug overgeschakeld op witte hemden
zoals ik ze midden de jaren negentig droeg;
by myn kleermaker in parys ben ik meteen
zes witte hemden gaan halen.

die jeans lykt wel nergens naar, besef ik nu...

het boek luv

gwen, erik en luv zyn by me thuis voor een spelletje risk!!

de winnaar van risk
hier zie je wat luv bedoelt als zy zegt:
"ik heb heel de wereld";
myn legertjes waren de rode;
dus je ziet hoe het is geëindigd:
ik heb heel noord-amerika,
luv en erik geven zich over.

ik leg uit dat je niet alleen geluk moet hebben
maar ook tactisch moet spelen...

people

vandaag kwam ik denis tyfus tegen met een vriend.
hy zag er zeer goed uit en levendig,
en gek genoeg was hy hongerig,
ook toen hy van zyn tafel kwam...

de opkomst en ondergang van circus bulderdrang


23. DE LEVENDE KANONSKOGEL

hem was iets extra-ordinairs overkomen.
hem was overkomen
dat hy in een baan om de aarde vloog,

met als gevolg dat hy op die aarde terug neerviel
in het jaar tweeduizend en vyfhonderd.

aan het klapstoeltjescommando was hy dus ontsnapt,
- waar je zeventien uur per dag zonder pauze
alle klapstoeltjes die er waren,
moest dichtklappen en vlug opzyzetten
- voor iets
dat hy niet eens had gedaan (de dood van de indiaan),

om ze meteen daarna bovendien
opnieuw in het midden te gaan zetten
om ze daar weêr open te klappen,
- dit tot in het oneindige;

terwyl
kapitein kaaiman en vooral kapitein de vampier erop toekeken...

daar was hy zodoende vanaf,
waar de kanonskogel vandaag was aanbeland,
waren er niet eens mensen meer -
dit was nog erger dan hoe de knekelman het verafbeeldde;
er was geen beschaving meer.

hy richtte zich op tussen het zaagsel van
een oranje houtzagery,

hy liep door de binnenkoer
van een leegstaande melkfabriek -

hy zag zwembaden
zonder water,
kraantjes
waar ook geen water meer uitkwam,

en sombere, zeer stoffige automobielen
die roerloos vaak in het midden
van de lege weg stonden.

er waren ook geen koeien of honden of paarden meer,
- alle leven was hier geëindigd.
alleen hy liep hier nog, met een verstuikte enkel,
en ook waren er insekten;
jimmie krekel.
mia mier.
kittie kakkerlak.

hy ging een huis naar binnen
- hy meende daar iets te horen;
hy liep angstig de trappen op,
en verkende het huis,
en liep terug naar beneden.

-hallo??

de levende kanonskogel huiverde
als hy hierover vertelde.
- hoe was hy kunnen terug geraken?

met de hulp van een landkaart
slaagde de kanonskogel er naar eigen zeggen in
na vele jaren van eenzaamheid, om weg te geraken;
- ik was zo eenzaam
dat ik zelfs vrywillig zou hebben teruggewild
naar zelfs dat inferno daar! (en hy wees naar de klapstoeltjes...)
-zwyg maar - voor ze je vinden;
we zyn je geval
aan het bespreken met
de worstelaars van hamburg die
een revolutie beramen en die
jouw kanon daarvoor zouden willen inschakelen...
-ik doe mee, zeg ze dat maar!

met de landkaarten was de levende kanonskogel
ertoe in staat geweest
de weg terug te vinden naar de plek aan de schelderivier
waar het circus was gehuisvest
de dag van zyn nefaste katapultatie:

het kanon stond er nog,
het hout was natuurlyk weggerot,
het yzer weggeroest,
doch al de rest, het skelet van het grote kanon
was nog in takt.

-wat kunnen wy voor je doen?
zei jimmie krekel.
-ik zou veenhout moeten zien te vinden,
en ijzer, buskruit, een vergrootglas,
een compas,
vyf kratten fris bier,
een vrouw van myn leeftyd,
een helm en een paard.
-vooral paarden vinden we hier nergens,
zei jimmie krekel.

vervelend aan die kogel was
dat je nooit wist wanneer hy waarheid sprak
en wanneer hy zomaar raak verzon,
- de kanonskogel was een mythomaan.

- als je me nu even gerust wil laten,
zodat ik wat zou kunnen mediteren?
het publiek heeft zich reeds geïnstalleerd...

dat was een dappere daad van hem;
in weêrwil van het feit dat hy gezocht werd
toch adverteren, toch ageren, toch publiek trekken!
een woede was hem eigen,
welke we vroeger niet van hem bevroedden...

(wordt vervolgd)

woensdag 20 augustus 2008

woensdagbunnies


aan de tap

moviestar


nog eens filmpje met myzelf, zoals dit op vitaya verschynt volgende week: http://extranet.vitaya.be/downloads/index.php?w=ad903b8335b00e5c9ee12dfce212a48b


een filmpje met overnieuw vitalski, op natuurpunt.be, aangaande het vleêrmuisweekend:
http://www.greenz.tv/VleerVitalski

geboycot in eeklo
het artikel klopt niet helemaal:

de argumentatie "het stadsbestuur is onschuldig, want is mede de programmator" is onzin;
-ten eerste doet het bestuur in waarheid alsof het van die programmatie nooit heeft geweten
-ten tweede is het optreden inmiddels zelfs afgelast geworden

special tx to jimmy