zondag 30 september 2012

weekendbunnie


sofi legon


"toneelstuk over alles" gespeeld in de theaterloft van koert van espen daarjuist...korte after-talk in het sfeervolle, arbeidzame secretariaat van het marthatentatief in mortsel...

linkie

gloednieve prince-singel...

http://www.drfunkenberry.com/2012/09/17/new-prince-song-rock-roll-love-affair-listen-now/

zaterdag 29 september 2012

zaterdagbunnie


nightlife-bunnie

kim van de week


agenda


vanavond, dwz zaterdagavond, geef ik tezamen met jowan petit een optreden in de woonkamer van koert van espen in berchem.

belangstelling? sms dan naar 0477365617

vrijdag 28 september 2012

vrydagbunnie


sarah debosschere
op de dageraadplaats


myn pa kwam my vandaag helpen by arbeid in de tuin...

losse flodders

losse notities van de voorbye dagen... dinges die ik binnenkort eens moet uitwerken in een volstrekt nieve soort conference... hier op een rytje gezet voor myzelf (deze blog is soms voor myzelf een kladschrift, okay... dwz sla dit maar over, jullie...)
-mensen die op sterven liggen hebben keiveel stress...

-niet gelachen = geld terug...

-je hoort veel mensen nogal modieus beweren dat ze zo nu en dan "mediteren" of, of en/of, yoga doen twee keer per week - maar als mensen écht zouden mediteren, zouden ze allemaal, op de korte duur al, door het raam springen en zelfmoord plegen.

-als ik een slecht optreden geef, is dat erger voor het publiek dan voor myzelf. het is dan trouwens ook het publiek zyn verantwoordelykheid, ik kan het zelf niet waarnemen...

-iemand was een verstokt roker; toen wilde hy op een keer zyn eigen kind een nachtzoen geven; maar het kind wendde zich af van de stank uit zyn bek; en toen is 'ie er onmiddellyk meê opgehouden (ik hoorde dat verhaal van iemand anders, maar heb zelf iets soortgelyks meêgemaakt toen ik nog rookte, met myn neefje enak; ik had net erg veel gerookt en legde hem in bed als babysitter en toen zei hy heel rustig dat myn asem onwaarschynlyk stonk, en kort daarop ben ik er toen effectief vanzelf meê gestopt...)

-wy zyn allemaal maar robotten...

-als je, in een f16 vliegende, een schietstoel gebruikt, wordt je lichaam zo erg gecompresseerd door de druk, dat je meteen daarna voor de rest van je leven twee centimeters korter bent...

-je begrypt van alles (het leven, de kosmos, de dood, mens-zyn, etc etc) helemaal nooit iéts - behalve heel soms ineens toch wél; klaar en helder doorzie je plotsklaps àlle mysteriën, als gedurende één heldere bliksemflits - "ahaaa, Zo zit het in mekaâr,-- en dààrom!!"-; maar daarna zinkt dat voorgoed weêr weg en sta je terug nergens. zwerf voort als in duister nà de bliksem...

-als je érg hard over geld droomt, ligt er soms 's morgens ineens geld onder je hoofdkussen. doch zelden gaat het dan om grote bedragen, meestal een halve euro of zo - eens één keer had ik wel echt héél hard over geld gedroomd en toen lag er eens, maar dat was een record, een briefje van vyf euro niet onder myn kussen maar zelfs in myn twee handen onder de dekens...

-"dit gebeurde in myn leven in een periode toen alles bezig was uiteen te vallen..."

-"ben je wel zeker dat dit gebeurde toen je ging slapen? was je niet juist, zonder het te weten, bezig met opstaan?"

-als kind werd ik overgeplaatst naar het b.l.o. - maar dan wel als directeur...

-je krygt 30 seconden -- maar wàt kan een mens doén op 30 seconden??

-een reisbureau zegt "vraag vryblyvend onze brochure"; stel je anders voor: dat het opvragen van een brochure by een reisbureau, niét vryblyvend zou zyn. je vraagt een brochure over turkye - je krygt die brochure, maar je bent wel automatisch ineens contractueel verplicht daar voor minstens drie weken naartoe te reizen ook, met de trein of met het vliegtuig mag je zelf kiezen.

-het woord "foppen". "jullie hebben my gefopt." "ik zei dat maar om jullie te foppen." "de fopper gefopt" etc.

-iets over het idee van aardappelstengels; stengels die uit aardappelen groeien en érg eigenaardige vormen aannemen. daar een hele geschiedenis rond...

-men zegt by rampen steeds "waarom ik", maar zelden, by rampen die een ànder overkomen, "waarom ik niét"... 

-geen gevoel voor tumor... 

linkie

woensdag 26 september 2012

donderdagbunnie


de moeder van jowan petit
kykt televisie

politieke bunnie

dju, ik kryg dat niet scherper...


in het huis waar klein jowanneke is groot geworden

zyn eega, zyn zus en zyn schoenbroêr


on stage met steven goegebuere en jowan petit


altyd grave wyven op de eerste ryen


altyd nadien gedoe met startkabels

column streekkrant deze weekVERDRIET

Als Iemand Iets Heel Ergs Meemaakt, Moet Dat Een Aanleiding Zijn Voor Iedereen Om Zich Te Bezinnen.

Een paar dagen geleden is er in Merksem een tweejarige kleuter gestorven door CO-vergiftiging. ATV zond meteen, zonder aarzelen, een interview uit met de getroffen grootvader, nog terwijl je op de achtergrond politieagenten heen en weer zag lopen. Dit was de ergste televisie die je ooit van je leven had meegemaakt. "Neen!" Zo riepen, samen met mij, nog anderen hardop uit. "Hoe kan een nieuwszender dit zomaar willen uitzenden, hoe kan die interviewer zo'n gesprek over zijn hart krijgen? Die arme, arme mens moet met zijn onuitsprekelijke verdriet alleen worden gelaten!"

Dus die uitzending was ronduit immoreel. Ondraaglijk. Juist zoals het nu ook, uiteraard, praktisch ondoenbaar is om dat verdriet van die mensen hier in zoiets als De Streekkrant ter sprake te brengen - maar onderhand komt er toch een tweede besef naar boven: als we die wenende, getroffen grootvader indachtig blijven, kunnen we terwijl wel neerkijken op de achterlijke zogenaamde problemen en kinderachtige nep-zorgen waar wijzelf iedere dag mee kampen.

Mensen die vandaag zullen vloeken omdat ze in een file staan aan de Kennedytunnel, nog anderen die zich voor het hoofd zullen slaan omdat ze één of andere rekening niet kunnen betalen, en nog anderen die somber wakker worden omdat ze hun huis te klein vinden of hun buurman te luidruchtig: laten wij allen ons diep schamen om zoveel boosaardige gevoelens bij zo'n kinderlijke, futiele peulschillen en bijkomstigheden. Dat is dan toch de enige reden waarom het wél goed was van die grootvader om zo dapper te zijn om, gek van verdriet, toch die camera te trotseren.

dinsdagbunnie
bunnie in heist


ad valvas

net terug van heist, waar ik met jowan "een toneelstuk over alles" speelde voor een afgeladen vol theatercafé. perfecte sfeer - al kan de jowan zyn camion nooit starten zonder startkabels...
    doch nu is het, eens kyken, drie uur 's nachts - morgen zeer vroeg op, dus: de photo's en de reisverslagen zullen voor morgenmiddag zyn (dwz voor woensdagmiddag...) nu gaan ik slapen X

dinsdag 25 september 2012

dinsdagbunnie


molly mallone

kim vd weekstate of being - 24 september 2012


geen photo's gemaakt vandaag. daarom genoodzaakt om het met woorden te doen, hier en nu.

-07:25u: wakker geworden uit een nachtmerrie. naar beneden, waar de klaarwakkere mollie ogenblikkelyk commandeert:"papa boekje voorlezen!"
-08:00u: luv naar school, mollie naar de crèche, vitalski terug onder de dekens boven in huis. opnief een nachtmerrie, namelyk ik droomde dat ik ruzie had met jowan petit.
-9:30u: opnief wakker geworden, vanzelfsprekend. in bed beginnen lezen in de biografie van de zanger van eels. niet slecht, al maakt 'ie er naar myn zin wel veel woorden aan vuil om uit te leggen dat hy bondig verkiest te zyn.
-10:20u: my uitgebreid wassen en terwyl kyken/luisteren naar "reyers laat" en "terzake" et cetera. eigenlyk is philippe de winter nog de meest consistente figuur, toch?
-10:35u: een reeks telephoons. ondermeer naar jowan. "ik droomde dat wy ruzie hadden." "en nu belt ge om te checken, zeker!" "ja." "wy hebben toch nooit ruzie? waarover ging dat dan?" "je noemde my een bandiet." "haha." en dan afspreken om hoe laat we morgen naar heist vertrekken om daar te gaan spelen (uitverkocht...)
-11:00u: tussen de regendroppels door naar myn eigen thuis fietsen. het kot staat daar flink overhoop, dus aan het oprommelen geslagen en zelfs, in den hof, allerlei takken gesnoeid, onderwyl in gesprek, lezers, met myn broêr jeroen. "is enak-" (= zyn zoon van negen) "is enak niet liever in uw huis in nieuwkerke, in de wilde natuur ginder, dan hier in de seefhoek met al die uitlaatgassen?" "neen, uiteindelyk voelt 'ie zich beter thuis in antwerpen." ook tydens het ruimen op de achtergrond een documentaire over lucky fonz op de vpro. zoiets als de vpro bestaat niet by ons. vlaamse televisie is àltyd paternalistisch.
-13:00u: corresponderen, voornamelyk zakelyke dingen. lang gewerkt aan een kort reclametekstje. het scherm van myn laptop is nog steeds kapot, dus ik ben niet beweeglyk; mailen en zo, doe ik nu al maanden aan de salontafel. wat evenwel verre van slecht is! en zelfs, inderdaad het aanhoudende gedreun van de verbouwingswerken hier schuins-over kan ik goed aan. gelukkig hebben die werklui (voorlopig) geen radio spelen...
-14:00u: frank zorro op bezoek, myn uitgever. gaan we myn dichtbundel publiceren? ik zou er een flink pak zelf van moeten afnemen en dat laat myn status (die van de bedelstaf) niet echt toe. byna twee jaar lang heb ik geheel niets meer uitgebracht, dat heb ik nog nooit meêgemaakt, maar het kan me niet érg veel bommen. we zullen nog even aanzien... voorlopig staat de klok op "overleven"; zolang dàt lukt, is het al goed.
-15:30u: mollie van de crèche gaan halen. ze was net een banaan aan het eten. dan twee uur lang mollie-sitten by me thuis. tezamen een bad genomen en veel gevoetbald.
-18:00u: terug naar de klappeistraat. met mollie naar blondie kyken. tot luv arriveert. met stoofvlees met spinazie. "is dàt spinazie?" "ik dacht van wel..." "maar dat is toch geen spinazie? dat is toch broccoli?" "ik dacht dat dat spinazie was..."
-19:00u (wie kan dit allemaal lezen?): naar het tweede deel van de tweede aflevering gekeken van die debiele serie genaamd "game of thrones", over koningen en dwergen en telepathisch wolven en zo. het genoegen zit hem juist in die imbeciliteit,- zoals by wel meer televisie... kafka zei wel eens:"cinema, dat is voor mensen die als kind te weinig cowboy-en-indiaan hebben gespeeld."
-19:45u: met luv naar "rundskop" gekeken, prachtige film uiteraard, al is het einde van een eenvoud die je doet afvragen waarom er dan überhaupt een intrige aan moet voorafgaan. die castratiescène redelyk vooraan in de film is ook zo heftig dat je er daarna met niet veel meer nog over kan... de hele film blyft daar tezamengevat.
-21:00u: grmmblll, opniéf naar myn eigen huis, met alle rode gordynen dicht, een tas koffie, muziek van dinosaur jr en de chauvage op 26: voortzwoegen en -ploeteren, kinderen, en voortarbeiden aan myn subsidiedossier... daar was ik aan begonnen midden augustus, en daarjuist heb ik het eindeluk helemaal afgemaakt. benieuwd of het wat oplevert, niet onmogelyk...
-23:00u: bloggen en ook wat facebooken...

op "gezelligheid" wordt doorgaans neêrgekeken, maar in werkelykheid behoort de behoefte aan gezelligheid tot een van onze allermeest ingrypende diepmenselykheden. mensen die geen intuïtie hebben voor het gezellige, kunnen feitelyk evengoed dood zyn. myn eigen talent voor gezelligheid is van een geniaal niveau, en maakt dat ik iets minder onderhevig ben aan, wat shakespeare noemde, de "slings and arrows of outrageous fortune" ("de zweepslagen en pylen van het vreselyke noodlot".)

zondag 23 september 2012

maandagbunnie


dani

srg van de week
ja, ik was erg ziek, maar toch ben ik moeiteloos tot by bart ban loo geraakt, die dit weekend een uitverkochte gig had in de roma...


deejay pierre elitair


steven de rie, die 9 pagina's heeft getekend in "het vrouweneiland"


van loo en het gouden ei;
ryen en ryen aanschuivers voor zyn boek "chanson", iedere avond weêr...

state of being - 23 september 2012


de grootste kunst bestaat eruit om te leven met nul procent verwachtingen, vooral juist als je het gevoel hebt dat je in de shit zit. om dan toch te durven te begrypen: zo is het - en het verandert niét. dit is het - en niet anders. zo is myn karma al twintig jaar - en: na al die jaren gaat dat zeker niet ineens nog gaan veranderen.
    vervolgens bestaat niet de kunst, dan wel de hobbie eruit, om te stoppen met te denken vanuit jezelf. waarom vind je het erg om een halve middag lang, zonder eten, vast te zitten in een lift - terwyl het je geen zak kan schelen als iemand anders in jouw straat, de buurman schuins over, in een lift vastzit? waarom aan jezelf in principe meer belang hechten dan aan een ander? o, o, altyd maar die "eigen ervaring"...
    jullie merken het, dear bloggers: ik ben er weêr klaar voor, een gezellige klamme herfst, een boek op schoot, een blikje bier op de richel...
    

donderdag 20 september 2012

weekendbunnies


mollie en tante sarah

kim vd week


negen belangryke feiten

1. de belachelykste songtitel aller tyden werd geschreven door de amerikaan larry weaver, en luidt "grope me gently, airport security guard".

2. blondie heette eerst "angel and the snake", depeched mode heette eerst "composition of sound", the beatles heetten eerst "johnny and the moondog". black sabbath heette eerst "polka tulk".

3. john wayne werd ontdekt door de regisseur walsh, toen eerstgenoemde op de achtergrond van een filmset bezig was decorstukken uit een verhuiswagen te laden.

4. gary cooper was eerst een paar jaar lang een stuntman, maar werd dan ineens tot hoofdrolspeler gepromoveerd.

5. het citaat "me tarzan, you jane" klopt eigenlyk niet; in het echt wyst tarzan eerst naar zichzelf en dan naar zyn geliefde, onderwyl simpelweg zeggende:"tarzan. jane."

6. uit de filmklassieker "spartacus" is één zin weggecensureerd geworden, namelyk de zin die de geliefde uitspreekt wanneer haar man, de hoofdrol, aan het kruis pyn hangt te lyden dat het niet meer schoon is; dan zegt ze namelyk:"o my darling, please die..."

7. de eerste keer toen kingkong in de bioscoop kwam, liep by de scène met de reuzenspinnenkoppen de hele zaal naar buiten...

8. de competitie "miss canada" werd in 1991 afgeschaft onder druk van 's lands feministische beweging.

9. de allerlaatste amerikaan die werd gedood in de viëtnam-oorlog heette kelton turner, 15 mei 1975, leeftyd achttien jaar...

woensdag 19 september 2012

donderdagbunnie

there she goes...


liesbeth gruwez

kim van de weekin utrecht voor een vergadering vandaag...
toch weêr serieus doorryden...
ben er om één of andere reden erg moê van...

filmrecensie


hoe kan het bestaan dat er in een film waarin captain america en ironman en de hulk door mekaâr lopen, toch zoveel geluld wordt? en hoe kan het dat de sprongen van de hulk nog àltyd niet geloofwaardig worden gerenderd?  hoe kan het dat die achterlyke loki wordt uitverkoren als dé slechterik in deze saga, als je bedenkt dat ze ook de red skull hadden kunnen nemen?

press

http://www.atv.be/item/zuiderzinnen-1

jullie lievelings-slangenmens op atv...

linkie

woensdagbunnies


bunnies in schilde


bizar portret van thomas smith en jowan petit in één!


mollie zo verslaafd aan lezen dat ze zelfs onderweg in de buggie de hele rit lang haar boekje niet weglegt... is dees nog normaal??


savonds had ik een woonkamer-optreden in schilde...

dat was even geleden (een dag of tien) dus overdag tussendoor toch weêr alles nog eens moeten repeteren...

ziehier gastvrouw inge verreth...


gelukkig was de gig effenaf steengoed

balve alain hubert zie je in de zaal ook sandra de preter, dé directrice van de hele vrt...


de zus van de gastvrouw


de dochters van de gastvrouw


baby olifant late at night

Ongeval door kijkfile

nieve, meanderende column voor deBuren; "schuld en boete"

Ongeval door kijkfile (2)

dinsdag 18 september 2012

dinsdagbunnieantje de boeck

WAT DEED JE TE ZONDAGsmiddags een kort doch zeer krachtig optreden op zuiderzinnen...

hier backstage nigel williams - "goddomme ik ben geen cliniclown!"


marc van peel
meets nana ramael


charlie en charlotte


bob van laerhoven