woensdag 30 november 2016

afterLink

woensdagbunnie

luv
in byna-slaap-modus

prent vd week

een tekening aan de wand in de woonkamer van geert vanbever

state of being, 30 november 2016wat heb je geconsumeerd vandaag?
   ***een halfuur van de film "deadpool". zeer vervelend, dit ga ik echt niet gaan uitzien.
    ***het interview van marc maillard, bezieler van theater froefroe, in "berg en dal". hoewel ik ooit tamelyk dicht by hem heb gestaan, hier nu byzonder veel van die boeiende, wel erg praktische mens geleerd, byzonderlyk over zyn jeugd wist ik helemaal niks. hy zegt:"tegen jongeren die twyfelen zeg ik altyd, dat ik persoonlyk helemaal niémand ken die niet, uiteindelyk, is geslaagd in zyn missie, zolang hy er maar voor gegààn is." een bemerking die pat donné terecht in vraag stelde...
    ***letterlyk zeven minuten van "black mirror" aflevering drie, totdat luv werd gebeld door haar zus.
    ***drie hoofdstukken in de pas verschenen büch-biografie. tof om al die elementen, die ik al wel kende, nu eens op een rytje te zien staan. het soort roem dat büch te beurt viel, flamboyant literair, had ook my kunnen overkomen, àls ik maar niet, in 2006, opeens helemaal ten onder was gegaan... maar om één reden jammer: namelyk omdat ik ook wel zo'n mooie bibliotheek had gewild...
    ***op toilet lees ik telkens één blad van walter scotts "ivanhoe". ik zit nu precies in het midden. maar: zopas las ik een onthutsende mededeling in de colofon:"vertaald en bewerkt door zus-en-zo." bewerkt?? dus: ik lees hier niet het échte verhaal, niét de versie van scott zelf?? eerst was dit zeer fyne lectuur, maar nu kan ik het ineens niet meer opbrengen...
   ***drie kinderboeken voorgelezen, ik ken de titels niet vanbuiten maar ze waren alle drie erg goed...
    ***onderweg naar hemiksem: een cd'tje met interviews met tom waits. althans op de terugweg (tydens de heenreis nog eens m'n victor glorieux gerepeteerd. ben nu aldoor met de muziek en de projecties bezig geweest, maar die zyn maar een detail - de babbel moet goed zitten...) het is een compilatie van interviews, en je krygt wel compassie met tom waits - omdat hy àldoor dezelfde vragen krygt ("hoe is het om met je vrouw samen te werken?""waar haal jy jouw ideeën?" "naar wat voor muziek luisteren jouw kinderen?" ik vind dat hy er wel rustig by blyft...)

myn optreden in de stad "X" vorige week, was geen succes, maar wat my nu door het hoofd spookt, zyn de verbysterend onvriendelyke bejegeningen die me nadien te beurt vielen; niét komende van de gastheer en zyn meest nabye naasten, die me warm ontvingen, maar van de meerderheid der anderen; ze knikten my zelfs geen goeiendag meer; er kon geen éne glimlach af; ze stapten aan me voorby alsof ik lucht was. maar: een cabaret-optreden kan toch nooit zo slecht zyn, dat dergelyke onvriendelykheid gerechtvaardigd is? dit sterkt my voorzichtig in het inzicht dat niet ikzelf zo verkeerd zat, maar dat zy het waren die blunderden. dat zy het zyn die werk aan de winkel hebben.
    ik heb ook al wel eens iemand een kei-slecht optreden zien geven - maar om die mens daarna dan met een zuur gezicht myn rug toe te draaien? dat zou niet in my opkomen, in tegendeel.
    geen succes hebben, wil ook niet automatisch zeggen dat je niet goed bent. het absoluut geniale, geniale vioolconcerto van ludwig von beethoven werd by beethovens leven maar één keer opgevoerd - omdat de mensen die er by waren toen zeiden:"zeg, wat is dàt voor flauwekul allemaal..." 


-end


afterLink


aan het knutselen in de studio van geert vanbever... "als ik aan jou terugdenk," victor glorieux...

dinsdag 29 november 2016

dinsdagbunnie

yasemin taplak
was éérgisteren jarig

prent vd week

een van de niet overdréven vele beelden die worden geprojecteerd tydens de voorstelling van victor glorieux

waar was je te maandag

smiddags was ik te holsbeek, by ann tuts thuis, om een beetje te regisseren;

ann tuts was overigens jarig;

de naam van haar levendige hind ben ik vergeten - - pekkie waarschynlyk...

rond het latere namiddag-uur kwam charles maria nelson onverwacht langs. gelukkig mocht ik gewoon doordoen waarmeê ik bezig was (mails versturen etc)

sinterklaas-boekskes will never die...

prent vd week

(c) pim bethlehem

laat savonds

repetitie met de jammerklacht, in het fortsel, omdat daar tim clement ook kon experimenteren met projectie (de photo hier is van elders, is van vorige week...)

filmbespreking


belangstelling voor het wel en weê van superhelden (enkel die van marvel en d.c.) komt by my in golven, afgewisseld met plateaus van desinteresse tot weêrzin. de laatste golf stamde alweêr van, denk ik, een maand of acht of anders negen geleden, toen de marvel zombies my ineens hard wisten te bekoren (je weet ook nooit op voorhand uit welke hoek het gaat komen; dwz je weet nooit welke held jou ineens toch wél gaat intrigeren...)(wat het woord "bekoring" betreft: de katholieke kerk heeft gisteren in het onze-vader de frase "lydt ons niet in bekoring" officieel veranderd naar "lydt ons niet in beproeving" - blasfemische imbecielen!!)
    met veel tegenzin zag ik twee weken geleden "batman versus superman" en dat smaakte, totaal onverwacht, absoluut naar méér. naar "nog!!... nog!!..." probleempie: ondanks alles, blyft het aantal waarachtige superhelden-films ontstellend beperkt, vooraleêr je mooie mond "pap" heeft kunnen zeggen, heb je ze allemaal al twee keer gezien - plus: ze mogen natuurlyk nooit goed genoeg zyn om ooit van je leven drié keer te willen zien. behalve, aldus: marvels "guardians of the galaxy". dwz: dié kende ik nog niét. die had ik altyd ontweken want die stootte my steeds heel erg af, en die is ook niet écht superhero, meer gelykende op starwars dan wat anders. in een voorts erg geloofwaardige superhelden-top-twintig (een top die maar één fout maakte, namelyk: de x-men-films werden erin overschat), zag ik die "guardians" evenwel op nummer négen pryken, mét nieuwsgierig makend commentaar - een heerlyk universum spatte plotsklaps open in myn door koptelephoon omgorde aangezicht! "dju, verdorie," aldus dacht ik gisteren om vier uur snachts, "nu heb kik maar een halfuur kunnen zien - maar: ik ga voor de rest van deze week geen tyd hebben om verder te kyken!!..." totdat dit volgende langzaam tot my doordrong:"hoewel, beste lezers... te maandag snachts kan ik toch wél deze gehele film helemaal uitzien!!..." (hoe dieper in de nacht het is wanneer je films ziet, hoe dieper die in je weten door te dringen...)(het mag wel nooit byna ochtend zyn geworden. in die zin zyn films dus als een vampier...)
    "guardians of the galaxy" is een volmaakte hommage aan de s.f.-tekeningen uit de late jaren zeventig, toen space-shuttles nog mochten afsteken tegen een achtergrond van vuurrode stofwolken in airbrush!! wat een-tot-leven-komen van ook, voorts, de civilisaties van de commandant storm van don lawrence; met al die vele  figuren met een blauwe, groene of knalrode huidskleur, en met zo'n eenvoudig plot... de humor zit ook echt STEENGOED, niet de obligate one-liner-grapjes maar echt volstrekt unieke, persoonlyke humor, dwz humor om meê te lachen. een perfecte vaart: nérgens eventjes traag, maar ook nooit té vlug.
    keerzyde van de medaillon - -  heden, dinsdag 29 november 2016, zyn de superhelden-films dus écht helemaal op. behalve - indeed, daar is er nog één: doctor strange... met benedict cumberbatch... maar: die is nog niet op video... en in de cinema geraak ik dezer dagen zéker niet... 

-end


afterLink

maandag 28 november 2016

maandagbunnie

ella synderella / parlé texas
maakt zich alvast klaar
voor de eerste editie van "de kleine revue",
in costa, sint-andries, antwerpen

prent vd week

(c) pim bethlehem

agenda dees weekmaandag: overdag repeteren by ann tuts thuis, holsbeek
                savonds repeteren met de jammerklacht in het fortsel, mortsel

dinsdag: overdag muziek opnemen in ghosttown, hemiksem
               (plus patrick komt langs om het konynen-hek te herzien)

woensdag: naar de coiffeur

donderdag: overdag prospectie naar schouwburg luchtbal, waar we vanaf zaterdag
                   dagelyks repeteren op de toneel-thriller

vrydag: savonds premiere victor glorieux world tour, cc de spil, roeselare

zaterdag: overdag repeteren in luchtbal
                savonds presentatie "dada-avond" in deStudio

zondag: overdag repeteren in luchtbal
              savonds "de ideale schoonzoon" op de verjaardag van mir (info mail vitalski3@gmail.com)

linkie

interview over de buch-biografie


vpro boeken op zondagmorgen

state of being, 28 november 2016wat een mooie zondag. om zeven uur smorgens tezamen met de rest van de wereld meê opgestaan, de kinderen een weinig te knuffeld, mollie uithorende over haar rolschaats-voorstelling, en waarom ze daartydens een paar keer in huilen was uitgebarsten (doordat die stomme juffen haar op de valreep by de verkeerde groep hadden ingedeeld.) voorlezen voor rocco james conan, it "tom en jerry".
    rond negen uur opnief naar bed, aangenaam vermoeid door die lange auto-rit van gisteren. hoewel ook wel enigszins bedroefd: doordat ik daarginds, in dat koude leeuwarden, niet echt heel erg goed was... een paar mensen in de zaal zaten tydens m'n voorstelling de gehele tyd te sms'en, waardoor ik my in een geestelyk kramp verzeilde - dwz, ik ben m'n pauzes vergeten te nemen, ik dreunde maar door... hopelyk wil de jarige, wiens feest dit was, my vergeven...
    een rare erotische droom, dewelken-ik hierzo niet durf te noteren; doordat er figuren in voorkwamen die door velen gekend zyn, o lezers...
    rond den middag optenief opgestaan: in een leêg huis. naar "de zevende dag" gekeken (was wel niet veel soeps...) het huis opgeruimd. telephoneren met jean vingerhoets. facturen nazien, met onderwyl die heerlyke angst voor een naderend failliet (dat failliet is gepland voor april...)
    erg veel druiven gegeten...
    lezen in "world war hulks" - het scenario zo slecht dat het weêr goed wordt. doordat je niet begrypen kan hoe iémand dit écht kan lezen.
    de oude cohen-platen; famous blue raincoat... een nummer dat echt is gebeurd. nick drakes "pink moon"; ideaal voor op zondag.
   toen de kinderen terug waren, bleef myn rust relatief gevrywaard, doordat ze voornamelyk met mekààr speelden. de tyden dat je de gehele dag moest dienen om doktertje meê te spelen, zyn verleden.
    wel blyf je onafgebroken hun rommel achter hun kont moeten opruimen. nu ik eraan denk: mollie wou zelfs "baas-en-slaafje" spelen. dat speelt ze ook, zegt ze, met helena, haar vriendin; maar mollie moet dan altyd de slaaf spelen. "dat mag je nooit meer doen, mollie! je moet haar zeggen dat je daar genoeg van hebt! het is beter dat je met iemand anders speelt dan!" "jy nu slaaf spelen!" "wel jouw papa die alles voor jou doet - maar slaaf dat zal NOOIT gebeuren!"
    savonds de serie "black mirror", aflevering twee. lang niet zo sterk als aflevering één. aflevering twee volgt te duidelyk een schema. 
    nu m'n twee columns voor deStreekkrant maar weêr gaan ineensteken.
     het is halfdrie snachts. witje en chocolate zitten hier voor me, te slapen op ieder haar eigenste kussen. ik zou niet meer kunnen schryven zonder die twee zo huiselyk asemende knaagdieren hier by me in de machine-kamer...-end


zondag 27 november 2016

afterLink

zondagbunnie

mollie deed een rolschaatsshow...

doodjammer dat ik er zelf niet by kon zyn...

prent vd week

(c) neeltje dam, fries landschap

waar reed je te zaterdag

het was dus zover; naar leeuwarden en terug... niet zonder gezichtshinderende nevelslierten onderweg... toch was het een zeer aangename rit...

ik had dus een gig in "de bak", zynde een café ingericht in een gewezen gevangenis in leeuwarden.


ik speelde de voorstelling "de ideale schoonzoon", omgeturnd naar nederland, al moet ik zeggen dat ik hier en daar een steek liet vallen...

rechts de jarige, die me had uitgenodigd, klaas dejong...

zéér zwarte pieten in the house...


iemand kwam zeggen:"what a nice tradition. i am from poland. in poland, santa klaus has no zwarte pieten, in poland santa klaus is just lonesome on his own."

da wist ik ni...


-end


afterLink


toen ik in "de bak" in leeuwarden weêr wegging, was er juist een cantus gaande...

zaterdag 26 november 2016

de voorbye vrydag

de kleine einstein is weêr bezig...

(die zit dus nog maar in het begin van de tweede kleuterklas hé... da's toch echt grellig?...)

vrijdag 25 november 2016

zaterdagbunnies

in onze toneel-thriller
dragen ann tuts en nele bauwens
kleêren van red juliet

prent vd week

(c) srg

citaat van de week

h.g. wells (1866-1946), "de tyd-machine"

vannacht ziet het er wel logisch uit - maar wacht maar tot morgen, het gezonde verstand van 's morgens...state of being, 25 november 2016

in tien losse bemerkingen...

1. ik ben bly dat de kempen noch antwerpen gekend zyn met het begrip "kouter". als iemand zegt "ik woon op de kouter", begryp ik niet waarom die niet gelyk euthanasie op hem gepleegd laat worden. ook ben ik bly dat we sowieso niet zo erg behept zyn met de "au"-klank in het algemeen. dat is voor het meer zuidelyke, meer deprimerende gedeelte van vlaanderen.

2. maria nelson jarvis... wat een ellende beleeft die aldoor... nu zit 'ie ook weêr met ongedierte, et cetera... en aldoor zo moeten zien te overleven op 800 euro in de maand, - et cetera. en toch, lezers: het liedje "people they ain't no good," dat vindt 'ie dus, op een overigens naar zyn oordeel steengoeie plaat, zo'n barslecht liedje, dat 'ie er kwaad van wordt. "waarom dan?" "dat mensen slecht zouden zyn - dat kàn je niet menen! wat is dat voor bullshit, je kàn niet leven als je niet wéét dat mensen goéd zyn!"

3. dus morgen naar leeuwarden. ooit, lang geleên, moet ik eens tot jahwe hebben uitgeroepen:"god! ik wou dat ik myn vlag ook kon planten in nederlandse bodem!" en ziehier: sindsdien zyn er twéé nederlandse gemeenten waar ik twéé keer per jaar wordt gevraagd om te komen spelen: middelbeers - zo vlakby de grens, dat je er precies nog in belgië zit - en leeuwarden, waar je byna in neukend denemarken zit!!...

4. die eerste aflevering van "black mirror" was ronduit verheffend. roald dahl-achtig in de goeie zin van het woord.

-end


afterLink °

die kerst-achtige backing vocals, "whoe-whoe-hoe", hoe noemen ze dat genre eigenlyk?
cfr vooral de track "wintery winds"...

vrydagbunnies

ann tuts -

én

liliane saint-pierre...
die hadden we nog ni...

prent vd week

"het orkest", door (c) rocco james conan

waar was je ten donderdagmiddag

in "het wagenhuys" in leuven, ter meerdere promotie van myn toneel-thriller, ten overstaan van een honderdtal cultuur-programmatoren.

waar was je savonds

voor de laatste keer met gert jochems op de planken, in het werkhuys.
steven grietens en leen2 waren er ook...

en die kerel links naast leen, die nu gewoon voor de lol een jaar verlof zonder wedde heeft gepakt. "ik loop door de straten en zoek de gehele tyd de kant op waar de zon schynt, en dan zie ik wel waar ik uitkom..."

ik stond geparkeerd aan de tardi-achtige spoorwegbrug, de "engelsestraat"...


maar inderdaad speelde ik dus op één dag tyds eerst in "het wagenhuys" en in "het werkhuys".

in het wagenhuys inderdaad om wat te gaan babbelen, in het werkhuys inderdaad om te gaan werken...

evi van het werkhuis, de opdrachtgeefster...

anonieme bunnie mét muts

deze studente van kdg was naar ons komen zien op instigatie van haar oversten; gert en kik moesten zelfs een papier ondertekenen, als bewys dat ze inderdaad in het publiek had gezeten...

deze twee, sven en evelien (?), waren deze voorstelling nu reeds voor de dérde keer komen bezien...

(:

-end


donderdag 24 november 2016

afterLink


repeteren voor victor glorieux

donderdagbunnie

ann helena kenis

was alwéér in de bibliotheek net toen ook rocco james conan en kik er waren

prent vd week

kim baes as seen by haar dochter

agenda

subiet, donderdagavond, voor laatste maal "ik ben bly als het regent", welteverstaan in "het werkhuis",  zegelstraat 13, antwerpengrad.


vandaag erby gekomen; midden december mag ik normaal gezien opdraven in "winteruur" van don helsen...

waar was je te woensdag behalve in de bibliotheek

een halfuurtje langs by oma en opa

voor de rest van de namiddag vooral in de kouden tuin gezeten, urenlang, met myn dochter namelyk; na haar lange aandringen, hebben we toegegeven: dat we een paard voor haar kopen - als ze achttien is. dat is binnen dertien jaar al. zodat ze de tuin nu voor dat paard prepareert; overal hooi, takken en bladeren, maar ook boeken over paarden in dat hooi, flesjes chocomelk, etc...

film-recensie

over: batman versus superman

raar dat die klaarblykelyk overal wordt afgebroken - op "rotten tomatoes" haalt 'ie zelfs geen drié op tien??
    ook zelf was ik er wel angstig voor... ik kocht my de dvd in de delhaize, gert jochems was erby en die sprak:"hunk?? hebt gy die gekocht??..." "welja, ik verzamel superhelden-films... en die komen," prevelden-ik voort, "nadien ook wel on-line, doch," aldus nog méér voort-hygende, "de timing van pulp hoort by de beleving ervan; oftewel bekyk je dit dertig jaar te laat, oftewel in het jaar van verschynen zelf."
    evenwel: vervolgens duurden-'t nog 'ns twee maand, vooraleêr het écht zoverre kwam. vooral omdat ik geen dvd-speler meer heb of had. de designers van vandaag krygen er een boost van om hun laptops zo plat mogelyk te maken - desnoods ten koste van de drive-ins. na een maand treuzelen, my via bol dot com dan toch een dvd-lezer aangemeten; voor de weglach-prys van 35 euro (pas op: in sommige omstandigheden, kan 35 euro je leven redden!!...)
    waarom daarna opteniéf een maand lang getalmd? doordat ik het kei-druk heb gehad - doch bovenal, lezers en lezeressen, ben ik het bekyken van dvd's als een versmoring beginnen ervaren; het gepruts om die eerst in te steken, en vervolgens de language-selectie; de oneindige logo's en, nog het érgst, dat ruisende, zoemende geknisper van zo'n lezer, die doende is, die dvd te ontvangen. plus, tenslotte: déze lezer is uiteraard expres nog méér lastig; om je te bestraffen voor je gierige keus, hebben ze de draad eraan, frustrerend kort afgemeten, de dvd-speler moet op je schoot; als je krabt, tuimelt 'ie om; de film van je scherm vervallend, en jy te lezen krygende (tot driemaal toe):"dvd might be damaged."
    maar: de film was kei-goed, en des te béter juist dat ik er door techniek aan gekluisterd zat; des te meer cinema-achtig. en mét kop-telephoon.
    byzonderlyk het feitelyke gevecht tussen superman en batman is instant classic. éindelyk heeft batman voor zich een vyand van wie je denkt: hier kàn hy toch niet tegen winnen??... maar: hy wint toch wél!! (spoiler alert.)
    wat is die superman zyn lyf, als dat in de lucht hangt, mooi!
    àlle critici op "rotten tomatoes" bestempelen ook de soundtrack als overdadig - wyl ikzelf juist aldoor dacht:"nog!!... nog!!..."
    arme zack snyder, wat 'n miskenning...
    (p.s.: ik heb een photo van nana ramael in wonderwoman-outfit!!...)

woensdag 23 november 2016

-end


afterLink

als het over echte pop gaat, is 1981 de master...

woensdagbunnie

ann tuts,
-niet zonder myzelf en gert jochems...

(c) t. clement