maandag 31 augustus 2020

dinsdagbunnie

kim baes

prent vd week


agenda dees week

de komende drie weken zal "studio vitalski" op "radio rix" toch wél nog drie weken blyven voort-draaien. dat is zeer goed nieuws!!

nu donderdag alvast van 12u tot 14u...


rip

jean-marie berckmans,

vandaag precies twaalf jaar geleden gestorven in onze armen...

dakkan / dakkanni

dakkan: volledige pantropie, dwz het idee dat de mensheid voor àlle mogelyke omstandigheden een systeem tot overleven ontwikkeld; zodat we op de duur kunnen leven op plekken zonder lucht; middenin vuur; op een halve vierkante meters, etc.

dakkanni: het feit dat president trump vanmiddag nog "een eiland worden" zou hebben gelezen, de debuutroman van paul de wispelaere

pech en geluk

Bijschrift toevoegen
pech: het onophoudelyke lawaai dat allebei myn kinderen byna constant produceren

geluk: wat ik tamelyk onverwacht inzag toen ik m'n bankrekening checkte vanmiddag

onderschat / overschat

onderschat: ademhaling

overschat: blind willie mctell

naar waarde geschat: city trips


weird superhero

zalkoramai die zyn met veel, dat lykt wel onbeperkt...

actuahet jammere aan die volslagen maanzieke mondmaskers is alleen maar het idee, dat er een medische noodzaak voor moest worden ingeroepen. stel je voor dat onze leiders gevoel hadden gehad voor moderne kunst, en dat ze het ons dààrom verplicht zouden hebben; "vanaf morgen allemaal, voor het komende jaar, een mondmasker voor!" "waarom?" "om dààrom!"
    dàt zou aan onze samenleving een mooi accent hebben gegeven; een meta-standpunt, om onszelf te bekyken; een welgekomen, open ruimte voor de speelsheid des levens. dàt zou prachtig zyn!

gag


state of being, 1 september 2020

vroeg opstaan. wim helsen zei me wel eens: héél vroeg opstaan, is veel minder moeilyk dan tàmelyk vroeg opstaan;- en zo is het maar net...
    evenwel: toen ik om halfnegen smorgens in de leraarskamer van schilde present tekende, bleek dit op één of andere manier, een misverstand, en ben ik dan toch maar, na een halfuur afwachten voor niks, naar myn àndere school, naar die van schoten overgereden, namelyk voor een workshop, waar ik evenééns werd verwacht; voor een special rond het zogenaamde "vier-laden-model"; een werkgroep waarby je moet uitmaken, of bepaalde fictieve leerlingenproblematieken moeten worden aangeduid als "eenmalig en licht", dan wel als "frequent en licht", dan wel als "eenmalig en heftig", ofwel als "frequent en heftig". zeer goed om hiervoor vroeger te zyn opgestaan; met een laat-avond-kop zou je op den duur al gaan invullen "eenmalig en frequent." toch zyn dit mineure problemen, vergeleken by de inlogcodes des levens.
    daarna langs myn ouders geweest, dus rond twaalf uur smiddags, om daar een jungle-verhaal van myn vader te lezen, iets rond fawcett (1867-1925) en de city of Z, en ook om myn moeder haar gehoor-apparaat daar eens te bestuderen. dit is geen grap: ook voor het bedienen van zo'n gehoorapparaat moet je tegenwoordig op je gsm een app downloaden, en ook déze geraakte niet ingelogd!!
    de mensheid is TOTAAL om zeep... totààl!!...
    in de namiddag thuis was het voornamelyk opboksen tegen de slaap, alsook tegen de zeer luidruchtige krys-crises van mollie, die ten eerste vannacht te weinig geslapen had, maar die ten tweede sowieso byna niet te overleven is...
    in de late namiddag gingen we met z'n vieren een fiets kopen voor rocco james conan. die moet morgen ook naar school, immers. we hadden er op voorhand voor naar de fietsenwinkel gebeld, maar toen we daar in effect helemaal aankwamen (by benno's, op de turnhoutsebaan) zei de winkelbediende doodfris: "waren jullie het, die daarvoor hadden gebeld!!" maw: vier minuten voor ons, waren er àndere klanten geweest, en die waren nét voor onze neus met dat laatste model aan de haal. triestig voor rocco; maar: gelukkig laat die zich niet al te moeilyk getroost worden, byvoorbeeld met brol van twee euro in de wibra vlak daarnaast...
    nu terug naar die smartschool... daarstraks, op school, geraakten-ik niet ingelogd. dit is nu het alfa en omega van myn gehele existentie: ingelogd geraken op de modem van het atheneum van schilde...


dreamer

ik zei tegen een leerling dat ie een beetje "aan het slabakken" was, maar toen pas zag ik, dat die leerling zyn ouders hier ook waren, en die begonnen die leerling nu overdreven op zyn kop te geven. als ik dit geweten had, had ik liever helemaal niks gezegd...

-end


afterLink.

zondag 30 augustus 2020

maandagbunnie

sofie truyen...


vooral aan my kan je wel zien hoe erg oldschool dit is (2009...)

prent vd week


pech en geluk

pech: een vriendinnetje van mollie ging op een glazen salontafel staan; je kan raden wat dat opleverde...

geluk: een klusser gevonden die àlle brol wil komen ophalen aanstaande donderdag...

actua

(c) lectrr
het lullige aan, in de culturele sector, die inkorting van anderhalve meter naar één meter social distancing, is dat die regel één en al overkomt als een "toegeving". waar zyn we dan eigenlyk meê bezig? wat is dit nu eigenlyk voor een zottekesspel?

dat schandaal rond die dode roemeen komt jambon goed uit - omdat ze onze aandacht wegleidt naar een sector die, onder zyn "beleid", een verstikkingsdood sterft.

toen er protesten waren tegen zyn schrapping van projectsubsidies, was zyn onmiddellyke repliek: "hebben jullie een beter voorstel? ik sta daarvoor open!"
    dwz: je komt op restaurant. je krygt vieze soep. de kok zegt: "hebben jullie een beter recept? ik sta daarvoor open!"

gag


alternatieve feiten

1. de tydsspanne tussen cleopatra en het bouwen van de piramide van giza, is groter dan de tydsspanne tussen cleopatra en de landing op de maan.

2. honing wordt niet slecht. honing van 3000 jaar oud, is nog perfect eetbaar.

3. dode mensen kunnen nog, door lucht- en temperatuuromstandigheden, zogenaamd "kippenvel" krygen en er ook weêr van afgeraken.

4. om volstrekt van bloed leêggezogen te worden door muggen, rekenende één beet per mug, heb je 1.200.000 muggen nodig.

state-of-being, 31 augustus 2020een zondag met vele regenbuien - zoals het past, om zomers af te ronden. optenief praktisch de gehele dag aan het ruimen geweest, wat dus ook wil zeggen dat ik weêr flink wat podcasts heb kunnen beluisteren. luv heeft intussen voor mollie een hoogslaper in mekaâr gevezen, absoluut geen lachertje... ik zou het zelf totaal niet kunnen...
    tussendoor toch ook weêr vier boekjes verpatst - dwz vier verschillende boekjes, aan één en dezelfde persoon. dat is ook juist essentieel; ik zoek 300 mensen die maandelyks àlles van me willen hebben, met hier of daar één los nummer is er geen beginnen aan...
    voorts komt het goed uit dat dit schooljaar gaat beginnen zonder dat er zich tegelykertyd ook allemaal stresserende optredens afspelen. you cannot serve two masters. een jaar en een half geleden ervoer ik dit als een nederlaag: na dertig jaar quasi professioneel theaterwerk, nu, op myn 48e levensjaar, ineens om den brode te moeten gaan lesgeven (heeft ook wel te maken met drastische styging van materiële behoeften, door toedoen van het gezinsleven); maar nu, 18 maanden verderop, wil ik alleen maar die leerlingen een zo goed mogelyke dienst bewyzen, een middenweg tussen "chill" en "gain", en alle rest kan me gestolen worden.
   all is well in kromski's hell...

x

-end


afterLink

zaterdag 29 augustus 2020

zondagbunnie

yasemin taplak

prent vd week


dakkan / dakkanni

dakkan: 700 woorden per minuut lezen

dakkanni: het minister-presidentschap van vlaanderen combineren met zelfs nog een tweede ministerpost

pech en geluk

pech: één van m'n earplugs kwijt

geluk: aan de telephoon vernomen dat de kassierster van de mekanik stripwinkel dit zeer kleine zwarte toch zeer slecht zichtbare dingetje op de vloer van haar winkel had weten aan te treffen

onderschat / overschat

onderschat: de kracht van eenvoudige rock&roll zonder computertechnologische omwegen

overschat: standup comedy als een levensstyl

naar waarde geschat: stoofvlees

waar was je te zaterdag

met de kinderen naar de coiffeur...

rocco wacht zyn beurt af
door corona kan je niet in die zetel gaan zitten

weird superhero

alkema, een robot gemaakt door ultron
komt precies nooit een soort einde aan...

varia

een zeer vreemde pop van shirley temple...

dit huis, dat je even ziet verschynen in de film "batman versus superman: dawn of justice", is geen vals decor, maar een huis dat echt bestaat, in michigan.


paul verlaine op bezoek by willem kloos in amsterdam
(hier eigenlyk in het atelier van zilcken)

barack obama als een kind

gag


uit het schriftje

"het leven is een camera die naar achteren beweegt," aldus rob scholten in een interview. hy daarmeê bedoelende: hoe ouder je wordt, hoe meer omgeving je ziet, en dus hoe meer verbanden je kan leggen.

"de stoicynen waren niet tegen gevoelens en/of wilden hun gevoelens niet onderdrukken; alleen waren ze tegen de architectuur die het verstand nadien omtrent die gevoelens helemaal uitbouwt." (rené ten bos)

een van de meest intrigerende personages van charles dickens: een figuur systematisch genoemd "the gentleman in small clothes". nicholas nickleby heeft het vreselyke weeskind smike van het weeshuis verlost en te rusten gezet in zyn achtertuin; maar daar komt om de haverklap de "gentleman in small clothes" van by de buren over de muur loeren en rare gezichten trekken, super-eng... "an old face in which were a pair of most extraordinary eyes: very wild, very wide open, and rolling in their sockets, with a dull languishing leering look, most ugly to behold."
state of being, 30 aûgustus 2020


eêrgisteren, zynde vrydag, alleen met m'n beide kinderen op stap geweest, met name naar kelly, de coiffeur op de bredabaan (kreatos.) dit was nooit eerder gebeurd, en was erg speciaal; "op zyn 's zondags". aan de parkeerautomaat kenden-ik onze nummerplaat niet vanbuiten - maar rocco james conan wél, in myn plaats. toen ikzelf aan de beurt was om te worden gecoiffeerd, gingen rocco en mollie uit shoppen op de bredabaan. rocco zeer angstig maar mollie onverwyld.
    ik ben bly dat ik geknipt ben, een frisse kop doet wonderen; lang vuil haar is als een zorg op zichzelf - maar zeker is het vandaag ook niet té kort, want ook dat is héél erg. (die kelly is erg goed, maar gezegd moet dat ze rocco en mollie ditmaal zo "subtiel" heeft geknipt, dat luv nadien vroeg: "zyn jullie wel geweest? is hun haar alleen maar gekamd en geföhnd, in plaats van geknipt?"
    1. my voorbereiden op het nieve schooljaar, vooral door zo rustig mogelyk  eens door dat gehele smartschool-aanbod te navigeren. zonder drang, niet "op zoek" naar iets, maar gewoon om vanalles te ontdekken. en 2. nog eens het gehele huis uitmesten, vanboven tot beneden; morgenmiddag komt er een avonturier met een vrachtwagen langs, die alle kilo's en tonnen brol komt opladen en wegryden, om ons ervan te verlossen; kapotte printers, uitgedroogde verfdozen, boomtakken, broeken zonder een ritsaansluiting, speelgoeddozen zonder een dobbelsteen; theaterkôstuums, konynenhokken, té oude puzzels...
    en toch wél ben ik 3. tussendoor bezig, de laatste hand te leggen aan het cowboyboekje... is vooral veel werk voor m'n broêr serge, die er een serieus staaltje grafiek van maakt.
    opgeruimd staat zeer netjes, deze dagen. aan iedereen met een neiging tot depressies, is reeds sinds langer dan vandaag myn vaderlyk advies: doe de afwas! breng die brol naar de glascontainer!
    
deze photo schept een juiste sfeer,
maar is niet authentiek (geplukt van het internet)


dreamer

ik moest reserveren voor een optreden van bob van laerhoven ergens in het antwerpse, maar zeer opgetogen kwam die me vertellen dat zyn hele reeks was uitverkocht. ik had ook geen tyd om metéén te reserveren want ik vatte nu net voor een week een buitenlandse reis aan. dan moest ik, omdat de middagpauze voorby was, van het café terug naar school. te voet? net iets te ver. met de auto? maar wat moest de vriendin dan doen, die by me was? - myn broêr serge en zyn vrouw woonden in onze ouderlijke huis in vosselaar en lieten daar een zwembad aanleggen...

-end


afterLink

zaterdagbunnie

ingrid diafaan

prent vd week


vrijdag 28 augustus 2020

varia

de franse studente architectuur anette tison,
die in 1970 stommelings ook barbapapa ontwierp

"barba à papa" is frans voor "suikerspin".

uitgevers waren gecharmeerd, maar deinsden terug voor de kosten.
een americaans uitgever wilde er niet in meê: omdat de moeder van de barbapapa's zwart is.
uiteindelyk was het een amsterdams uitgever die toehapte.

allen ginsberg op de begrafenis van jack kerouac...

kerouac stierf op 47-jarige leeftyd aan een levercirrose...

de roemeense rockster tavy pustiu
was nu juist een jaar geleden zichzelf aan het livestreamen in de auto
babbelend, rokend, naar muziek luisterend,
totdat hy ten onder ging aan een passerende trein,
zoals zyn fans dit met hun eigen ogen moesten zien gebeuren...

olivia howard dunbar
geboren eind 19e eeuw
excelleerde in het schryven van ghoststories

fort boyard, aan de westkust van frankryk. hier was geen eiland; er werden tonnen en tonnen rotsen in het water gestort, om er zelf een te creëren. daaraan was begonnen in 1660, maar vakban zei: "je zal gemakkelyker in de maan kunnen byten, dan dààr zomaar een eiland aanleggen," maar wie anders dan napoleon speelde het daarom juist toch wél klaar?

toen het fort eindelyk klaar was, voldeed het niet meer aan de snel evoluerende militaire eisen, en werd het nog hooguit als een gevangenis gebruikt.

de niet zo heel goeie elpee "zombie birdhouse" (1982) van iggy pop, werd geproduced door chris stein, wel oprichter en ruggengraat van blondie, maar tegelyk toch niét de man door wie blondie ooit echt groots was.

rolling stone magazine schreef over deze elpee: "chris stein zal wel te veel eerbied voor iggy pop hebben gehad, om hem tegen te houden wanneer hy vals zong."

charles dickens had een sint-bernard om meê te gaan stappen, maar in zyn werkkamer had hy een dove, kwaadaardige boskat, die geregeld met haar poten in zyn kaarsvlam bewoog, met de bedoeling om zyn aandacht te trekken.

zoals al wel eens gezegd op deze blog;
op dickens' schryftafel stond steeds dit stenen aapje.
myn broêr serge heeft het eens helemaal, gedetailleerd, voor my na-geboetseerd.
het staat dus ook steeds op myn bureau...