donderdag 31 maart 2016

vrydagbunnie

jetty swinnen

prent vd week

(c) jeroen baeken

linkie

hier alweêr aflevering drié van "shakespeare" op klara...
http://www.klara.be/programmagids

inclusief "hamlet" en "ghostriders in the sky"...

state of being, 1 maart 2016het is paas-vacantie, dus overdag blykt het onmogelyk om wérk te verrichten. rocco james conan zou my de rust wel gunnen, doch mollie, de hooligan, absoluut niét; al ligt dit vooral aan myzelf: hun zuivere bestaan hier in myn buurt, slaat myn scheppingsvermogen lam.
    vandaar dat het zaak is om de ezel stapsgewys voort te porren, vanaf myn ontwaken tot aan hun slapengaan, te weten: van 12 uur smiddags tot 8 uur savonds. zes blaêren lezen, twee mails beantwoorden, één telephoontje trachten te plegen. pas op: zelfs op dié schipperende manier kryg je, op het eind van de lange dag, een goed rapport.
    doorgaans is het byzonder moeilyk om by ons thuis op het dak te gaan staan; daar moet je voor langs een luik klauteren, dat zodanig zwaar doorweegt, dat je de indruk krygt een neushoorn van de grond te moeten tillen - op je schouders, vanaf een laddertreê. nu er, zoals eenieder weet, tegen onze voorgevel stellingen staan opgebouwd, met handige laddertjes per verdieping, byna als een grote lego-doos, bleek dit hét ideale tydverdryf voor hét moeilykste moment van zo'n lange dag: vyf uur in de namiddag - the horror. "ik wil er naartoe klimmen," zei ik tegen luv, "op voorwaarde dat er niet teveel volk in 't straat loopt - om my in 't oog te houden." waarna luv my erop wees dat er niet alleen allemaal tentzeilen tegen onze vensters plakken, dwz: aan de achterkant van die stellingen, doch ook aan de voorkant ervan; dwz: je kan nu geheel in het geborgene die beklimming presteren, niemand ziet je...
    op dat gigantische, vorig jaar tamelyk goed herstelde platte dak uiteindelyk staande, kan een mens niet anders kyken dan, beste lezers, met een oog dat projecteert: je moét hier, als je dit ziet, een loft bouwen, vroeg of laat - zo groot als een halve fabriek - oneindig vele mogelykheden. één muur staat er al klaar - onze voorgevel heeft vanboven een "valse" muur, dwz: een muur met niks erachter (voor een bejaarde stadswetgeving, nu niet meer van tel, volgens dewelke huizenryen overal exact dezelfde hoogte moesten hebben.)
    zo'n extra reuzen-loft zou binnen vyftien jaar misschien niet compléét nutteloos blyken, doch vandaag ridicuul overbodig; maar: wat nog meer belachelyk is, is myn phantaserende geest die op zo'n ogenblik nooit graten ziet in het financiële luik. wat alles te maken heeft met myn beroepsmatig onzekere bestaan; ik slinger steeds van liaan naar liaan, hardop hopend tussendoor niet naar beneên te zullen storten, de einden aan mekaâr knopende; edoch soms, feitelyk nooit maar soms toch wél, doen er zich toffe verrassingen voor ook; en daarom blyf ik, klaarblykelyk, nog altyd, als een kind, geloven dat ik het, vroeg of laat, wel nog tot miljonair zou kunnen schoppen. d.i. te zacht geformuleerd, ja zelfs: ergens diep vanbinnen kan ik niet geloven dat my dit helemaal nooit zou overkomen. hoewel myn toekomst toch reeds begint te korten...
    weêr beneên, thuis in huis gekomen, bleek er bezoek present - met name, als jullie nog meêzyn, iemand die iets kwam leveren, een soort postbode; ik dacht tot myzelf:"zo'n deftig heerschap - hoe kan dit, hy heeft een lyfgeur..." was die mens misschien ziek, en daarom overdreven hard aan het zweten? meteen van zodra 'ie, zeven minuten later, weêr foetsie was, zag ik waar het om draaide: achter de televisie-kast, in één van de twee potten van myn kindjes, een gigantische drol - zoals ikzelf had staan denken:"myn god, die man, die heeft een lyfgeur!",- zo moet, tegelykerwyle, die bezoeker zelf hebben staan denken:"jezus, dit huis heeft een reuk..."
    nu weêr, beste bloggers, dat gehele ritueel zien af te leggen dat dient om leêg te lopen; teneinde hier, in de machine-kamer, zo dadelyk, te kunnen gaan voortschryven aan myn toneelwerk, de zogenaamde "toneelthriller". dàt is het balletje, hier alles byeen gegritseld, dat ik de gehéle dag lang voor my uit duw; om tenslotte, pas helemaal op het éind van de nacht, telkens slechts hooguit 90 minuten dagelyks écht te zitten werken...
    vergiffenis!!...

-end


afterLink

beelden van zinkende boten zyn my reeds myn leven lang een aangrypende passie...

donderdagbunnie

monique bol met victor glorieux

prent vd week

het is bezig met allemaal te gebeuren:
myn broêr serge zyn stripverhaal in de boekhandels in japan !!

agenda dees week

te vrydag gaan ik proberen naar het blaastaal-feestje te gaan, dat bert lezy dan uitwerpt, in de bato batu...

press

deze week staat er in "verzin" een recensie van myn hand, betreffende een kortverhaal geschreven door monique bol, de eega van meta-vitalski-blogger dick turpin...

linkie

tweede aflevering van "shakespeare" op klara;
http://www.klara.be

de voorbye woensdag

toni hond was daarstraks op bezoek...
hy valt, zegt hy, een beetje in een "leêg gat", nu ons maandelykse fêtival "seefleeft" niet meer bestaat...
gelukkig hadt hy een kleine teckel by zich, die door myn kinderen ten zeerste gesmaakt werd...

state of being, 31 maart 2016
door luv wakker gemaakt, zachtjes-aan, maar toch een halfuur vooralêer ik vanzelf zou zyn wakkergeworden. dat draag je wel eventjes meê. evenwel: ik moest op de kindjes letten, luv een afspraak hebbende met jason en gwen in de patine op het zuid.
    toen ik nog sliep, was er een dief langsgeweest, namelyk bovenop de stellingen die heden tegen onze voorgevel staan opgesteld. mollie, die film zat te zien, zag de man opeens kruipen. gelukkig zyn onze bovenvensters nog steviger vergrendeld dan die van beneên - die vanboven krygen we soms zélf niet meer  open. luv was er achteraan gelopen de man hield zich van den domme (of "voor" den domme, hoe moet het?); hy bestond er zelfs nog in, om van onze gevel een photo te staan nemen. vervelend maar oké, fuck it.
    drie uur lang gebabysit, doch met niet al teveel moeite. op een ogenblik hoorden-ik dat ze het kot beneên aan het afbreken waren, maar toch dacht ik: laat maar gebeuren, ik blyf hier aan deze tafel zitten. my gisterennamiddag in mekanik stripwinkel mooi vyf amerikaanse superheldenkomiks aangeschaft hebbende, vandaag de dag alvast over één daarvan, "superman - year number one", ten zeerste opgetogen (maar nu ook niet om te zeggen "uitermate"...)
    tussen de bedryven door twee columns uitgeschreven, één over "bejaardenhuizen in de kempen", en één over "pony gevallen in zwembad in kruibeke" (waar gebeurd.)
    ook tussendoor deze volgende financiële meêvaller mogen beleven; langs myn mailbox kreeg ik te lezen, eindelyk nog 'ns wat pegels te hebben getrokken van sabam, wat geen mirakel is, als je nagaat hoeveel ik vooral het voorbye najaar op de planken stond - praktisch dagelyks. doordat rocco james conan echter, op dat ogenblik, letterlyk aan myn twee knieën hing, las ik die mail niet aandachtig, en dacht ik te moeten vernemen, slechts "15 euro" te hebben ontvangen - ik dacht nog hardop:"steek die 15 euro dan ook maar in jullie reet." doch drie uurs later zag ik, by nader opzoeken, dat ik onverwacht 900 euro getrokken heb. jihaaa!!!! (per definitie "onverwacht"; doordat niémand ooit één halve millimeter systeem kan ontwaren by sabam; "met de natte vinger", is het daar steevast, aldoor.)
     ook nog eens terwyl, naar de tweede aflevering van "shakespeare" kunnen luisteren. niet willende zeggen dat het "goed" is, toch wel aangevend dat ik, in ieder geval, niet béter zou hebben gekund. er is by klara fanmail voor binnengekomen, plus ook één haatmail, met name van iemand die myn dictie absoluut niet verdraagt; chantal pattyn zelf, de directrice van klara, heeft het in die correspondentie, klaarblykelyk, persoonlyk voor my opgenomen, hoe tof!
    ik praat geen schools a.n., maar myn voorbeeld is boudewyn büch, en heb je dié wel eens bezig gehoord??
    

-end

pasolini's decamerone

afterLink

eenvoudigweg de beste. zelfs beter dan elvis. gewoon de beste.

woensdag 30 maart 2016

woensdagbunnies

jenny
luv
prinses riki

press

gva en het nieuwsblad ten dinsdag...
de laatste jaren kom ik nooit meer in de media - tenzy in de hoedanigheid van pappie...

bovendien heet ik nu kennelyk ook ineens officieel "voormalig nachtburgemeester".

dit doet allemaal erg veel pyn...

linkie

eerste aflevering van "shakespeare"
http://www.klara.be/shakespeare-0

ook jos van den bergh goes shakespeare...

barend en prinses riki...

die linkse was een paar jaar lang, lang geleden, myn echte "manager"...

toén ging het erg goed met myn carrière!!!

tiens

hoe vreemd;
de zwarte komedie staat te koop...
450.000 euro...
):


-end


afterLink

dinsdag 29 maart 2016

dinsdagbunnies

myn meter marleen,
geflankeerd door haar nieve man,
alsook door myn dochter, die by myn weten voor de aller-eerste keer ooit gewoon sociaal meê aanzit...

prent vd week

de wàre paasklok

wat deed je op paasmaandag

rond de middag gingen we steppen op de zon-overgoten meir, inclusief naar het rubenshuis;

in de late namiddag was het paas-eieren rapen by oma en opa in de lindeboomstraat...

myn schoonzusters an en beau,
en myn tante langs moeders kant, brigitte

myn oom-zegster carmen
neemt afscheid van ons moemoe,
die wonderwel tot in antwerpengrad is geraakt...


helemaal op de achtergrond staat myn broêr jeroen gebogen over een wiskundig raadsel, een vergelyking, dat ons de hele namiddag heeft zoetgehouden...

state of being, 29 maart 2016
's nachts goed kunnen voortwerken aan myn toneel-thriller. niet maniakaal, maar wel gestaâg, en niet met coltrane op de achtergrond, maar wel een paar oude, knarsende vinyl-platen van beethoven, de "sacrale symfonieën".
    gisteren kon ik dit toneel verder uitschetsen; vandaag en de komende dagen moet ik dat schema nu van voren naar achteren zien ingevuld te krygen - voordat ik, vanaf midden april, de baan weêr op ga moeten voor eigen optredens... dus: zitten voort-schryven zonder bekommernissen, we zullen wel zien wat hiervan overschiet. als nu alleszins dat geraamte maar overeind komt te staan...
    en god weet, beste lezers... een vlugge nota is meestal juist onverbeterlyk. "wachten op godot," is praktisch in één ruk uitgeschreven geweest, in een kleine, belachelyk ruitjes-schriftje, praktisch zonder doorhalingen of nadere correcties (het is wel niet zo'n erg goed stuk - maar toch goed genoeg voor een nobel-prys litteratuur.) cees nooteboom noteerde ook, dat claus hem wel eens zei:"ik moet tegen ten donderdag nog een toneelstuk zien te schryven." (ook dat waren nooit zo'n erg goede stukken - maar hy schopte het toch ook mooi tot ridder in de orde van leopold II...)
    ja: god weet gaat dit toneelstuk dat ik nu schryf, alsnog, tegen iéders verwachting in, dé internationale doorbraak behelzen van alles waar ik voor sta... het kan soms heel rap gaan - god weet!! misschien gaat dit stuk worden vertaald naar dé meest gesproken taal ter wereld: het mandaryns...)
    
daarnet aan het rondsurfen geweest op amazon.com, een gehele boel schitterende boeken in het vizier krygende - maar: m'n card blokkeerde opeens, raar... nadat ik één boek toch wél kon bestellen... maar ik zit zéker niet aan m'n limiet, het was een rustige maand verder...

het was goed weêr vandaag. een machtige zomer surft ons tegemoet...

-end


afterLink

1987 - dus ik was zestien, toen de vpro hiermeê afkwam...

maandag 28 maart 2016

paasmaandagbunnies

prinses riki
diane broeckhoven
els crawlsprinses riki komt ten dinsdag eten...

prent vd week

het werk van (c) jarvis is te koop op art price tm
http://www.artprice.com/artist/616883/charles-jarvis

de voorbye zondag

paaseitjes rapen, niet in de natte tuin, maar in de machine-kamer...

myn pa en ma zetten een tango-avond op in "het kerk-schip", op het houtdok...

op bezoek in het prachtige rockox-huis...rocco wou op restaurant, maar mollie niet.
dus ging luv met rocco alléén naar de wattman.

kan tellen als aller-eerste vadermoord!!

actua
in iedere vlaamse gemeente, maar uiteraard al evengoed in eender welke gemeente ter wereld, kan je, met gemak en integraal gratis, een honderdtal dichters treffen die thuis in de kast een paar prachtige dichtbundels hebben klaarliggen - dewelke, daarentegen, door niemand worden gelezen. deze dichters sturen, naar behoren gefrankeerd, hun werk naar televisie-programma's en krantenjournaals, doch nooit komt er iéts van; net zo goed wierpen zy een steen in het moeras. als je evenwel met een kalashnikov in je twee armen, pakweg op youtube, gaat zeggen dat "heel belgië zal ontploffen!", dan wél sta je vanzelf en ogenblikkelyk te blinken op alle voorpagina's en televisie-nieuwsuitzendingen ter aarde. doordat het zelfs niet in ons opkomt hoe verkeerd dit is, zyn we op het ogenblik zelf nog de ergste boosdoeners.
    
vandaag had ik toch wél respect voor onze paus en zyn gehele katholieke maffia. op voorhand goed aangekondigd voor jan-en-alleman, kon die geheiligde meneer zyn boodschap staan prediken voor een uitverkocht sint-pietersplein. zo zwak, nietig en minuscuul is de pietluttige vyand - duidelyk volstrekt machteloos. anders zou die dit nooit hebben getolereerd. en had die daar toch wél een bom kunnen gooien - dan toch zeker niet tegelykertyd ook op het witte huis, de nato en het olympisch stadion van barcelona. ze hebben echtwaar téveel werk aan de winkel, téveel.
    
ik geloof niet dat de n.v.a. - oei, oei, moet ik zo'n dingen noteren?
    ik geloof niet dat de n.v.a. een goeie party is om ons land te besturen - hun naam alleen al verraadt dit, plus ik ben een principiële fan van vakbonden. maar wél vind ik rechtse rakkers als jan jambon zo slecht nog niet in de afdelingen staatsveiligheid, leger en politie. meer vinger-afdrukken en/of meer gestrenge gevangenisstraffen, kan men ook alleen maar toejuichen. ontslag indienen en dan niet krygen, vind ik op dit drukke moment ook een ideale stylfiguur. een ander traject zou ons teveel geld hebben gekost.

"ontwrichten" zou hun doel zyn - onderwyl hun aanslagen ons gevoel van saâmhorigheid juist doet toenemen. antieke volksleiders van caesar tot metternich voerden oorlogen: juist met de bedoéling om hun eigen naties onderling te verenigen.
    zelfs voor die "paas-hooligans" konden we ergens wel begrip opbrengen. "dat is hun manier van zich te uiten," haha... het begrip "paas-hooligans" alleen al is ronduit briljant.
state of being, 28 maart 2016er is niks zo gemakkelyk als onderuit zitten om één of andere documentaire te bezien. om die reden kampte ik de voorbye twee dagen met een klassieke writer's block: de televisie afzetten, om daarna in een schryf-modus te geraken, werd my een té grote opdracht - een angstaanjagende sprong die ik niet meer aankon.
    maar: toch is het niet helemààl ideaal om tv te liggen zien; je voelt je onderwyl toch ook 'n beetje lamlendig (katholieke mensen toch wel zeker...); en zo ben ik vandaag uit die impasse weggeraakt; de formule bestaat hieruit: dat je de documentaires laat voortspelen - maar dat je onderwyl aan de schryftafel gaat zitten. eerste voorwaarde: het moeten documentaires zyn over elvis presley, over wie nu eenmaal niks meer valt by te leren, zodat je echt niet hoeft te luisteren. ten tweede: het uitgangspunt moet zyn dat wat je, by zoveel drukte in huis, gaat opschryven, per definitie totale brol zal wezen - maar: dat dit dan helemaal niet erg is.
    en ziedaar: twee uur nadien had ik, in schetsvorm, het integrale vervolg voor m'n toneel-thriller klaar!! zelfs de finale!! en het ziet er nog schitterend uit ook, in rode, blauwe, zwarte en groene stilo door mekaâr!!
   nu die schetsen klaar zyn, is de ergste stryd al gestreden. vanaf morgen is het alleen nog maar een kwestie van invullen - buitenmatig tydrovend, doch zonder existentiële drama's, gewoon uitvoeren... met vanaf nu vermoedelyk voornamelyk "africa" van coltrane op de achtergrond...
     alleen van nul naar één vind ik steeds kei-moeilyk... daarna gaat het vanzelf...
    ik moet my er, kortom, by neêr zien te leggen, dear bloggers, dat ik een byna schandelyk gemakkelyk leventje leid...

-end


afterLink

zondag 27 maart 2016

zaterdagbunnie

mollie op de rommelmarkt van het vandaag geopende park oost (waar wel niet veel "park" aan is, maar wel veel "parking"...)

mollie hier overigens onmiddellyk weêr in haar pose.

prent vd week

éigenlyk is de hulk grys...

agenda

april wordt erg druk maar alvast kregen we dit specifiek vandaag binnen

shakespeare - de muziek
vanaf ten dinsdag loopt op klara onze zevendelige reeks over william shakespeare. alleen al om het voor myzelf te bewaren, zet ik hier vandaag alle muziek op een rytje, die in dit programma op bezoek komt. de eerste twee afleveringen zyn niet volledig, omdat daar ook muziek wordt gebruikt die, klaarblykelyk, niet eens op youtube staat. ook de muziek van theater zuidpool die we hebben gebruikt, kan ik hier niet delen.
    per aflevering nemen we één van de zeven hoofdzonden als ondergrond...
    
mensen die tyd hebben om deze muziek nu allemaal te gaan zitten beluisteren, zullen er geen spyt van hebben, al neem ik aan dat het leven daarvoor eenvoudigweg té hard doorraast...
zaterdag 26 maart 2016

aflevering 1

over "lust"
over de moeder van shakespeare
over de sonnetten en over het lange gedicht "venus en adonis"
Venus In Furs - Acoustic Demo by The Velvet Underground (Cale singing)

venus en adonis - door lou reed en john cale - maar net zo renaissancistisch...

aflevering 2

gaat over "wraaklust";
over de vader van shakespeare, die eerst heel ryk werd, en daarna weêr zeer arm.
we lezen "titus andronicus" en richard III
Robert Palmer - Johnny and Mary

omdat de vader en de moeder van shakespeare "johnny and mary" heetten...

Sting sings John Dowland Flow my tears (Vermeer backgrounds)

sting meets de 17e eeuwse john dowland...

aflevering 3

gaat over hoogmoed,
en over "the lost years";
dwz we weten weinig over shakespeare nà zyn lagere school en voor zyn londense verovering.
we lezen "de getemde feeks"...


Thomas Morley_Sweet nymph, come to thy lover_Alfred&Mark Deller.wmv

gewoon iets uit de tyd van shakespeare, heel mooie versie hier...

Burl Ives - The original recording of Ghost Riders In The Sky

hét antwoord op king richard III, die uitroept:"een paard, een paard, myn koninkryk voor een paard!"

Twelfth Night (1996) - O Mistress Mine

een lied uit twelfth night; uiteindelyk niet in de reeks, wegens tydsgebrek...

Al Bowlly - Blow Blow Thou Winter Wind (1940)

een lied uit "as you like it"

aflevering 4

gaat over "woede", geloof ik...
en over shakespeare die londen stormenderhand inpalmt.
over macbeth en over timon van athene...Fear No More (The Frogs: A New Musical)

een authentiek shakespeare-liedje, uit cymbeline...

Marianne Faithfull - How Should I Your True Love Know

faithfull zingt een lied van ophelia...

Nana Mouskouri - The White Rose of Athens

voor "timon van athene"; dit lied heeft de montage niet gehaald, onder druk van claude blondeel...

Eurythmics - Never Gonna Cry Again

mymerend by het idee dat annie lennox een goeie lady macbeth zou hebben opgeleverd...

aflevering 5

gaat over jaloezie,
over de jaloezie die shakespeare wekte by tydgenoten,
en over othello

What if a day - Thomas Campion (1567-1620) - Mario Iván Martínez

lied over de ydelheid, geschreven door een perfect tydgenoot van shakespeare

Iggy Pop Jealousy

jaloezie van alle tyden...

the Willow Song

alle bedrogen vrouwen van shakespeare nestelen zich by de treurwilg...

(Marie's the Name) His Latest Flame

het mooiste jaloerse liedje ooit...

aflevering 6

staat in het teken van de "vraatzucht";
gaat over de dood en het testament van shakespeare,
maar ook over zyn eeuwige personage falstaff...
Qui veut chasser une migraine - Douar Nevez

zeventiende eeuws dranklied, maar dan uit frankryk. toevallig een lied waarmeê ik ben opgegroeid...

Roast Beef of England

patriottisch lied op tekst van henry fielding. "de engelsen overwonnen - dankzy de engelse keuken!"

Eduard Haken - Als Büblein Klein (sung in Czech)

een zalige falstaff - in het tjechisch! (naar het duits, waar falstaff "büblein klein" heet...)

aflevering 7

gaat over "luiheid",
over "the tempest", over cromwell en over shakespeare in het hedendaagse amerika...
Where the bee sucks - Artista: musikelta - celtic

heb van dit lied uit the tempest 100 versies beluisterd; deze versie won...

A Teenager In Love-Dion and The Belmonts-Original Song

uit "return to the forbidden planet", een jukebox musical gebaseerd op "the tempest"

Richard Leveridge - Diogenes Surly Proud

stond op de longlist maar overleefde de montage niet...

The Lunatick Lover - 17th Century English Street Song

prachtig 17e eeuws straatlied...

Hark, Hark, the Lark! by Franz Schubert

schuberts lied uit "cymbeline" gezongen door een yverige studente

zaterdagbunnie

radio-producer annick lesage,
-wier auto vanmorgen werd gestolen...


overigens is annick ook de auteur van "een zeer droevige prins - het leven van joti t'hooft" ...

prent vd week

school-opdracht mollie:

omcirkel jouw papa...

de "slaap-papa" kreeg de grootste cirkel...

de "eet-papa" bleef ook niet onaangeroerd...

en de "lees-papa"...

agenda

daarstraks blikten we de zevende, aldus de laatste aflevering in van "shakespeare" voor klara.

deze lekkere reeks wordt dagelyks uitgegolfd vanaf ten dinsdag, 29 maart. ik geloof telkens om 17u.

nu heb kik veertien dagen voor de boeg, om me helemaal te richten op het scenario voor de toneelthriller voor nele bauwens en liesa naert...

de voorbye vrydag


het is gelukkig zover: de renovatie van onze gigantische voorgevel...

zal ongeveer een maand duren...

de stellages zyn een merde voor iedereen anders die in de straat parkeerplek zoekt - maar wel zyn ze zodanig opgebouwd, dat we zélf tch netjes onze garage in kunnen; that's the spirit!

rocco james conan
kan écht waar kei-goed dansen!

vrijdag 25 maart 2016

-end


vrydagbunnie

tamara debaty
- al twaalf jaar niet meer gezien...

prent vd week

door (c) bert lezy
die op het moment als graficus op de lagere school werkt waar luv ook werkt...

citaat vd week