donderdag 31 juli 2014

annemie van hees
as seen through a fluffy camera

prent vd week


de voorbye woensdag

in dag in den hof

de snotgurgen van rien portvliet scoren ook by de nieve generatie...

elckerlyc - vyftiende repetitie

de moordenaar ligt voor dood op de grond met zyn gezicht in een emmer afgegoten patatwater. op tafel ligt de vermoorde geliefde. de radeloze held vraagt aan zyn moeder wat hy moet doen.

het stuk neemt ons onderhand over, het ding "gaat met ons lopen"...

behalve het grote minpunt vandaag dat annemie in het spel, by het repeteren van een gevechtscène, een fenomenale bots tegen haar voorhoofd kreeg en zo goed als knock-out viel...
vandaag is het weêr beter...

lente geenen, isabelle daniels, benji springer.
isabelle zit op 80% van haar photo's in dit raam.p.s. inderdaad myn redelyk nieve photo-toestel is weêral kapot (flash kapot), dus nu weêr aldoor crappy pics van mn smartphone...

-end


afterLink

woensdag 30 juli 2014

woensdagbunnies

myn held david lenaerts
bieke geenen
lotte van gorp

wat deed je ten dinsdag

de hele namiddag lang het kot voor myn eigen.

geschreven aan zevenduizend dinges, financieën geregeld, telephoons gedaan die ik al lang moest doen - zalig.

snamiddags de kroko van de crèche gaan halen.
onderweg begon het evenwel te rengenen (zie photo);

zodat we in café de reiger even gingen schuilen

hoe het komt dat de krok zo snel groeit - het is, inderdaad, een kwestie van zelfbehoud...

afkicken op spoor noord
warm genoeg, maar géén zon
is zeer oké voor luv en kik

elckerlyc - vyftiende repetitie

hey die zyn al op hun teksten aan het werken zonder dat ik er by ben

that
is
the spirit

de verpleegster had altyd reeds een boon voor onze held. maar onze held was getrouwd met een ander.

nu aan het front hier ineens, waagt ze misschien toch nog eens haar kans?

state of being - 30 juli 2013
als luv, die een pedagoge is, aan een kleuter moet uitleggen wat het verschil is tussen een vliegtuig en een helikopter, dan zegt luv:"een helikopter heeft geen wielen."
    ??
    ik maak haar duidelyk dat dit zeer opmerkelyk is. alleen al om dat er, om nog maar te beginnen, ook helikopters met wielen bestaan.
    myn onverzettelyke levensgezellin laat het daar niet by. gelukkig dat ze een brunette is. ze slaat aan het googlen;"ziehier," luidt haar conclusie. "hier staan veertig helikopters afgebeeld, waaronder slechts drie exemplaren mét wielen. alle andere hebben géén wielen. dus," aldus luv, "je mag wel degelyk stellen:"een helicopter heeft geen wielen."
    "komaan, luv!!..."
    "ja, toch?"
    "dus, byvoorbeeld... als je nu zou googlen:'afbeeldingen van mensen', byvoorbeeld; dan zou je maar op één photo per tienduizend een mens zien die viool speelt. maar: volgens jou wil dat dan toch zeggen, dat je mag stellen:'mensen spelen geen viool'."
    ??
    my dunkt, inderdaad, dat ik 'r hiermeê ferm klem-geredeneerd heb. toch wel, hé? vitalski-bloggers? 
    en toch blyft luv spartelend vasthouden aan haar "gelyk" (het soort gelyk van mensen uit LEUVEN.)
    ik zeg haar nog eerlyk:"luv, als je nu effenaf blyft en blyft weigeren om je ongelyk toé te geven -- dan doet dat afbreuk, waaraan?, aan al die keren wanneer je wél gelyk hebt. snappie? dat gehele concept "gelyk hebben" komt hiermeê in diskrediet."
   waarop ik dus tezamen vat:"het verschil tussen een vliegtuig en een helikopter is dat een vliegtuig vleugels heeft. een helikopter niet, die dryft op een propelor."
    en toch, lezers, toch... een halfuur na datum oppert luv, vanachter haar wikipedia:"helikopters hebben ook vleugels."
    het zou grappig zyn - ALS ZE DIT NIET VOOR DE VOLLE HONDERD PROCENT ERNSTIG MEENDE. in de ERNST waarmeê ze dit nu weêr zegt tegen my ("helikopters hebben ook vleugels"), zit, by nader inzien, de integrale eenzaamheid van onze menselyke conditie vervat.


quote van de week

mama, wat is het verschil tussen een vliegtuig en een helikopter?

er is byna geen verschil, want ze hebben allebei vleugels, maar als je goed kykt, dan zie je dat alleen een vliegtuig wielen heeft.

afterLink

dinsdag 29 juli 2014

dinsdagbunnies

annemie van hees
isabelle daems
lente geenen

dwz de schoonmoeder en twee zussen

prent vd week

sofi legon
maakt bert lezy
beroemd

wat deed je te maandag

de kinderen by de oma en de opa. zeer knus, kyk eens hoe braaf...

trof daar wel een tamelyk voze brief aan van xerius, zynde myn rmz-bemiddelaar (was blykbaar vorig kwartaal vergeten 780 euro te storten...)


elckerlyc - veertiende repetitie

éindelyk, voor de eerste keer ooit, waren àlle nodige acteurs aanwezig voor de scène getiteld "de duitsers vallen binnen".

ze vielen ook echt wel binnen vandaag.

lachen.

overigens was het vandaag preciés op de dag 100 jaar geleden dat WOI begon...

ook eens geëxperimenteerd met zo'n klassiek echt "doek" dat open- en dichtschuift om een aparte scène te zetten...


heel goed...

-end


maandag 28 juli 2014

maandagbunnie

monique bol
as compared to victor glorieux

wat deed je te zondag overdag

rocco james conan
doet van mollie rita
de eenden-sprong na
in park noord....

wat deed je te zondag avond

alleen omdat regisseur bart van nuffelen zo streng en zo vriendelyk was, én voor zichzelf zo hard was om er by my op aan te dringen (daarmeê zichzelf immers veroordelend tot gedwongen leesvoer) vond ik er de moed voor:

die gehele lap tekst van "de ballade van victor glorieux" tot dusver, letter voor letter zo gedetailleerd mogelijk uittikken;

zitten tikken van tien uur 's avonds tot twee uur 's nachts, non-stop. het moést af, want overmorgen gaat bart op reis...

quote vd week

écht geil worden by een hoer, is eigenlyk hetzelfde
als écht bang worden in een spookkasteel op de sinksenfoor...


(vitalski, 2014)

-end


aferLink

zondag 27 juli 2014

zondagbunnies

bunnies in de kerkstraat

wat deed je amaal te zaterdag

jeroen van dyck en co
rommelmarkt kerkstraat-plage

luv & exbuur sabine

selfie met rocco james conan in café de kroon

what i like;
buiten heet en licht
binnen lauw en duister

mollie met een van haar installaties

hoofdmoot van de dag: met gerenommeerd eind-regisseur bart van nuffelen naar theater elckerlyc geweest - maar dan om daar on stage voor hem een opvoering te brengen van de victor glorieux-voorstelling tot dusver.

babbelde een eind goed weg en bereikte hoogten in atmosfeer; 45 minuten voort; maar zoals bart nadien zegt: nu de keuze maken: comedy of conference of "toneel"; en dan in één van die richtingen doorsturen. wordt dat laatste; moet in literaire zin "filmisch". dus wat nu te doen staat: weêr schrappen in tekst; de spykers steeds alleen by de koppen.


afterDrink kerkstraat-plage

cato weygers, die ook meêdoet aan de aanstaande vrouwen-expositie

peter felix

karen
baby olifant

afterLink

iets dat NOG BETER is kan ik me niet voorstellen

zaterdag 26 juli 2014

zaterdagbunnie

edith van den broeck,
directeur is van het opleidingsinstituut van alle magistraten

prent vd week

(c) liberatore

wat deed je amaal te vrydag

contract met dave is vanmiddag eindelyk getekend --
champagne!
financieel safe tot juli 2015...

los daarvan ook esthetisch champage;
van oktober tot april
zal kik een gehele reeks
prachtige toneelvoorstellingen maken
voor het oud badhuis...

in de vroege avond was ik in het godshuis in sint-laureins, voor een meeting met (zie: zaterdagbunnie) edith...

eind augustus zal kik aan een bende magistraten langs deze wandel-laan een zogenamde "socratische rondleiding" verlenen...

ook xavier, de zoon van de directrice van magistraten, tekende present...
hy heeft een column voor dewelke-'ie in de huid kruipt van een sprekende kat...

het godshuis deed me denken aan het casino in knokke, daar een kwartiertje vandaan.

dus ben kik voor het eerst sinds lang myn karma nog eens gaan beproeven aan de roulette-tafels.

ik nam me voor maximum 100 euro te mogen kwytspelen en maximum één uur lang m'n tyd daar te versmossen; maar na een halfuur was ik er alweêr buiten - met 250 euro zuivere winst in handen.

een kenner weet vooral wanneer hy moet stoppen.

poseidon nog even bedanken

een uur lang ryden over de expres-weg
is voor my het tegengestelde van tydverlies
doordat dit opnief garantstond
voor een intensieve repetitie aan het epos van victor glorieux

morgen immers, heb ik een show-case voor regisseur bart van nuffelen...

één ding heeft onze nieve "regering" dus niét gestolen: haar naam.
"de regering 'bourgeois'"...(wat staat dewever daar trouwens te doen, die is daar toch niks verloren?) (ik vrees dat die z'n richelieu* heeft gelezen...dwz niet regeren maar touwtjes trekken.)

reklaâm

de nieve "stroke" is verschenen - met daarin de tweede aflevering van "de val van de weêrwolf", door vitalski + gianmaria gaschetto...

-end


afterLink

vrijdag 25 juli 2014

vrydagbunnie

bieke beeckman