maandag 12 december 2005


  • schopenhauer (1788-1860) en het sublieme


-gevoel van schoonheid - vb het zien van licht op een bloem; plezier ve object dat de waarnemer niet kan kwetsen

-zwakste gevoel van het sublieme - vb zien van licht op stenen; plezier ve object dat de waarnemer niet kan kwetsen, maar dat zelf verstoken is van leven

-zwak gevoel van het sublieme - vb zien ve eindeloze woestijn; plezier ve object dat de waarnemer geen leven kan bieden

-het sublieme - vb stormachtig natuur, heftig onweer en bliksem; plezier vh zien ve object dat de waarnemer dreigt te kwetsen of zelfs vernietigen

-volledig gevoelen vh sublieme - vb vulkaanuitbarsting - plezier vh zien van uiterst gewelddadige destructieve objecten

-meest volledig gevoelen vh sublieme - het ervaren van de immense van tijd en ruimte vh universum - plezier van het kennen van eigen nietigheid en eenheid met natuur

Geen opmerkingen: