dinsdag 24 juli 2012

state of being - 24 juli 2012


goede dromen en slechte dromen wisselen mekaâr op zo'n manier af, dat ik niet weet of ik gerust moet zyn of juist ongerust. bevroedelyk heb ik zowel redenen om myzelf bly, opgetogen en voldaan te weten als diepdroef, ellendig en kwaad. gelukkig doet het er weinig toe wat jy denkt of voelt; de gebeurtenissen gaan toch met jou aan de haal.
    overdag opnief erg veel geslapen. ik doe myn ogen maar dicht, zelfs zittend aan tafel by een dambord, of dromenland meldt zich weêr aan. alle vermoeienissen van de voorbye twaalf maanden tuimelen op my neder; al die optredens en repetities, verhuizingen, ruzies, eetgelagen en auto-accidenten; al die dingen staan nooit eens stil, pantha rei. behalve hier nu dus, in de velden van amblève.
    voortgelezen in slauerhoff, veelvuldig met mollie trampoline gesprongen, schaakmatchen gespeeld tegen myn pa en myn broêr serge, uitgebreide barbecue etc.
    nu ga ik weêr voortluieren, dit hierzo neêrschryven is eigenlyk reeds een aanslag op myn vacantie...

1 opmerking:

rita zei

maar zo genieten wij wel een beetje mee :)