zondag 17 maart 2013

state of jo jespers - 17 maart 2013
hoe zou het eigenlyk reilen en zeilen met myn aloude schoolkameraad jo jespers, die nu al twee decennia lang min of meer nomadisch leeft? ("alleen in myn trompet kan ik wonen...")
    onlangs zag het ernaar uit dat hem, voor het eerst in zyn gehele bestaan, een zekere fortuin in de handen was gevallen, met het betreurde heengaan immers van zyn grootmoeder uit de duifhuisstraat; praktisch het enige kleinkind van die tak zynde, kwam hem de integrale erfenis toe.
    het idee overviel myn vriend, zich met deze aardige som gelds een woonboot aan te schaffen - een toe te juichen plan, al een té lange tyd overleeft deze mens zyn gedeukte opel corsa, niet in zyn eentje doch wel in het gezelschap van een bepaald kolossale hond, wezenlyk té kolossaal om in zo'n auto zelfs maar naar binnen te kunnen.
    sinds december vorig jaar is jo jespers de fiere bezitter van een ligboot geheten "nooit-gedacht." (op zich reeds een miraculeus woordspel: luv ambieert momenteel zich een woonhuis aan te schaffen dat is genaamd "wist-ik"; wat op "nooit-gedacht" toch een mooi vervolg is...) deze boot van jo "waller" jespers ligt op de dender, aan de sint-annabrug, naby aalst. hy spendeerde er zyn laatste frank aan, maar het ding is nu van hem.
    al bleek het er, by nader inzien, wel moeilyk warm te krygen, maar welaan: als zomer-verblyf dan toch nog steeds een aanrader. ware het niet: by nog naderder inzien, bloggers, heeft die boot de vergunning niet, zo blykt, om dààr te liggen. iedere dag dat hy er wél nog ligt, moet jo een boete betalen aan "waterwegen, zeeën en kanalen". belangryk is dus, dat deze boot zo rap mogelyk wordt versleept. maar: om versleept te mogen worden, moet zo'n vehikel aan een resem technische voorwaarden voldoen - en, by naderder inzien: dit schip voldoet aan praktisch geen énkele voorwaarde.
    hoeveel zou het ons kosten om die boot helemaal in orde te brengen? ongeveer zeventigduizend euro.
    conclusie: jo jespers gaat zyn boot niet verkopen - hy geeft hem gratis weg.
    om de ene, of nog andere, moeilyk te doorgronden reden heb ik behalve met myn vriend, ook wel compassie met zyn overleden grootmoeder uit de duifhuisstraat...

Geen opmerkingen: