zaterdag 31 augustus 2019

column streekkrant editie antwerpenELEKTRISCHE STEP

De meeste Antwerpse podiumcafés zyn in de loop van de paar voorbye jaren gesloten moeten worden, maar de Cabron, op de Kaasrui, blyft gelukkig dapper voortbestaan. Vorige week was daar een optreden aan de hand, van het zeer Antwerpse punkgroepje Diana Grace, dat vorig jaar op de felbegeerde twééde plaats eindigde van Humo's Rockrally. Op een ogenblik, tussen twee stage-dives in, maakte de zanger een geïmproviseerde opmerking over de elektrische step - en prompt moest het optreden byna worden stilgelegd, wegens rel in het publiek. Inderdaad: zo erg controversieel zyn tegenwoordig die wel erg modieuze steps, die het Antwerpse landschap plotseling volstrekt domineren. Elektrische voertuigen zyn minder gezond voor het milieu dan ze lyken. De batteryen spuiten schadelyke stoffen in de lucht, en teren bovendien op kobalt en grafiet, dat respectievelyk in Kongo en China uit mynen ontgonnen wordt, onder volstrekt onmenselyke arbeiders-omstandigheden. Strikt wat het milieu betreft, zyn voor forenzen elektrische fietsen beter dan auto's; je kan van een gemiddeld burger die op dertig kilometer afstand van zyn werk woont, niet verlangen dat hy die afstand dagelyks aflegt met een gewone fiets. Maar in de Antwerpse binnenstad leg je korte afstanden af, en daarvoor zyn die handige, mooie, natuurlyke huurfietsjes, door 't stad zelf aangeboden, vanzelfsprekend veel beter dan een elektrische step. Voor je conditie, voor het milieu, én voor de verkeersveiligheid. Al is dit natuurlyk alleen maar myn mening. Ik kan my vergissen, ik weet niet àlles.


Geen opmerkingen: