zondag 26 april 2020

alternatieve feiten

1. je moet weêrwolven doden met een zilveren kogel; maar ook in het sprookje "de drie broêrs", opgetekend door de gebroêrs grimm, moet er een wezen worden gedood met een zilveren kogel, namelyk een heks.

2. in het jaar 1830 als leerkrachten in de germaanse talen geen eed van trouw willende afleggen aan koning ernest augustus, verkeerden de gebroêrs grimm, die toen al wél hun sprookjes waren beginnen te publiceren, maar er nog niet meê waren doorgebroken, in hoge nood; dakloos, verbannen, permanent om geld en eten schooiend by vrienden en kennissen...

3. die koning ernest august (zie: prent) was van het huis van hannover. het was in pruisen dat hy uiteindelyk een aartconservatief en fel gehaat monarch werd, die àlle kleinste liberale wetgevinkjes meteen hard terugschroefde, maar hy werd geboren in buckingham palace.

4. op dit moment, terwyl je dit allemaal aan het lezen bent, wonen er ongeveer 800 mensen in buckingham palace.

5. de zeer oubollige 8-bit home computer genaamd atari 800 werd ingevoerd in het jaar 1979, maar pas definitief weêr afgevoerd in 1992. da's lang niet slecht gedaan voor een computer.

6 in datzelfde jaar, 1979, verscheen ook de absolute b-film "wolf man"; van de moviedatabasesite imbd krygt deze film slechts een 2 op 10; als je de doos ziet hieronder, snap je dat al...


(dit was: weêrwolf - grimm; grimm - august; august - buckingham; buckingham - 800; 800 - 1979; 1979 - weêrwolf)
Geen opmerkingen: