vrijdag 23 maart 2012louis warlop, die me programmeerde, en de technieker
zo vind ik dus weêr aansluiting by wéér een nieve generatie.

Geen opmerkingen: