donderdag 22 maart 2012

together again
studio vitalski
nu op het ogenblik hier aan het werk
aan een nero-hommage voor de standaard-uitgevery

srg, lezy, django, visual, jimbar en gianmaria