maandag 22 oktober 2012

drie nuttige feiten


1. van zeer korte duur was het huwelyk tussen rudolf valentino en jean acker. meteen na de huwelyksmis mocht rudolf by zyn bruid al niet meer binnen. zes uur nadien waren ze weêr gescheiden. 

2. een konyn wordt gemiddeld 18 jaar oud.

3. "iemand die een hekel heeft aan kinderen en aan dieren, kan nooit echt héél slecht zyn,"- die uitspraak wordt toegeschreven aan w.c. fields, maar werd eigenlyk opgetekend door leo rosten, toen die het over fields had.

Geen opmerkingen: