woensdag 24 oktober 2012

state of being - 24 oktober 2012


waarin vitalski uitweidt over de "magische pendule"...


dat briefje van tweehonderd euro nog steeds niet gevonden. intussen begin ik eraan te twyfelen of ik het wel écht in myn boekenkast heb verstopt - al levert ook die twyfel my niets op. wel klopte, al zoekende, deze volgende, boeiende vraagstelling ineens by my aan: is iemand die tienduizend euro kwytspeelt ryker dan iemand die vyfduizend euro kwytspeelt?
    daarnet is myn broêr jeroen zelfs langsgekomen met een magische pendule - u weet wel, zoals professor zonnebloem... al zei jeroen my van tevoren dat hy in die praktyk niet erg bekwaam is. maar zyn leermeester konrad heeft er al wél, terwyl ik er bystond, straffe toeren meê uitgehaald.
    myn vriend baby olifant heeft met de pendule zelfs ervaringen die nog verder reiken; hy was zyn sleutels eens kwyt, na een dronken avond op het zuid, en iemand, een vriend van zyn oudere zus, wist hem die sleutels met zo'n pendule op tien minuutjes terug te vinden - zy het mooi zeven of acht straten verderop, waar ze in het gras verstopt lagen! in plaats van die gebeurtenis nu dan te willen beschouwen als een bewys van authenticiteit, was dit voor baby olifant echter juist een aanleiding om er voortaan "niets meer meê te maken" te willen hebben.
    nu goed, my heeft het voorlopig niets opgeleverd. doch misschien komt dat omdat het, om eerlyk te zyn, niet eens zeker is, lezers, of ik met dat geld, àls ik het zou terugvinden, wel überhaupt goeie bedoelingen zou hebben. dat speelt wel allemaal meê, je ziel moet rein zyn. terwyl ikzelf in myn leven tot dusver met zoveel slaag, tegenslag en vernedering te kampen heb gehad, toch wel, dat ik intussen geheel gemazeld ben, uiterlyk vriendelyk maar innerlyk boosaardig en nayverig. en dat onevenwicht, dat het is, vinden de "witte krachten van hierboven" niet goed. lees het gerust by swedenborg eens na.
    om maar te melden dat ik heden, midden oktober 2012, een paar zeer rustige dagen beleef,- mag ook wel eens!
    morgen komt bart van nuffelen by me langs om een toneel-idee te bespreken...
    de dagen daarna is het weêr de baan op met "een toneelstuk over alles"... en iets filmen met, zoals eerder hier ergens reeds genoteerd, peter van den eeden, wauw... dat is de zaterdagochtend...
    

4 opmerkingen:

Jirka zei

Het feit dat jij denkt dat het oktober 2011 is en niet 2012 zal er wel voor zorgen dat je dat geld volgend jaar rond deze tijd terug zal vinden.

vitalski zei

(:

Kris zei

Al in het boek 'Das Kapital' gekeken?

Vitalski zei

haha