zondag 16 december 2012

state of being - 17 december 2012

waarin vitalski met niet overdréven veel bombast zyn voorbye zondag uitschryft...

met het passeren van de voorbye zaterdag, die van de druk bezette 15e december, is de voornaamste horde genomen om nu met sprankelend gemoed de feestdagen welkom te heten... neen, nu nog eens drie gigs, maar dan is het écht vakantie...
    om negen uur wakker geworden, met mollie gespeeld met haar blokkendoos. om twaalf uur smiddags lagen we alle vier weêr te ronken: luv en mollie boven, op zolder, ikke en rocco beneden in de zetel...
    die rocco heeft nog altyd niks gezegd. twee keer per dag piept hy een héél klein beetje, voor melk. voor de rest is àlles goed voor hem. zo'n doodbrave flurk heb je nog nooit gezien - al is hy wel erg levendig en galant!
    in de namiddag een uurtje met mollie alleen naar de swinters zo asgrauwe dierentuin, hoewel het toch tof was ook, al mankeerde er precies iets aan haar linkse voet... en daarna weêr met zyn gevieren naar de lindeboomstrasse, waar ik mollie heb aangeleerd hoe je luv, wiens hormonenspiegel stilaan in balans gaat beginnen geraken, op haar poep een klets kan geven...
    hoewel het dus - zie: hierboven - tussen de werkreglementen door feitelyk tardi-time was, heb ik intussen toch ook kunnen lezen over het ontstaan van de she-hulk (zynde een nichtje van de hulk zelf, maar ze wordt op een dag door criminelen, omdat ze een advocate is, aangeschoten, en dan ziet de hulk zich ertoe genoodzaakt om haar zyn bloed te geven; vandaar...)
    ik ben zeer moê, goed mogelyk lig ik reeds voor twaalf uur opnief onder de dekens... nu heb ik "de zevende dag" opstaan, terwyl ik oppervlakkig het huis oprommel...
    thats all folks...

Geen opmerkingen: