vrijdag 24 juni 2016

state of being, 24 juni 2015antwerpengrad is weêr een zeer fyne cocktail, heden. zeer broeierig. naar berckmans' zeggen:"het zomert in barakstad." daar heb je de ramadan, hier om de hoek wil dat zeggen: klein-constantinopel integraal op de stoep, de gehele nacht lang - een soort oriëntaals kerstfeest van veertig dagen. door plotsklapse suiker-injecties snachts ook compleet opgefokt auto-verkeer natuurlyk... daarmeê vermengeld, in diezelfde smalle stinkstraten, de zeer dynamische polarisatie "kunstzinnig links" versus "door vlaams blok en n.v.a. aangedreven zedenpolitie", welke laatstgenoemde zorro's hier overal alles komen dichtgooien en verbieden. daar nog eens bovenop de verbouwingen aan schynpoort; aan myn eigenste voordeur dus constant files en nog meer botsingen...
    voor myzelf daar nog eens het abstracte rondhangen by, dat dit is, in dat kartonnen zogezegde "labyrint" van "de zomer van antwerpen" - én myn plotseling, klaarblykelyk, integraal doorgevoerde rauwe groenten- en fruitdieet, waar je ook van gaat flippen... plus afwisselend die stikhete zonnebrand, en dan weêr (veel méér nog) die onophoudelyke moessonregens, om op den duur halfcrazy van op handen en voeten langs de muren te kruipen...
    en daar dan nog eens de rode duivels by - met naingolan!!

Geen opmerkingen: