woensdag 31 augustus 2016

blogologie

daarstraks er toch weêr meê bezig geweest te betrachten, een boek te destilleren uit deze weblog. het voornaamste motief daarvoor zynde, dat deze blog retrograad leest, dwz van het heden naar het verleden; een letterkonstig dagboek echter gebaat zynde by het negatief daarvan: te mogen lezen van een verleden naar een minder ver verleden; opdat aankondigingen ook werkelyk aanvoelen als aankondigingen, en opdat bespiegelingen achteraf, niet op voorhand plaatsgrypen.
    maar: dat is een heel werk. vandaag en gisteren de "state of beings" van de jaren 2011, 2012 en 2013 op een ry gezet,- my ertoe verplichtende, dit nu nog niet te lezen; dat mag pas zodra het alles op een rytje staat -, alsook enkele gedichten en columns, namelyk die, welke van aard autobiografisch zyn.
    
    

Geen opmerkingen: