dinsdag 30 april 2019

dreamer
na nog een paar andere dromen, oa over het samenstellen van een alternatieve versie van prince zyn elpee "around the world in a day", wandelde ik naar binnen in een bordeel, dat niet hard en zakelyk was, maar aangenaam gezellig en cabaretesk. twee lichtekooien waren bezig zich klaar te maken voor een erotische voorstelling, in een warme backstage. "hebben jullie meteen iets aan de hand, of kunnen jullie voor my persoonlyk een show geven?" hoe leuk en opwindend: ze zouden daar meteen aan kunnen beginnen. de kleine maar fyne mevrouwen waren uitermate vriendelyk en speels en mooi, en op beiden werd ik verliefd tot over myn oren. helaas: vlak voordat hun vertoning voor my zou beginnen, kwam er een andere klant binnen. "ja maar," zei ik, "ik zal méér betalen." "dat is onmogelyk," zei het rechtse meisje. en inderdaad: die meneer droeg een soort halve kaasbol by zich met daarin tandenstoker-achtige stokjes, met daaraan allemaal briefjes van vyftig euro in de vorm van vlaggetjes. niet té erg getreurd; een stevige boost bezorgde my het idee, dat ik hier eender wanneer kon terugkomen, en wat ook byzonder was: de achteruitgang van dit bordeel gaf uit op het platte dak van myn eigen woning in de lindeboomstraat, waar ik een schitterend glazen dakterras had bovendien. hoe avontuurlyk om hierzo te klimmen, en in verbinding te staan met die meisjes in dat bordeel. van die rechtse kreeg ik een passionale afscheidszoen, wat in het milieu toch volstrekt niet gedaan wordt anders? hoe stom, dacht ik, dat ik ook niet van dat àndere meisje zo'n afscheid heb genomen.
    in myn glazen dakterras was er een doopfeestje gaande. beau, dwz de vriendin van myn broêr jeroen, had namelyk een baby gekregen, die ze in haar armen droeg, en die zonet was gedoopt.
    toen ik wakker werd, schreef ik deze droom meteen helemaal neêr...
    ik droom de laatste tyd precies nogal dikwyls dat ik kinderlyk verliefd ben. myn relatie met luv is 100% in orde maar nu eenmaal mist iéder mens wel eens zyn meer jeugdige roversjaren... myn relatie beëindigen, met de bedoeling om dan weêr "vrolyke vrygezel" te spelen, zoals ik deed van myn 25e tot myn 36e, is niet echt een optie: alleen al doordat ikzelf ondertussen tot een ouwe, versleten blaasbalg ben geworden. ik zou het geen meisje willen aandoen om myn lelyke mond te hoeven te zoenen...

Geen opmerkingen: