zondag 25 augustus 2019

film-bespreking

deadwood, de movie

het was fyn om die figuren nog 'ns een keertje terug te zien, en die acteurs doen allemaal hun best; de decors en de muziek renderen weêr optimaal; evenwel: de noodzaak om al die personages op een ry nog eens hun zegje te laten doen, ondermynt de spankracht-door-eenheid voor een goed verhaal. altyd wanneer er dreiging hangt, gaat het lekker, maar de trouwfeesten en de begrafenissen vond ik echt saai. too bad. dat de film niet echt eindigt, vond ik wél juist grappig.
    lang geleên, met twin peaks, ten laatste met "de collega's", werd reeds duidelyk dat je van een serie geen film kan maken, dat spreekt ook eigenlyk vanzelf - maar nu verneem ik, dat er ook een film gaat komen van breaking bad. gewoon omdat ze weten dat ik er toch zeker wel naar ga kyken...

Geen opmerkingen: