woensdag 21 december 2016

state of being, 21 december 2016


dit was een vreemde dag. normaal gezien, zou ik rond tien uur smorgens naar het badhuis zyn gewandeld, voor een repetitie met renaat, voor onze toneel-thriller. doch renaat, die de knoppen bedient, diende af te bellen, wegens acute, afgryselyke rugpyn. hy lag plat op zyn rug en kon zich geen één millimeter meer bewegen.
    my tot drie uur smiddags dan maar thuis beziggehouden, nochtans veel druk voor die try-out in gent ten donderdag. oa aan "de ideale schoonzoon" geknutseld, doch ook onleêg geweest met semi-nutteloos youtube-surfen... dan toch opgebeld; de pynstillers van renaat deden hun job. dus toch nog aan het repeteren geslagen, de actrices ook laten overkomen; pas rond halftwaalf savonds weêr thuis... ook in het badhuis gegeten...
    gelukkig is nele niet dood; het scheelde nochtans erg weinig, er vanaf de trussen, dwz die buizen aan het plafond, een loodzwaar yzeren meubel naar beneên gevallen zynde, één meter opzy van haar...
    voorts ging de repetitie stééngoed, echt stééngoed...

1 opmerking:

Uwes zei

Oeps, actrice alsmede schoon talentvol mens!

Van de weeromstuit bevlogen de lyriek bewandeld.
Met mededinging van besef dat niet alle lof dient
te worden doorgeseind middels 0'tjes en -'jes.

Warmste bewondering reikt ge aan in kruisen der ogen.

Het gesternte immer de meest hallucinante zetten
achter de onzichtbare hand. Met het hart in onderpand.

Uwes