maandag 26 december 2016

state of being, kerstdag 2016vitalski:"als mensen ouder worden, nemen hun projcten af, zodat er niets meer voor ze is om naartoe te leven. maar ik heb een plan; zodra ik, na alles, in een bejaardenhuis zal zyn beland, zal ik weêr drastisch beginnen te blowen; iedere voormiddag een flinke joint, en iedere namiddag een halve fles porto. en dan zo naar de radio luisteren en door het raam zien en nog een joint opsteken."
    serge:"tamelyk goed plan. ik ga als ik in een bejaardenhuis zal zyn beland, eindelyk met heroïne beginnen."

enak baeken:"in het leven is alles heel simpel uit te leggen, en je dromen kan je het best heel diep begraven en vergeten."

jeroen baeken wist ons te melden dat er een vrachtwagen door de stad rydt, met daarop de slogan:"een aardappel verveelt nooit."

myn moeder tegen myn vader:"stop maar met schaken, je peigert je hersens te erg af, straks kryg je weêr een beroerte." myn vader:"deze schaakparty is zo spannend, dat ik er een beroerte voor over heb."

by rode wyn-vlekken op het tafelkeed: niét zout er op kappen, maar wel witte wyn er op kappen.

romain:"vroeger konden naties met elkaâr in conflict geraken. nu kunnen die naties zeggen: het waren niet wy, het was een terrorist."

rocco (weêr thuis, wenend):"we moeten terug naar opa en oma, ik ben myn krokodil vergeten." papa:"ik zal die straks gaan halen." mollie (fluisterend):"ik heb die krokodil per ongeluk kapot gemaakt." luv:"dat speelgoed is by nonkel jeroen tien jaar meêgegaan. jy hebt het een halve minuut in je handen, en het is kapot." papa (twee uur later, mollie wakker geschud om het haar te kunnen melden):"opa heeft die krokodil weêr kunnen maken."

gert van lerberghe, fb:"deze keer was het écht 'last christmas'..."