vrijdag 23 december 2016

state of being, 23 december 2016


daarnet op mollie weêrgaloos kwaad geworden. dwz natuurlyk ben ik op myn dochter al dikwyls kwaad geweest, maar dan was dat toch, telkens, eêr een soort van paedagogische woede, bedenkend: "hier moet een grens, of dit komt niet meer goed." daarjuist echter verloor ik acuut een zekere mate van zelfcontrole - het inmiddels halfelf savonds zynde geworden, was ze al twee uur lang bezig haar eigen inslapen te saboteren. meteen nadat ik, gelukkig wel pas na een gehele reeks waarschuwingen, dan toch uit myn kram schoor, zag ik haar treurige, verfrommelde wezen daar liggen (wie heeft haar soms gevraagd om geboren te worden? heeft zy soms de wereld ontworpen?); die droevige aanblik, haar trillende mondhoeken spoken nu door myn gedachten, en vergallen de verdere avond - dewelke ànders één creatief fontein zouden zyn geworden...
    wel een pààr krabbels aan "de ideale schoonzoon" gepresteerd, en dan maar weêr documentaires volgen over de slag rond stalingrad...
     waarom bestuderen zovelen het wel en weê van de stryd van het derde ryk, ik vrees om iets anders an zuivere "historische belangstelling"; die soort van belangstelling zou ons immers net zo goed moeten sturen naar "de merowingers" of naar "het congres van wenen".  het is, vrees ik, iets pervers...
    doch welaan, morgen hier op deze blog, my dunkt, wat meer intunen, naar ik hoop, op de jaarlyks obligate kerst-thematiek. misschien speciaal voor deze beroemde blog een reportage maken betreffende de tien belangrykste vlaamse kersstallen van 2016...

4 opmerkingen:

Lies zei

dat heet 'opvoeden'...kwaad worden op je kinderen. Waarom denk je dat er zoveel 'opvoedboeken' bestaan? Desondanks blijft dat 'schuldgevoel' hangen..ook al zijn ze de twintig voorbij( je kinderen bedoel ik)

Uwes zei

De kermis der opgediende dagen, ditmaal "kerstmis"

Ere de stal der verval. Rauw rijpen aangegaapt

Stand en reikwijdte der daverend invallende zinnen

Wat gaat een poëet in ontbreken van afvallige bacchanalen
beginnen. Dienaangaande bezoek ik per onbepaalde regelmaat
een beroemde blog. Zienswijzen, zijns-en-verblijf-beschrijvingen

Tussen het dwalen door vragen Madammen welke ter plaatse "bunnies"
als predicaat krijgen opgeplakt, om nadere bestudering. Net als in het
echt zeg ik u met recht; geen enkel vrouwwezen hetzelfde. Niet in lach,
niet in gevarieerde tinteling der ogen, niet in positionering der ledematen

Niet in ... O, in onderwerping, vul maar in. Rauw rijpend in mijner aangaap

Uwes

Lies zei

Ook voor U, Uwes, de zaligste kerstwensen.

Het predicaat 'bunnie' kreeg ik ook alreeds eens opgeplakt.

De datum is daarvan is verdwenen in het moeras mijner herinneringen.

Uwes zei

Dank voor uw beleefdheidstijding.

Wellicht borrelt vanuit het moeras den 18de september omhoog?