woensdag 25 december 2013

column streekkrant antwerpen
WINTEROFFENSIEF

Stad Antwerpen Spreekt Oorlogstaal
Het aantal misdrijven neemt in Antwerpen evenredig toe met het aantal feestvierders, wat geen wonder is; er is niets zo gemakkelijk als het afpakken van een mens zijn portefeuille op het ogenblik wanneer deze juist druk bezig is met te staan overgeven opzij van een trottoir. Want helaas, zo wordt in onze Scheldemetropool het feestvieren nog steeds veelal geïnterpreteerd - toch zeker met oud op nieuw: jezelf het Lazarus zuipen, jezelf te buiten gaan aan de meest afschuwelijke rotmuziek, om dan onderwijl, van lieverlede, je autoportieren vergeten op slot te doen, je sleutels op al je voordeuren laten zitten en de inbreker eventueel zelfs bij te staan bij het intikken van je eigen voorruit - omdat je eenvoudigweg niet meer beseft dat je hier zélf woonachtig bent.

De beste maatregel zou er daarom uit bestaan, o lezers, om al dit soort van feestvieren ronduit te verbieden, zeker met oudjaar. Ja, de 31e december zou er een avondklok moeten worden ingezet: na tien uur 's avonds niemand meer buiten!! Dit idee moge ongeloofwaardig klinken uit de mond van onze internationale Nachtburgemeester - juist omdàt ik een specialist ben in dit overdreven wilde gekwinkeleer en gefuif, ken ik er de zo bittere keerzijde van. Eigenlijk zou geheel de Antwerpse bevolking om twaalf uur 's nachts, bij het aftellen van de nieuwe jaarwende, op een harde stoel aan tafel moeten zitten om Scrabble te spelen!

Maar okay, naar dit soort waarschuwende wijsheden luistert niemand nog, en zeker al niet de politie (al zou die wél, bij uitstek, over de middelen beschikken om iedereen binnenshuis te houden, desnoods met de knuppel!) Neen, als vanouds zet de Groot-Antwerpse politie een actie op touw dat wordt geheten het "Winteroffensief", wat ongewild misschien wel als een belediging zou kunnen smaken aan het adres van onze gesneuvelde Grootvaders in de Ardennen in '40-'45, maar goed... Meer specifiek is het winteroffensief van 2013 "Hades" bijgetiteld, wat wil zeggen: de onderwereld van de Griekse Oudheid. Aangezien het Antwerpse Winteroffensief vooral met een helikopter wordt ingezet, is die naam, "Hades", dus opnieuw een beetje een mistreffer; want vooral juist vanuit een helikopter kan je niét zien wat er zich afspeelt in die onderwereld. De hades, daar zou je beter de rubberbootjes voor inzetten die iedere dag heen en weer pendelen op het zwartbruine strontwater van onze ondergrondse Ruien. Al geef ik toe: de lucht is daarbeneden wel iéts minder fris en vrolijk dan vier-, vijfhonderd meters boven de luchthaven van Deurne.

Alle gekheid op een stokje: diep in mijn hart ben ook ik wel opgetogen over dit Winteroffensief. Ik ken persoonlijk vier of vijf Boma's wier handtas al wel eens gestolen werd op de Meir (kan je dit evenwel zien vanuit een helikopter?) En dit volgende risico nemen we er maar bij: dat er vroeg of laat ook criminele bendes gaan opduiken, die ook zélf helikopters zullen besturen. Een heli is bezig met landen in jouw achtertuin in het midden van de nacht - je reageert verrast:"Yes! De flikken hebben een inbreker bij zijn lurven!" Maar dan ga je op het terras staan om het gade te slaan met een zaklamp - "Fuck! Dit zijn de inbrekers!!"

Het enige échte gevaar waar ik als verantwoordelijkheidsgezind Nachtburgemeester op wil wijzen, is dat er bij onze nieuwe generatie nu reeds een tendens aan het oplaaien is om, bij wijze van sport, dit volgende hier te bereiken: om op één seconde tijds te worden gefilmd door een politiecamera, én te worden geflitst door een flitspaal, én te worden gefotografeerd door die helikopter van bovenuit. "Tourné general!" Zo lacht dan de steeds zo onstuimige jeugd…

Elk voordeel heb zijn nadeel...

Geen opmerkingen: