maandag 30 december 2013

comparisons 3
rond turenne bestaat de hardnekkige mythe dat hy tydens zyn militaire campagnes 's nachts de tyd niet eens nam om naar zyn tent te vluchten - hy sliep, zo zeggen alle annalen, eenvoudigweg bovenop zyn kanon; inderdaad: precies zoals captain america, die in de eind-episode van "the making of captain america", horizontaal platligt bovenop een pylraket (wel met dit verschil, dat captain america daarop is vastgebonden...)

die passieve, martelaarachtige houding waarmeê laatstgenoemde, de amerikaan, zyn zekere, katholieke dood tegemoet wordt gekatapulteerd (aan een kruis of aan een kruisraket genageld; da's ongeveer hetzelfde), die vindt zyn precedent, zien we duidelyk, in de dood van zyn franstalige voorganger: tydens een inspectieronde door een verdwaalde kogel neêrgeschoten, bleef turenne wél mooi nog een lange tyd voorover liggen op het zadel van zyn paard, om op die manier nog ettelyke honderden meters voorts te schryden. 

zoals de weggekatapulteerde captain america tenslotte begraven wordt in een ysvlakte van de atlantische oceaan, zo wordt turenne uiteindelyk opzygelegd in het struikgewas aan de kant van de weg. captain america zou weêr tot leven komen, maar ook de dappere fransman zien we zyn ogen nog twéé keren opendoen.

(maar, zoals bukowski het stelde in een van zyn brieven, meerbepaald een brief van februari 1981: jezus was ook maar een "fucker"; want doordat hy lazarus opnieuw tot leven wekte, is die man, ietsje later, wel nog mooi een twééde keer moeten doodgaan en liggen sterven...)

Geen opmerkingen: