zondag 29 december 2013

rubriek "voze woorden"

vier keer per jaar haalt vitalski een paar "voze woorden" van onder het stof...

1. "metselen" - willende zeggen: drinken gieten by voedsel dat nog in je mond zit, om dit voedsel als het ware te 'metselen'.
    byvoorbeeld:"hoewel 'ie nog aan het kauwen is op z'n hamburger, drinkt 'ie toch reeds van z'n blikje bier - om die hamburger in z'n mond als het ware te 'metselen'..."
    of ook byvoorbeeld:"haar boterham met hesp is nog niet binnen, maar toch drinkt zy al eens van haar koffie-met-melk, namelyk om deze boterham met hesp te 'metselen'"...

2. "dek-af" - willende zeggen: maak dat je wegkomt.
    byvoorbeeld:"die kerel met zyn kacheltjes meldde zich hier vanmorgen weêr aan, ik schud hem door mekaâr - dek af, man! afdekken!!"

3. "klapkuit" - boven een eerder als smal aan te duiden enkel, een naar verhoudingen te brede, en dus te gauw breed uitdeinende kuit.
    byvoorbeeld:"ze zat het ganse ontbyt lang te metselen, maar pas toen ik, onder het tafelkleed, haar klapkuiten ineens zag, dacht ik stilletjes by mezelf: o please, dek af..."

Geen opmerkingen: