maandag 30 december 2013

comparisons, deel 1een vergelyking tussen enerzyds de vicomte de turenne (1611-1675) en anderzyds captain america (1935 - ?)

dit hier maar een oppervlakkige schets, later hoop ik er dieper op in te kunnen gaan...

van beiden is geweten dat zy in hun prille tienerjaren bekend staan als goedaardige minkukels, met een zwak gestel en een verstrooid stel hersenen. als scholieren blunderen beiden er aandoenlyk op los, zenuwachtig, verstrooid, ietwat beschamend.

de amerikaan, steve rogers, meldt zich vrywillig aan by het nationale leger, meerbepaald om te mogen gaan strijden tegen de duitsers; juist vanwege zyn erbarmelyke conditie wordt hy over de hele lyn afgekeurd. driehonderd jaar eerder hoort de fransman, henri de la tour, zyn vader, aldoor verwikkeld in militaire intriges, geregeld verzuchten dat zyn zoon "in oorlogstyd nooit iets zal kunnen betekenen". 

steve rogers, die president truman wil dienen, krygt dan toch één kans, namelyk van ene kolonel geheten "chester philips", die onze held, onder de noemer "operation rebirth", een fenomenaal serum toedient (speciaal voor de vitalski-bloggers: dit serum bestaat ondermeer uit een zekere, fameus zogenaamde "vita-straling); henri de la tour, die lodewyk de veertiende getrouw wil dienen, krygt, in weêrwil van iedereen anders, één kans, namelyk van de geniale kardinaal richelieu, die hem een integraal leger toevertrouwt. en net als steve rogers vecht ook henri de la tour voornamelyk tegen de duitsers, goeddeels om de elzas te verdedigen.

steve rogers doet het zo goed, dat hy algauw officieel wordt omgedoopt tot "captain america". henri de la tour schopt het algauw tot "maarschalk-generaal van frankryk".

in het totaal zyn er drié "captain america's" geweest (nà de al dan niet vermeende dood van de eerste, wordt er immers tweemaal na mekaâr een dubbelganger verwekt.) de eer om "maarschalk-generaal van frankryk" te worden genoemd, is in de gehele geschiedenis van deze natie slechts aan zes figuren in het totaal toegekomen...  

1 opmerking:

Anoniem zei

Verveling?