woensdag 29 april 2020

alternatieve feiten

1. "felix the cat" beleefde zyn toppunt van roem in 1923.

2. in datzelfde jaar 1923 deed archeoloog howard carter het graf van toentanchamon eindelyk open. misschien was dat graf niet écht vervloekt - maar mind you: toch mooi tweeëntwintig mensen die by de opgravingen betrokken waren, vonden kort nadien een zeer plotselinge dood.


3. ook de schending van het graf van de ys-mummie genaamd "ötzi", uit het steentydperk, in de italiaanse alpen, scheen, als door een soort vloek, door ettelyke tientallen betrokkenen kort nadien met de dood te moeten worden bekocht.

4. deze mummie, ötzi, schynt te zyn gestorven op zyn 46e levensjaar.


5. jerry nolan was een punkgitarist all right; hy speelde by achtereenvolgens de new york dolls, the heartbreakers en sid vicious, en vond, wegens dàn reeds volstrekt opgebrand, net als ötzi zyn dood op zyn 46e levensjaar.

6. niet aan jerry nolan, maar wel aan diens naamgenoot billy nolan, de animator, hebben wy het te danken dat felix de kat zyn meer defintieve, meer ronde, bolle uiterlyk verwief, met name in het jaar 1924.

(dit was: felix - 1923; 1923 - vervloekte mummie egypte; vervloekte mummie italië - dood op 46e; dood op 46e - jerry nolan; billy nolan - felix.)

Geen opmerkingen: