zaterdag 25 april 2020

dreamer

ik weet het niet meer...
    wat ik wél merk, is dat ik tegenwoordig véél te laat ga slapen; wel is het nog donker wanneer ik te bed ga, maar: na myn aller-eerste halfslaapje nog maar, moet kik telkens, steeds in verbazing, flauwtjes ontdekken dat het daarbuiten alweêr helemaal licht is geworden...
    (door steeds pas vyf tot zes uurs later te gaan slapen dan de rest van het gezin, en ook pas vyf uurs later op te staan voor zun, creëer ik een "open space"; dat lykt egoïstisch, en dat is het vast ook, maar ik moét dagelyks miijn bergjes kunnen verzetten; conditio sine qua non...)

Geen opmerkingen: