dinsdag 28 april 2020

fan zynde van crumb, en ronduit, als late tiener, gevormd zynde door specifiek "het slot" van kafka, had ik dit boek hier natuurlyk al wel zestien keer in handen gehad - maar toch telkens weêr terug weggelegd.

shoppend via het internet, kon ik my niet meer herinneren waarom dan wel, dwz ik snapte niet waarom dit niet allang ergens in m'n bibliotheek zyn kleine plekje had.

Geen opmerkingen: