donderdag 30 april 2020

sonic youth en pulp

"schizophrenia"
openingstrack "sister"

catch-phrase:"jesus had a twin / he kew nothing about sin"

gaat deels over de chicagoaanse sf-auteur philip k. dick (1928-1982), wiens tweelingszuster kort na hun beider geboorte doodging, waardoor die zyn leven lang met angstige schuldgevoelens worstelde

Geen opmerkingen: