woensdag 29 april 2020

zoveel mogelyk - zo weinig mogelyk

zoveel mogelyk: recyclage ook van intellectueel goed

zo weinig mogelyk: genocides

Geen opmerkingen: