maandag 25 januari 2021

alternatieve feiten

1. boeiend: het woord "trivia" komt van het latynse woord trivium, willende zeggen "driesprong". op de driesprongen van belangryke landswegen stonden nieuwsboodschappers, om zoveel mogelyk reizigers van de nodige informatie op de hoogte te brengen.

2. de belangrykste heerbaan in het noorden van het romeinse ryk was de "via belgica", die van het brits-belgische kanaal voerde tot aan de ryn in het huidige duitsland.

3. het grootste eiland in het kanaal is "wight", in de middeleeuwen bezet door de juten, heden gekend om zyn jaarlykse festival dat het "engelse woodstock" wordt genoemd.

4. de laatste paar duizend bezoekers die nog op woodstock rondhingen, begonnen spontaan alle puin en vuilnis op te ruimen. een groot deel van dit vuilnis werd evenwel zodanig over het terrein verspreid, dat je vanuit een helikopter een piece-teken waarnam.

5. er zyn op de wereld 45 gemeentes die "woodstock" heten.

6. niet ver van de bread-en-breakfast genaamd "de driesprong" in noord-sleen, nederland, bevindt zich een hunebed dat op hunebed-kaarten wordt aangeduid als D45.

dit was: driesprong - heerbaan; heerbaan - kanaal; kanaal - woodstock; woodstock - 45; 45 - driesprong.

Geen opmerkingen: