dinsdag 26 januari 2021

boekbespreking


napoleon, door jacques martin... die martin is toch een legende - dus vermoedelyk is dit een heel erg oud werk, dat nu werd heruitgegeven. dat is wat ik denk...
    ziehier overigens een van de stomste prenten ooit...
    wat is er fout aan?
    in de eerste balk lees je dat napoleon terugkeert naar ajaccio; je hebt die boot al gezien, dus je kan niet anders dan aannemen dat zulks met déze boot gebeurt, in de twee balk lees je dat hy toch vlug weêr naar frankryk reist - verwarring troef!! naar waar vaart nu dan déze boot in de prent?????
    hoe los je het op?
    het beste dat je kan doen, is gewoon die uitstap naar ajaccio weglaten. want dat daar érg weinig gebeurt, dat is wel duidelyk.
    moet het er toch by, schryf dan in balk één: "na korte terug naar ajaccio..." en dan in balk twee: "keert onze held met haast en spoed toch maar weêr terug naar zyn franse regiment."Geen opmerkingen: