zaterdag 21 september 2019

column streekkrant editie antwerpen

ELZENVELD

Een onvolprezen verademing in het hectische verkeer van Antwerpen is, sinds jaar en dag, de botanische tuin in de Leopoldstraat. Langs rustiek kronkelende wandelpaadjes kan je er in het totaal meer dan 2000 opmerkelyke planten bewonderen, zelfs 's winters. De tuin kwam reeds tot stand in het begin van de 17e eeuw, als kruidentuin voor het aanpalende Sint Elisabeth-ziekenhuis, het oudste ziekenhuis van 't stad (de vroegste geschreven vermelding ervan, dateert van 1204!) Dit jaar nog, werd de kruidentuin extra in de kyker gezet door volksdichter Holvoet-Hanssen, die de plek prompt omdoopte tot "De Tuin Der Poëten". Minder vaak bejubeld evenwel, is de verrassende wandelstraat bezyden deze kruidentuin, opzy van eethuis Het Gebaar; een pad voor aankomende ziekenwagens, maar ook voor fietsers en wandelaars die weg willen van de grote commerciële huizen van de Leopoldstraat, om vervolgens, als betoverd, langs een grote poort, op het wonderlyke Mechelseplein te belanden, het enige echte epicentrum van het Antwerpse nachtleven. Sinds kort blykt een kwade genius op het idee te zyn gekomen, om deze doorweg, het Elzenveld, rigoureus af te sluiten. Men kan zich de redenen goed indenken: nachtlawaai, drugtoeristen, het versperren van de doorweg voor die ziekenwagens - al heb ik van al die dingen nog nooit iets gemerkt. Eêr zal dit te kaderen zyn in de algehele, actuele trend van Antwerpse azynpissery; alles wat fyn is en gezellig en aangenaam voor wandelaars en voor fietsers, moet de kop in worden gedrukt. Alle maatregelen denkbaar om het leven van de Antwerpse burger te verzieken, moéten worden getroffen.


Geen opmerkingen: