maandag 23 september 2019

state of being, 23 september 2019maandag; dat wil zeggen: myn moeilykste klas, een té grote, té diverse dierenbende - maar: ik amuseer my daar goed meê, én we maken wel degelyk progressie. wat ik byzonder graâg doe op zo'n dag, is een toets afnemen, meteen na de les, rechtstreeks over de materie die we zonet aan het bekyken zyn geweest (vandaag:"irregular verbs" en "prepostions", dwz:"onregelmatige werkwoorden" en "voorzetsels.") "een toets? meneer? maar - wy hebben daar toch niet op kunnen studeren?" "als je gewoon een beetje hebt opgelet tydens de les, ga je zeker alles juist hebben." "maar... -komt dat op ons rapport?" "dat komt op jullie rapport."
    en dan kryg je, na twee uur gas te hebben staan geven:"meneer - wat bedoel je juist met 'irregular verbs?'..."
    ook komt de schoolmeester in my tot volledig bloei op de speelkoer, wanneer ik , als opzichter, één van die nozems aan de verre overkant heb zien spuwen op de grond - het genoegen is groot, en de verontwaardiging oprecht, om alsdan de integrale speelkoer te doorkruisen, voor een onverwacht standje. grmmmbwaahh - nooit eêr in myn leven, was my zo een ongerymde macht toebedeeld... hier thuis op straat spuugt vooral het voetvolk van zuidelyke genese te pas en te onpas op de grond, vooral in de pothoekstraat; maar: dààr en dàn, als passerend kleinburger zonder mandaat, moet ik erover zwygen; het waarnemen, en zwygen. (wat ik, anders, wél vaak presteer, in navolging van myn vader, is integraal de trappen in myn huis aflopen en de straat op rennen, speciaal om tegen een stilstaand chauffeur daar te gaan declameren:"hey, zeg! kan je die motor niet even stilleggen!" velen van die debielen hier in het faubourg bestaan er dan uit, oprecht verbaasd te repliceren:"hu? waarom??")

Geen opmerkingen: