woensdag 20 juli 2011
tim visual
krygt 200 keer per dag 
telefoon van zyn moeder
en moet dan aan haar uitleggen
wat hy precies aan het tekenen is...

bert lezy
is kwaad op iedereen,
en zit daarom met zyn rug naar ons toe...

Geen opmerkingen: