donderdag 16 september 2021

damagni / damoet

damagni
: zoals je in het begrip "damoet", als je dat woord gewoon ziét, byna niet anders kàn dan een soort van olifant voor je uit te zien, vanwege de evidente overeenkomst met "mammoet", zo kan je vervolgens in het woord "damagni", eventueel, een gezwind, lenig, kangoeroe-achtig dier voor je uitzien... morphologisch onderneemt het woord "damagni" een soort van zigzag-beweging; de D en de M liggen vooraan in je mond, de G springt daarna ineens naar achteren in je mond, de N gaat weêr naar voren. de klinkers zyn bovendien een soort van verticale opeenstapeling: tweemaal de platte A en daar bovenop de spitse I; als je zegt dat een "damagni" een dier is, dan ziet volgens my niémand daar een plat en traag geboren kruipdier in. iédereen zit een verticaal reikhalzend en snel om zich henen glurend springdier.

damoet: om 6 uur rocco naar de schaatsbaan brengen, maar hem om 7 uur alweêr gaan halen, zodat je in die zeer korte tussentyd totaal niks kan aanvangen behalve misschien het wasmachien uitladen...

Geen opmerkingen: