zaterdag 20 november 2010

verkeersregels


ik reed per ongeluk een stukje door frankryk, maar dat mag niet, want ik ryd nog met een L;
daar kan je gemakkelyk vyf jaar voor krygen, en aldoor reed er politie vlak voor me.

zelfs kregen die op de duur klapband en heb ik ze nog uitgelegd hoe ze die konden vervangen. toen vroegen ze: kan je dan niet even helpen, maar toen zei ik: sorry, ik moet gaan spelen en ik mag hier trouwens niet ryden want ik ry met een L; en toen vlamde ik er vandoor!!