zondag 21 oktober 2018

zondagbunnies

alleen vrouw en dochter in huis...

zaterdag 20 oktober 2018

prent vd week

(c) walter deverell

waar was je te zaterdag

musical in de werft, cc aalst...
onderhand moet ik myn aalst-fobie voor begraven bekyken,
aangezien de zes laatste gigs in aalst, allezes heel goed gingen, heel leuk en aangenaam.

vroéger had ik schrik van aalst, omdat het er effectief wel een labyrint is;  https://vitalskiblog.blogspot.com/search?q=aalst

hier stop ik er reeds meê, morgen vroeg op...

column streekkrant editie antwerpen


ECHT ANTWAARPS

Zoals vorige week beloofd, beginnen we deze week aan een alternatief Antwerpse alfabet, speciaal voor alle ingeweken Limburgers en West-Vlamingen die over hun eigen, nieuwe burgemeester niet content zyn. Het zal wel een zestienjarenplan worden, met vele onderbrekingen ook; vandaag springen we niet verder dan de letter C.

Wie kent er byvoorbeeld het woord "Een akrooke"; dat wil zeggen: een fout, een vergissing. Zoals in "Doar is een akrooke aan dië frak." De kreet "Alabonneur" wil natuurlyk zeggen:"Op hoop van zegen!", en kan best worden uitgekreten by het klinken der glazen Seefbier. Zoals we voor het woord "Aansteker" te leen gaan by de Fransen voor de hertaling "Allemeur", zo hebben we ook "Altereuzze" van het Frans, dat wil zeggen "Opwinding"; zoals in de uitdrukking:"Van altereuzze kos ik ni miër klappen."

By de letter B valt het woord "Baapladaaze" wel op, dat wil zeggen:"Vlug iets herstellen"; taalkenner Freddy Michiels geeft in zyn woordenboek als voorbeeld:"Das gedoan van de Fraanse slag, baagepladaasd van oep nen hik en ne ga." Een bumper is een "Baarsjock". Alcohol, dat wil zeggen "Babbelwoater". Iemand die niet goed kan zwemmen, doet de "Bakstiënslag". "Nen barloef", is een boerenkinkel, "Nen bef" kan zowel naar je gezicht verwyzen als naar het vrouwelyke geslachtsdeel; alsof die twee dingen op elkaar zouden lyken??

De letter C brengt ons by het gezegde "Aan een civiel preske", wat zeggen wil:"Best wel goedkoop." Zo lees je Deze Week byvoorbeeld aan een wel zéér civiel preske - doordat deze prachtlectuur uiteraard integraal gratis is, iedere week opnieuw met veel liefde by jou aan huis bezorgd!

-end


afterLink .

after the work... dat nirvana... daarvoor doe je het...

zaterdagbunnies

luv + haar collega's

vrijdag 19 oktober 2018

prent vd week

(c) frederick daniel hardy

onderschat / overschat

onderschat: het gedachetloze

overschat: het adagio om altyd en overal "jezelf" te zyn

naar waarde geschat: aquaman

alternatieve feiten

1. de langste tussentyd tussen een tweeling die wordt geboren, is de tweede pas 87 dagen later dan de eerste. (spytig genoeg staat er hier niet by vermeld, wààr dan wel. waardoor dit alternatieve feit ei zo na zyn bestaansrecht verliest...)

2. de diepste postbus ter wereld, bevindt zich in de susami-baai van japan; die postbus steekt namelyk tien meters onder water.

3. de eerste condooms ooit dateren van de jaren 40 van de 17e eeuw, en werden vervaardigd van de ingewanden van zoogdieren en vissen.

4. frank hayes won in 1923 een paardenrace, niettegenstaande het feit dat hy volstrekt dood was. hy bleef gewoon in het zadel zitten alsof hy nog leefde, en zo passeerde,-'ie de finish voor een juichende menigte.
waar was je te vrydag


met de musical
live in cc bornem

cindy michielsen

lies robben en myn piepjonge tweelingbroêr

state of being, 19 october 2018


eigenlyk zelden zoveel complimenten mogen ontvangen als gisteren en vandaag - en dan wel nog over, specifiek, myn wel enigmatische zangstyl - wat vooral zo eigenaardig is als je weet, dat ik juist dit weekend amper over een stem beschik. myn keel is verraspt, doordat ik ten dinsdag, in nederland, voor die lezing over prince, drie uurs aan één stuk door heb moeten staan voort-schreeuwen zonder microphoon. heden knabbel ik gember aan de lopende band, meer niet, doch zie hoe raar: overdag kan ik niet praten, nog tydens de soundchecks heb ik nul volume; dan, tydens de voorstelling, geraak ik nét genoeg in plooi om myzelf erdoor te slaan - om daarna, één minuut nà de voorstelling, weêr letterlyk geen pap meer te kunnen ophoesten.
    het is een trein die hard voortdendert; na het werk thuiskomen rond halfeen, en dan chillen tot halfvier, en gaan slapen; smorgens vroeg meê opstaan met de kinderen - dit de enige kans zynde, om die engelenwezentjes te zien; dan voortslapen tot één uur - en dan maar weêr de baan op, naar de volgende zaal. waarmeê ik dus wel bedoel, dat alles steengoed gaat...
    en alleszins is dit meer relaxed dan, pakweg, op tour met victor glorieux. omdat ik met victor glorieux ook zelf nog eens het podium moet inladen, opstellen, afbreken en opnief inladen. én thuis wéér uitladen. juist sinds gisteren is de podiumbouw volstrekt gediligeerd geraakt, jihaa!... het enige dat ik nog zelf doe, is "inspecteren". en dàt is een fyne bezigheid, dàt zou juist, nog, een goed beroep voor me zyn geweest: het beroep van inspecteur!
    vooral zou ik er dan erg bedreven in zyn, om telkens zeer onverwacht op te duiken...
    eindnota: het gaat weêr zeer slecht met myn huid. gelukkig is danane bazooka er, aan de schminktafel, zeer voorzichtig meê... gelukkig dat er zoiets bestààt als schmink, toen ik ongeschminkt ter plaatse kwam was ik te beschaamd om de muzikanten te gaan begroeten...

dreamer

hoewel kik al zeventien jaar gestopt ben met smoren, droomden-ik vannacht toch weêr dat ik, gezeten op de voorbank van myn auto, een cigaret had opgestoken, en dat ik deze met veel plezier aan het consumeren was bovendien. pas daarna, by het uittrappen van dit onding op straat nààst de wagen, bemerkten-ik deze tweestryd in my herboren: meteen naar de winkel te willen voor een geheel nief pakje - versus het verdriet en de spyt om, na alle jaren, plotsklaps deze zich kennelyk met gemak zomaar hernieuwd hebbende, afgryselyke afhankelykheid.
     (toen ik rookte, had ik nog geen rybewys, dus wellicht was deze droom er vooral, om te kunnen ervaren hoe het dan wél zou zyn, om te zitten te roken achter het stuur.)

column streekkrant editie kempen


WINDMOLENS

Een tydlang was de Kempen hét epicentrum van experimenten met windmolens. Dit schynt nu te verminderen, vanwege steeds dezelfde paar tegenargumenten. Het meest plausibele komt van de natuurbescherming; alleen al door die paar windmolens aan de grens met Nederland, net voorby Kasterlee, worden jaarlyks ettelyke duizenden vogels de dood ingejaagd. Normaal gezien worden vogels door bewegende objecten in de lucht afgeschrikt, maar hierzo geraken ze in de war, doordat ze tegelyk ook worden aangetrokken door de natuurlyk aandoende, zachtjes piepende geluiden van de wieken. Een ander zeer aannemelyk argument van mensen die als een Don Quichote stryden tégen windmolens, argumenteren dat er, voor een béétje extra energie, tevéél van dergelyke molens nodig zyn om überhaupt in Vlaanderen geplaatst te kunnen worden. In China hebben ze gemakkelyk praten, daar heb je tochtige woestynvelden zo groot als heel Vlaanderen. Wat by ons?

Om die reên is het in ieder geval, miy dunkt, een zeer goede zaak voor Dessel, dat er zonet beslist is om daar niet meteen méér molens te gaan zetten, maar wel om daar, in datzelfde gebied, over te schakelen naar dryvende zonnepanelen, met name op de plassen by Sibelco. De omgeving is daar mooi, maar die plassen zelf stemmen moedeloos, doordat ze zo nutteloos zyn; te klein voor scheepvaart, te groot en te diep voor kinderen om in te ravotten. Dryvende zonnepanelen, dat is tegelyk avontuurlyk en ecologisch nuttig. Ik was droevig vandaag, maar door dit nieuws duik ik toch maar weêr de kroeg in om iedereen te trakteren!

-end


afterLink

dit is het soort filmpjes waar onze twintigjarige techniekers zich tussen de bedryven door suf om lachen

vrydagbunnies

bunnies in de roma

prent vd week

(c) johan hendrik doeleman

waar was je ten donderdag

overdag had ik een afspraak met jef staes in de muze.

na een halfuur was hy er nog niet.

toen belde hy:"ik zit hier maar te wachten," zo sprak hy.

by naêr inzien had hy de muze verward met de duifkes...

avond

musical-time in de roma...

een van de fynste live-ervaringen van myn leven...

wat niet wil zeggen:"een van myn beste optredens ooit," daar heb ik geen idee van - maar alleszins kolossaal fyn om te doen...


soundcheck...

petra wilhelmina is gewoon op straat of in soundchecks even theatraal als tydens een voorstelling...

je ziét toch dat het écht een musical is...

als je dit hier ziet; wat kunnen we nu nog méér doen om te mogen zeggen: okay  - - het is in ieder geval een muscial!!

david lenaerts

food

luv
turpin
crawls

little eve

de zeer grote delegatie van "keskenoate"

gert jochems

-end


afterLink

donderdag 18 oktober 2018

donderdagbunnie

de nieve rosa dolorosa

prent vd week

(c) lezy

waar was je te woensdag

smiddags dus die vergadering met vanessa broes

in café des arts

avond

van de laatste tien repetities voor de première, speelden we vandaag de tweede repetitie.

ging steengoed, echt detailwerk nu...

-end


afterLink .dinsdag 16 oktober 2018

woensdagbunnie

morgen kryg ik vanessa broes op bezoek...

prent vd week

(c) albert bierstadt

alternatieve feiten

1. dialecten niet apart meêgerekend, bestaan er ongeveer 5000 levende talen op aard.

2. geen enkel spaans woord begint met de letter W.

3. in het jaar 1800 was één vyfde van de americaanse bevolking een slaaf.

4. wat dat betreft, kunnen wy ons ook niet de al dan niet onderbewuste angsten indenken waarmeê slavenhouders aldoor te kampen hadden.

waar was je ten dinsdag

rocco james conan gaan ophalen van de nabewaking...

het serene enthousiasme waarmeê hy me tegemoet rende, meteen van zodra 'ie my zag, deed my er toch spyt van hebben dat ik hem niet gewoon al een halfuur vroeger was komen halen...

state of being, 16 october 2018een dag als een eiland tussenin twee wereldzeeën. gestaâg voortgewerkt aan het zogenaamde "hoor-college" rond frankenstein - die opnames grypen pas plaats, lezers, in de maand februari van het vreesaanjagende jaar 2019; maar des te erger verheugt het my, om daar nu reeds zo verre meê gevorderd te mogen zyn; het principe van de dringende deadline, ik altyd mensonterend gevonden hebbende, en ook geheel niet bevorderlyk voor kwaliteit.
     het was een zonnige dag, voorts. al kon ik daar zelf, zoals meestal, weinig meê aanvangen. hoewel toch, het schuifraam op de straatkant enigszins opengezet, wat ook alleen maar kon doordat het wonderlyk rustig was daarbeneên. om de zeventien huizen doet zich hier een bouwwerf voor, maar alle de betrokken bouwvakkers hadden vandaag, althans kennelyk, wat men noemt "facultatieve".
    toch ook heb ik wel een halfuur op een stoel gezeten, enkel en alleen om aandachtig en nauwkeurig te proberen na te denken over de dood, en meer nog het raadsel van het kwetsbare, kortstondige leven dat daar sprakeloos aan voorafgaat.

dreamer

hoewel we thuis nu reeds, half met tegenzin, beschikken over twee dwerghamsters, een rystvogel en een vechtgrage kat, toch droomden-ik vanmorgen dat we daarbovenop, bovendien, nog een hond in huis hadden gehaald ook. dewelke, klaarblykelyk, ook automatisch de komst triggerde van nog twee puppies extra. dit geheel ongerymd zynde, gezien luv en kik in het echt voor geen géld ooit een hond zouden adopteren. al moest ik nu toch erkennen dat byzonderlyk die puppies buitengewoon schattig waren.

-end


afterLink .

dinsdagbunnie

goofer cc boom

prent vd week

(c) rafael livitski

waar was je te maandag

smiddags tezamen met tom clement optreden in een wassalon in boom.

dat ging vlot.

ernaartoe en weêr terug is erger; in principe ongeveer tien kilometer, in praktyk op eender welk uur van de dag vergt het byna een uur ryden...


de nva-burgemeester van boom

avonds

savonds een bescheiden repetitie by de veredeling.

bescheiden, doordat de spilfiguur afwezig was,

maar toch zinvol, doordat we lange tyd hebben kunnen doorwroeten op één enkele, intieme scène...

-end


afterLink

tom clement live

zondag 14 oktober 2018

maandagbunnie

diana in ede

prent vd week

(c) henry wallis
the death of chatterton

agenda dees week

te maandag om 16u: don vitalski + tom clement live in wassalon, antwerpsestraat, boom

te maandag, savonds: regie "de veredeling"

te woensdag: regie keskenoate, NL

ten donderdag: musical, roma antwerpen

te vrydag: musical, cc bornem

te zaterdag: musical, cc aalst

te zondag, van 13u tot 17u: regie keskenoate, NL