woensdag 24 mei 2017

woensdagbunnie

danane bazouka
is voor my een hemd aan het naaien

prent vd week

william godwin
filosoof
vader van mary shelley, die "frankenstein" schreef

agenda

subiet, te woendagavond, ben ik op rtv, by maarten cox

waar was je ten dinsdag

met dave van gestel en vic mees in het oud-badhuis
prospectie voor m'n presenatie
van de catch-en-worstel-special aanstaande zondag


myn schoenen liggen daar op tafel, omdat ik ineens onuitstaanbaar veel zeer heb aan myn rechtse voetzool... ik kan er niet meer op staan, laat staan ermeê vooruitstappen...

op bezoek by m'n pa voor z'n verjaardag

press

die expo is werkelyk de moeite!

poster

die affiches voor catch in de jaren zestig
zyn echt een goddelyke lust voor het oog

state of being, 24 mei

elf uur in de voormiddag. op straat is er weêr, honderd meters verderop, in zyn deurgat, die zondagsschilder bezig, met zyn schilders-ezel; hy kan zyn zeelandschappen niet inkleuren zonder daarby zeer luid de radio te hebben spelen; "unchained melody" en "whiter shade of pale" in herhaling. zodat ik na vyf uur slaap reeds styf rechtop zit. de enige ruimte by ons thuis die niét op de straatkant uitkomt, en waar het dus rustig blyft: luv haar badkamer (ik ben alleen thuis, de gehele middag...) (hoewel, neen: de lange patrick is er ook, beneên in de tuin, naarstig bezig het plafond van het terras af te steken, alle rotte plekken eruit, met een klein schaafmachientje. wat ook wel herrie veroorzaakt, doch: doordat die herrie duidt op vooruitgang aan het huis, is het een soort herrie waar je juist vredig van wordt...)(alleen oppassen dat de konyntjes de losgekomen brokken verf niet opeten...)
    op een matras op een stapel kussens, geleund tegen de badrand: voortlezen in de shelley-biographie, welk uiterst uitgebreid en gedetailleerd geschrift my werkelyk kéihard in zyn ban heeft, juist doordàt het zo krankzinnig uitgebreid is... boottochten naar ierland by stormweêr... discussies met william godwin (1756-1836), die ik steeds voor een revolutionair hield, maar die door shelley nu voor my wordt ontmaskerd als een laffelyk salon-socialist...
    waarom zich dermate willen verdiepen in die aller-prilste negentiende eeuw? voor myzelf in wezen zeer kinderachtig: alleen maar om te kunnen lezen over een wereld waar geen auto's rondreden.
    hic en nunc baart die miljarden-deal voor wapens aan saudi-arabië my kopzorgen, zo erg dat ik er niet van kan slapen, zeker niet als ik aan myn kindjes denk. saudi-arabië: mensenrechten-activisten krygen er stokslagen. executies grypen er plaats aan de lopende band - op basis van bekentenissen die worden afgelegd in folterkamers.
    hoe, vorige maand al, die afgryselyke reynders zich er zo gemakkelyk vanaf heeft kunnen maken, dat is ook echt verbysterend. dat wil eigenlyk gewoonweg zeggen: er is geen regering.
    voorts alles okidoki. een aanslag in manchester maar alles okidoki. bezig met indian tonic schweppes te drinken. john coltrane op de radio... alle facturen de deur weêr lekker uit...

-end


afterLink .

vandaag eindelyk werkelyk beginnen schryven aan de musical voor belcanto. openingslied moet dit hier worden;

dinsdag 23 mei 2017

disndagbunnie

lutje visterin
en de haar omringenden

prent vd week

myn pa is vandaag jarig.
vandaar deze oldschool-picture van toen 'ie een jaar of twintig was, op reis in cannes...

enige alternatieve feiten

wanneer die uithaalt naar een vlieg om te consumeren, bereikt de tong van sommige kameleons in minder dan één honderdste van één seconde tyd, een snelheid van honderd kilometer per uur.

een bepaalde valkensoort in marokko, zo heeft men nu net ontdekt, nemen hun prooien in gevangenschap; kleine mussen byvoorbeeld, duwen ze met hun snavel onder in een té smalle stenen spelonk, zodat ze daar niet meer uit kunnen; zo blyft dat lekkere hapje veel langduriger vers, dan wanneer het dood zou worden bewaard.

om die reden hebben sneeuwuilen ook een gemakkelyker leven dan gewone uilen; in sneeuw blyft een dode muis veel langer in tact om nog te kunnen worden opgegeten.

onze mensensoort stamt niet af van de neanderthalers; de neanderthalers hebben zich op eigen houtje van de apen afgesplitst, en zyn veel vroeger naar europa gekomen dan wy, die langer in africa bleven. maar eenmaal in europa, hebben we wel seks gehad met neanderthalers. dat vindt men nog steeds terug in onze d.n.a., en hierdoor is het gekomen dat ons immuunsysteem drastisch versterkt werd. onze hedendaagse vatbaarheid voor hooikoorts, is er ook gekomen door de schuld van de neanderthalers.

dat je de chinese muur zou kunnen zien vanaf de maan, is een fabeltje; die muur zou wel lang genoeg wezen, maar ze is veel te dun, en veel te weinig in contrast met haar omgeving.

woord van de week

ook het woord "ontluistering" is heel erg mooi. veel woorden die beginnen met "ont-", kondigen juist, anders dan hier, iets orgastisch aan; "ont-ketening", "ont-bolstering, "ont-dekking"; maar in deze dient het prefix als de voorbode van iets jammerlyks, iets implosiefs; en dan het woord "luister", in de betekenis van "schittering", "glans" - maar ook wel "valse schyn", waardoor die "ont-" dan toch weêr wel aan een opluchting, een verlossing kan vooroplopen; de ontluistering als het welgekomen einde van een illusie die toch ééns moest worden doorprikt.

-end


afterLink .

maandag 22 mei 2017

maandagbunnie

liliane simons, "de spons"...

prent vd week


agenda dees week

te woensdag-avond, 24 mei: live op rtv, het televisie-programma van maarten cox.

ten donderdag, 25 mei:"de ideale schoonzoon" live in het comedy-café van raf coppens, dwz in "netwerk", aalst.

te zaterdag, 27 mei:"de ideale schoonzoon", live in een woonkamer in maasmechelen, belangstellenden mail vitalski3@gmail.com.

te zondag, 28 mei: vitalski presenteert "de geschiedenis van de catch in antwerpen", oud badhuis, a'pen.

waar was je te zondag

tezamen met peter moreaux en serge baeken op het kiel, voor "de kleinste revue van vlaanderen"


steven vangool stemt zyn guitaar...

gabriella cuypers is terug in town

lieve petit
directrice van oc de nova

de zus van de grootmoeder van charlotte d.c. !!

de club; gabriella cuypers, jan (haar escorte), twee vrienden van sonia, jan vissenaken, sonia anthonissen, leentje de dochter van irene...


bert
geert vanbever
vanbever junior
sandra vanbever
de moeder van sandra

halfacht;
net op tyd terug thuis om de kleintjes in bed te steken...


column streekkrant editie kempen

WAT IS EIGENLIJK “DE KEMPEN”?

Zeg niet te gauw dat je weet wat “de Kempen” precies betekent. Er is iets zeer geheimzinnigs aan dit oord, dat je nooit helemaal kan duiden. Om te beginnen is “Kempen” trouwens ook de naam van een tamelijk grote stad in Duitsland, niet zover van het meer gekende Krefeld. Krefeld is de bakermat van de uiterst controversiële kunstenaar Joseph Beuys, die geen schilderijen maakte, maar die wereldberoemd werd doordat hij alles dat hij tegenkwam, insmeerde met varkensvet (een hobby als een andere…) De best wel feërieke gemeente “Kempen” zelf, is een aanrader op toeristisch vlak, als een pittoresk, maar toch ferm uit de kluiten gewassen soort van Lier. In deze stad werd dan weer Thomas à Kempis geboren, de vroeg-middeleeuwse, literair begaafde kanunnik, die tijdens zijn leven, netjes met de hand, integraal de Bijbel heeft overgeschreven - niet één keer, maar vier keer na elkaar (Kempenaren zijn koppigaards…)

Als een aanduiding voor een bepaalde streek, schept de naam “Kempen” alleen maar verwarring. Zuiver geografisch slaat de naam op een gebied in het Noordoosten van België, in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant, maar ook in het Zuidoosten van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Tevens duidt “De Kempen” echter, mét het lidwoord erbij, op één bepaald, specifiek bosgebied tussen Postel, Bladel en Hapert. De term komt in ieder geval van het Latijnse “campina”, dat wil zeggen: grote, open vlakte. Eeuwenlang leefden hier arme keuterboeren, hoewel er vanaf de zeventiende eeuw ook zogenaamde “teuten” opkwamen. Een “teut”, dat was een soort van marktkramer, maar dan in een meer strakke organisatie. Vooral in Lommel woonden eeuwenlang erg veel teuten. In de negentiende eeuw zijn bijzonderlijk de koperteuten naar Denemarken getrokken.


Een van de belangrijkste dirigenten van Nederland heet “Paul van Kempen”. Het onvergetelijke personage “Slijmering”, uit het boek "Max Havelaar", heette in het echt “Carel van Kempen”. Voorts is er een bepaalde soort van koe, met veelal grote, rode en bruine vlekken, die wordt genoemd “Kempens roodbont”. In Weert tenslotte, is er zelfs een vlieghaven die luistert naar de naam “Kempen Airport”. Kortom: de Kempen laten zich niet dempen!

afterLink

zondag 21 mei 2017

zondagbunnie

mollie, myn dochter

prent vd week

precies dat die advies-functie van netflix niet zo heel goed werkt...


de voorbye zaterdag

na amper vier uur slaap uit de veren: mollie naar de manège brengen.
supergezellig...


alleen het verkeer is minder, op iédere hoek van iédere gemeente zyn er wegenwerken bezig... wat ook wél een vorm is van coördinatie...


family street

state of being, 21 mei 2017


gezondheid: nog altyd veel te dik. en 'n tamelyk grauwe huid. slokdarm niet optimaal; in de auto achter het stuur gezeten, een stuk boterham verteerd, dat extreem langzaam en weêrbarstig myn strot integraal in tweeën scheurde, van zoersel tot in ranst, onderwyl toch met mollie rustig voortbabbelend, enkel stil biddende toch god: please, please spoel die broodkorst nu toch door... voorts eigenlyk alles wel juist optimaal. 

huis: het idee om het plafond van het terras te laten verven, toch maar uitgesteld, uit zuivere gierigheid. wel veel rondgesurft naar vacantie-huizen. een privé-binnenzwembad in de ardennen. maar dan moet je meteen een paar vrienden optrommelen die meêwillen. toen ik geen kinderen had en geen relatie ook niet, kon ik op eender welke dag van eender welke maand m'n koffers pakken; een onverbiddelyk pryzen-verschil; "buiten het seizoen", zoals dat noemt, kan een schlemiel zich permitteren een kasteel, desnoods in casta la mare del golfo. de pryzen zyn dan werkelyk gedeeld door drie.

eten en drinken: nog steeds erg veel vet en teveel cola. hoewel geen quiche-fan zynde, er vandaag toch één cadeau gekregen die absoluut goed was (afkomstig van de exqi...)

sociaal leven: one man shows gaan brengen, zyn een eenzaam ding, maar heden zit ik tot over myn oren in het organiseren van revues, en da's dan weêr de meest sociale tak van de integrale sector. een podium delen, schept ook een zeer byzondere band, plus: ik kan zeker genieten van myn functie als "maëstro"; mensen in wie ik geloof, wat naar voren kunnen schuiven; en een kader krygen waarby je risico-loos kan improviseren (dwz je hoeft alleen maar te improviseren als er inspiratie komt aankloppen; als die er niét is, roep je gewoon de volgende gast op...)

finance: zeer okay.

lectuur: savonds en snachts kan ik goed doorlezen, maar overdag val ik er snel van in slaap. sowieso word ik steeds snachts pas goed wakker.

work: die tekst over wortel-kolonie is byna af. meteen daarna begint het schryfwerk aan die belcanto-musical. en meteen dààrna aan die monoloog voor tanja van der sanden. myn eigen twee nieve one man shows zyn klaar, dus da's zeer mooi georkestreerd. de kans om aan een boek te werken, heeft nog nooit zo waanzinnig ver van me af gestaan.

woord van de dag: "roemloos", hoe mooi dat woord voorbytrekt. doordat eerst die "roem" daarin wel wordt opgeroepen - en "roemer", zynde een "drinkbeker"; maar dan, meteen daaraan vastgeknoopt, in eenzelfde, enkelvoudige, langdurige lettergreep dat -"loos"; als een gerafeld touw in de wind; als in "daar was laatste een meisje loos"; en iedere medeklinker van "roemloos" kan lang aangehouden worden. rrrrroemmmmmmmm-llllllloossssssssss...

metafysica: hoe fenomenaal kort het bestaan is, hoe ondraaglyk telbaar het té geringe aantal dagen.


-end


afterLink .

muziek uit antwerpen, uit het jaar 1550.

zaterdag 20 mei 2017

zaterdagbunnies

bunnies in ninove,
allen van beroep banketbaksters...

prent vd week

(c) solacroix

agenda

te zondag, vanaf 15u:"de kleinste revue van vlaanderen" in de nova, op het kiel...

waar was je vrydag-middag

uit eten met de kindjes in brasserie "het laar". we denken onze kindjes daar een groot plezier meê te doen: ze onder de middag eventjes gaan weghalen uit de routine. maar mollie zei na een halfuur:"mag ik nu eindelyk terug naar school?"
    (dat is een flash van een moment; wel degelyk zyn die excursies heel tof...)
    rocco heeft hier een "spinner" vast, hét laatste nieve hebbeding der huidige generatie kleuters... net als eêrtyds de flippo, stelt ook de flipper niks voor, maar is toch de hele speelkoer er dol van...

avond

vanavond had ik een optreden in het parochiehuis van ninove/appelterre.

ik speelde de voorstelling "pinguins kunnen toch wél vliegen," maar doordat het publiek vooraf reeds zo uitgelaten was, neigde het ding naar comedy (zonder dat het écht comedy was natuurlyk); in ieder geval hebben we flink wat afgelachen. ik heb de tekst nu ook voldoende onder de knie om te kunnen improviseren buitendien.       jihaaa!

het leven in appelterre...

zelfs in een gehucht als appelterre is parkeren geen sinecure meer...

-end


afterLink

vrijdag 19 mei 2017

vrydagbunnie

nief personeel in den arenberg...

prent vd week

percy byssche shelley
as seen by (c) joseph severn - - een postuum portret...

agenda

te vrydag: "pinguins kunnen toch wél vliegen", zaal pax, ninove

te zondag:"de kleinste revue van vlaanderen", nova, kiel

waar was je ten donderdag


"de kleinste revue van vlaanderen", live in een bomvolle arenbergschouwburg...

groot feest...

hier live de plechtstatige sonia antonissen, wier "i will always love you", my zowaar tranen in de ogen bezorgde...

tony argil

bert lezy

het zangkoor van lutje visterin, "wyklawyt"

Er is een fout opgetreden in dit gadget