dinsdag 15 januari 2019

woensdagbunnie

deborah laenen
exact twee jaar geleden

prent vd week

opnief (c) maarte otten

waar was je ten dinsdag

in "bar bakeliet" een date met charlie de keersmaeker... goed bygepraat, werd dringend tyd ook...

wisten jullie dat detroit op het moment helemaal leêg staat, dat dat een echte spookstad is, waar grote bomen gewoon groeien middenin huizen en autosnelwegen?

dat charlie al een hele tyd een lief heeft uit holland?

dat zyn portret van julet binoche deze week op de cover staat van de figaro?

daarvoor, om twee uur smiddags, was ik op excursie by een waarachtige "carrière coach..."

het karma laat van zich horen: klaarblykelyk bevond het kantoor zich binnenin een businesscenter genaamd "de ijsfabriek"- zynde dé naam van myn eigenste, reeds dertig jaar oude vzw...

ik reed daarvoor nog eens door de adembenemende transvaalstraat


(deze straat vormt het decorum voor myn verguisde roman uit 1999, "het huis met het jachtgeweer"...)

state of being, 15 januari 2019


zoals myn kaarten nu liggen, gelooft geen mens van zyn leven ooit nog, o lezers, dat myn "carrière", zoals dat heet, door zo'n viertal of achttal sessies by zo'n "carrière-coach", ook maar énige grond-verschuiving zou kunnen veroorzaken - maar anderzyds, is het toch zeker ook wel veel te gemakkelyk, en zelfs dom, om zo'n onderneming op voorhand helemaal af te branden. die mensen studeren voor dit soort zaken, die zyn daar dag in dag uit meê bezig, die zien gigantisch veel passeren en geen enkel probleem is uniek, zwaar in tegendel. en alvast was het vandaag, zelfs los daarvan, byzonder aangenaam om daar op die stoel te mogen zitten, voor de aandachtige twee oren van een volstrekte buitenstaander kernachtig uittekenend waar ik vandaan kom, wat my is overkomen, waar ik inmiddels ben aanbeland. je kan die dingen ook wel allemaal bespreken met een goeie vriend - maar dan verlies je zeker focus, alleen al uit beleefdheid...
    dus volgende week maandag ga ik terug ook...
dreamer


we waren ergens op vacantie, voor een dag of acht, en dit hier nu was de laatste dag. er waren drie zwembaden. "hoe maf," zei luv; "de éérste dag waren die zwembaden erg klein, daarna waren die toch veel groter,- en nu, de laatste dag, weêr zo klein?..."
    jmh berckmans leefde nog, en tezamen deden we allerlei taal-spelletjes, met onze voeten in het aangename water.
   voor de volgende dag lag er ons een optreden van circus bulderdrang in het verschiet (in het echt spelen we maar maximaal twee keer per jaar - maar in myn dromen duikt dat circus bulderdrang quasi permanent op...); traditioneel betekent zo'n vooravond-voor-bulderdrang dat je erg veel spullen in je koffer moet inladen; verkleêdkleêren, regenpypen, kapotte violen en stofzuigers etc.
   nog half in slaap kwam het besef tot my, dat jmh berckmans niet meer leeft; en daar was ik, op een bedaarde manier, toch wel om teleurgesteld...

rommelschuif van de week

de schuif van katja loef


special thanks to jirka

ONS FEUILLETON

victor glorieux, de nonkel van don vitalski, schryft af en toe een feuilleton voor deze blog. het vorige feuilleton lees je integraal op deze link: https://glorieuxdruyts.blogspot.com/ ; maar zyn niéve feuilleton is al begonnen meteen hieronder;


wat voorafging: jonathan druyts is wakker geworden met het idee, zo snel mogelyk een bekende vlaming te zullen vermoorden...


DE MOORD OP SERVAIS VERHERSTRAETEN

feuilleton in 40 afleveringen

AFLEVERING 6

w.i.p.

-end


afterLink

uit welk zeer bekend popliedje komt dit muziek-fragment van exact één seconde ?
SOFIE GHEKIERE HEEFT HET GERADEN, probeer eerst nog eens zelf, en zie dan:"reactie"...

maandag 14 januari 2019

dinsdagbunnie

jetty swinnen
liep drie breuken op, zonet...

prent vd week

(c) maarten otten

onderschat / overschat

onderschat: dominique piedford, journalist

overschat: het gezegde "je moet de dag nemen zoals die komt".

naar waarde geschat: doorschynende lingerie

alternatieve feiten


1. schubert, die niet erg groot was, werd door zyn vrienden meestal "de kleine paddenstoel" genoemd.

2. zowel bach als händel werden blind door een mislukte oog-operatie; zelfs door de hand van dezelfde oog-chirurg, john taylor.

3. "john taylor" is ook de naam van een vlaams politicus, namelyk een gewezen burgemeester van wichelen. zyn vader was als engels soldaat tydens WOII in belgië verzeild geraakt en daar blyven plakken...

4. ook de bassist van duran duran heet natuurlyk john taylor.


state of being, 14 januari 2019de gehele dag thuis gebleven, tot vier uur smiddags zelfs in pyjama (een veerkrachtig kleedsel in groen met zwarte horizontale strepen.) eerst goed doorwerken aan "de oase van douz", zynde het kindertoneel dat ik maak voor "de koperblazery", en vervolgens myn eerste stappen gezet voor een conference die ik tezamen met veston voor garifuna ga doen, over het wel en weêr der kempen... ik zat aldoor beneên, in de machine-kamer; normaal heb ik maandag de planeet wel voor myzelf, maar mollie was rond het middaguur van school naar huis afgevoerd wegens nefast vliedende snotvalling... dat zag ik wel aankomen, gisteren tot vier keer toe uit m'n slaap door haar wakker geroepen... kreun...
    morgen ga ik naar een carrière-consultatie-bureau, ergens in de lange leemstraat, echt. dat ik daar nog minder aan zou hebben dan aan myn bezoek aan de vakbond vorige week, is onbestaanbaar. het duurt maar heel even, en het kost byna niks. ik verwacht er hoegenaamd niks van, behalve dat ik alles nog eens netje op een rytje zal kunnen zetten... en daarna ga ik eindelyk naar die hypnotiseur in aarschot ook...
   

rommelschuif van de week

door bas bogaerts
met dank aan jirka

ONS FEUILLETON

victor glorieux, de nonkel van don vitalski, schryft af en toe een feuilleton voor deze blog. het vorige feuilleton lees je integraal op deze link: https://glorieuxdruyts.blogspot.com/ ; maar zyn niéve feuilleton is al begonnen meteen hieronder;


wat voorafging: jonathan druyts is wakker geworden met het idee, zo snel mogelyk een bekende vlaming te zullen vermoorden...


DE MOORD OP SERVAIS VERHERSTRAETEN

feuilleton in 40 afleveringen

AFLEVERING 5

café de kassa bleek te zyn gesloten. hoe volstrekt onbegrypelyk, toch zeker met al die behoeftig rondhangende, jonge studenten hier op het plein, rond dit middaguur - hoe laat het preciés was, kon jonathan druyts, zyn smartphone ontberend, wel niet uitvinden...
    "goed," verzon 'ie vlug. "die rosse van achter de toog,- hoe heet die alweêr...-, die zal," begreep 'ie, "die zal zich eventjes weg en weêr hebben begeven, voor één of andere boodschap - maar: dan kom ik subiet wel weêr terug..."
    eindelyk een cigaret opstekend, stak 'ie dan maar over richting de prinsstraat, op deze manier, als enige mogelyke tegenzet tegen de aanhoudende drizzel, na een minuut of drie een ander café enterend, en wel één waar hy zich beter op zyn gemak wist; een hoekcafé genaamd "café papa jos".
    het was er koud en er speelde geen muziek, alsof ook déze naar boenwas riekende zaak nog niet helemààl open was; maar: tot zyn aangenaam opzien, werd onze held er toch meteen verwelkomd, byzonderlyk door een tamelyk goeie vriend, een zekere dannie, algemeen bygenaamd "buck dannie", of anders kortweg "buckie".
    "in orde," begreep jonathan exact. "dan kan hier toch, àls het meêzit -, een kleine dialoog aanvangen... zonder oeverloos te hoeven uit te dynen, zo vroeg op de middag! maar okay..."

WORDT VERVOLGD

-end


afterLink .

zondag 13 januari 2019

maandagbunnies

myn zus martine
en myn grootoom-zegster ravi

prent vd week

(c) judith leyster

actua

lesley platteborze

voltyds vuilnisman

opdracht: ervoor zorgen dat er geen vuilniszakken op straat blyven staan

loon: netto 1300 euro per maand.

karel de gucht

voltyds politicus

opdracht: ervoor zorgen dat de gemiddelde burger een zo goed mogelyk leven heeft

loon: netto 29.000 euro per maand

state of being, 13 januari 2019wanneer ik deze twee, drie alinea's hier noteer, schryven we halfelf in de avond... ik wil naar beneên, de woonkamer, om tezamen met luv naar een aflevering van "beck" te gaan zien - al kan ik die dingen niet volgen, derrick vroeger ook al niet, ik haal de namen door mekaâr en zie het verschil ook niet tussen de advocaat en de moordenaar; maar anyway: ik kan hier toch niet weg, myn dochter gaat gebukt onder een apocalyptische snotvalling, door dewelke ze de slaap niet kan vatten, zodat ik haar had beloofd, in de buurt te zullen blyven...
    er liggen hier 17 leesboeken, op het bed en onder het bed en op de lego-tafel (in theorie is dit de slaapkamer van rocco)- maar nét het boek waar ik in bezig ben ("120 rue de la gare") ligt nérgens!!...
    een zeer kalme week voor de boeg, voorts. zelfs een zeer kalme maand, vanaf hier. wel tamelyk veel huiswerk, voor allerlei diverse lezingen in februari en maart, maar voor de rest dus enkel een serie avondlyke regie-sessies, in vosselaar, namelyk drie keer per week, en één enkel, tien minuten durend gast-optreden in bilzen. en dat is alles. en daar ben ik bly om. van 1 september tot eêrgisteren, is het feitelyk één soort onoverzienbare kettingbotsing van opdrachtjes geweest.
    precies dat de molie nu toch wel slaapt - dus waag ik het erop...

filmbespreking

"de poort der zielen"


ik behoor niét tot de systematische studio-100-bashers; de serie "de nachtwacht" vind ik zelfs even goed als "het zwaard van ardoewaan" (1972)! maar deze film, spin-off van de serie, is een totaal gemiste kans. de kleêren komen weêr 'ns recht uit huize baeyens, zo te zien. je komt door magische krachten vanuit de onderwereld tot by ons - maar toch hangt er geen pluisje, geen vlekje, geen draadje verkeerd aan je glimmende flanel. voorts mag de volwassen meê-kyker ook niet één énkel keertje zelfs maar eens glimlachen. geen enkele one liner, geen enkele dubbele bodem, geen enkele spitse vondst. onbetaalbaar dure effecten kunnen by ons niet, en hoeven dus ook niet - maar toch een béétje regie, komaan zeg!! bvb: op een ogenblik is het de bedoeling dat sven de ridder op een viool staat te spelen. dat hoeft, in zyn onverbiddelyke playback, geheel niet geniaal te zyn - maar ga toch verdomd éventjes, één keertje, één klein halfuurtje, een violist bekyken, desnoods gewoon op youtube; en trek daar dan als regisseur één verdomd kwartiertje voor uit. niémand op die set die uitroept:"zeg, met die strykstok, zo weinig mogelyk op het zwarte deel van de vioolhals; probeer dichter by de kam blyven." omdat het niemand een zak kan verdommen - take the money and run!!...
    dus: iétsje meer fantasie in de dialogen, en iétsie-pietsie regie volgende keer, alstublieft. is dat nu zoveel gevraagd?
    wel één goed ding: de soundtrack, van olaff janssens, is erg netjes, en minstens twee keer zelfs steegoed.

rommelschuif van de week

de rommelschuif van dirk fret
(met dank aan jirka)

ons feuilleton

victor glorieux, de nonkel van don vitalski, schryft af en toe een feuilleton voor deze blog. het vorige feuilleton lees je integraal op deze link: https://glorieuxdruyts.blogspot.com/ ; maar zyn niéve feuilleton is al begonnen meteen hieronder;


wat voorafging: jonathan druyts is wakker geworden met het idee, zo snel mogelyk een bekende vlaming te zullen vermoorden...


DE MOORD OP SERVAIS VERHERSTRAETEN

feuilleton in 40 afleveringen

AFLEVERING 4

op een manier die eigenlyk verneêrend was, maar niks aan te doen, bestond er voor jonathan druyts, als 'ie het naging, geen enkel ongemak dat nog erger was dan het kwytspelen van zyn telephoon. met zyn betrekkelyke rust, die het was geweest, was het gedaan - van de ene second op andere...
    gekleêd in alleen maar een t-shirt zonder mouwen en een jeansbroek, zonder daaronder zelfs maar een onderbroek aan, liep hy zodoende, blootsvoets daarenboven, de met yzeren latten betimmerde trappen af. de hospita van cindie? neen, die gaf vanmiddag, klaarblykelyk, forfait... dat wel, en al goed...
    hy kwam buiten in de voze motregen. vlak voor z'n neus doemden de contouren op van, zo naar 'ie zag, een gigantisch lange, enerverend in een bocht geplooid staande monster-camion -"het ruimerke". welke firma, zoals geweten, ervoor opgebeld kon worden om, binnen de 24 uur, het riool te komen leêgzuigen. dus déze boosdoener was het geweest, met andere woorden, die ons huis, al die tyd al, zo erg had doen daveren en dreinen, en waardoor jonathan überhaupt uit zyn bed was gekomen. maar: was het dan ook deze firma, vroeg 'ie zich af, die daarjuist by hem had aangebeld? niet waarschynlyk... je belt toch niet aan by de allerbovenste bovenburen: voor een riool?
    onwillekeurig vielen jonathan druyts zyn twee oogbollen, met alsmaar meer focus, op de photo van niemand minder dan, men voele dit reeds aankomen, de ster-acteur luc caals, zogenaamd "bigger than life" op de integrale flank van deze camion aangebracht. de man droeg een zwart met rode muts en maakte, beaat lachend, een handgebaar, doend alsof hy iemand opbelde. "een simpel telefoontje volstaat - als de beerput overlopen gaat." alsook:"alle reinigings- en ontstoppingswerken, 03.888.78.00 - het ruimerke." om uitgerekend déze telephoonnummer te krygen voorgeschoteld, exact één enkel minuut, lezers, nadat jonathan tot het besef was moeten komen, zyn éigenste smartphone te zyn kwytgeraakt - het was jammer zoals dit verliep. jammer vooral, bedoelde jonathan, dat ook luc caals niet voldeed aan hét profiel van de bekende vlaming, zoals die onze held voor ogen stond, waar het zyn duivelsproject betrof...
    maar oké, hier alles weêr by mekaâr: het was een meêvaller, moest gezegd, het was een meêvaller dat er nog geheel geen stanklucht hing in de straat... merkwaardig genoeg ook... alleen dat gedaver, meer niet...
    dus hy rende weêr naar boven, trok zyn twee basketters aan, en rende dadelyk weêr naar beneên. aldus verliet onze held deze setting, spoorslags voorby de achterkant van het koninklyk atheneum, onverwyld richting café "de kassa". "verboden te plassen," stond dan weêr geschreven op de gevel van het schoolgebouw...

WORDT VERVOLGD  

column streekrkant editie antwerpen

RED JULIET

Onlangs liet het knoertgezellige café Bar Bakeliet nog eens van zich horen, de vintage ingerichte muziekbar op het Laar, opzy van de Kattenberg. De eigenaar van de keet is Tim Mouling, tevens het brein achter de succesvolle website "vintage market", en ook zélf de bezitter van mooi 130 antieke radio's. Zopas was het evenwel zyn wederhelft die in Bar Bakeliet naar voren kwam, de precies zo gezwinde Julie Vrijens, als mode-ontwerpster beter gekend als Red Juliet. En die bynaam heeft zy niet gestolen. Daarom was zy de gewezen persoon om op 12 januari, in Antwerpen quasi als enige, gevolg te geven aan de internationale feestdag genaamd "Kiss a ginger"-day, hét feest der roodharigen. Elders, byvoorbeeld in Breda, kwamen er op deze "Dag Van De Roodharigen" maar liefst tienduizend vuurtorens by elkaar - in Bar Bakeliet waren ze met zyn drieën: één gevorderde vyftiger, intussen reeds helemaal vergrysd, Red Juliet zelf, en verder ook de meest ros ogende verslaggever van ATV.

Alleszins is zo'n roodharigen-dag wel degelyk belangryk. In december was er op de VRT, op De Afspraak, een interview met een activist die zich kantte tegen het bestaan van Zwarte Pieten; omdat die een discriminatie zouden zyn op basis van huidskleur; maar nog in datzelfde interview maakte hy wel een spottende opmerking over roodharigen. Twee maten en gewichten! Red Juliet zelf wist ons voor de camera vrywillig een tweetal gekende clichés te debiteren:"Onder een verroest dak een natte kelder," maar ook:"Ros bloed poept goed." Of die clichés enige waarheid behelzen, wilde ze er niet byzeggen...

column streekkrant editie kempen

VEUSSEL BOVEN

Byna iedereen denkt dat "Vorsel", lokaal meestal "Veussel" genoemd, een afkorting zou zyn van "Rykevorsel", maar in waarheid is het precies andersom: héél vroeger, ten tyde van Asterix en Obelix, heette het dorp "Vorsel"; pas in de late middeleeuwen werd dat uitgebreid tot "Rykevorsel". Het lekkerste vocht ter plekke, het zogenaamde "veusseltje", een likeur van graanjenever, zal misschien ook wel, ooit nog, een "Rykeveusseltje" worden genoemd. Want in ieder geval: het onoverwinnelyke dorpje der bygenaamde "Cementzakken" staat niet stil! Sinds jaar en dag zie je in Rykevorsel exact jaarlyks de "Halfvastenstoet" passeren, maar ook noteren we daar, ter compensatie van zoveel droevigs, de traditionele Spek- Met Eierenfeesten, waar dan de wereldvermaarde Kruiwagenkoers plaatsgrypt. Maar sinds kort zyn die stoet en die koers opeens oud nieuws: geboren en getogen Rykevorselarenaar Toon Aerts heeft het plotsklaps, na een zenuwslopende titanenstryd op de moddervelden van Kruibeke, tot nationaal kampioen veldryden geschopt. Zyn beruchte broer, Thys Aerts, is even sterk, maar had net die week te kampen met een hardnekkige vapeur, en dat werd hem fataal. Hy was nog maar net beginnen fietsen, toen hy sprak tot zyn begeleider:"Ik heb precies goed griep,"- zodat hy hals over kop, willen of niet, de bezemwagen in moest. Pas daar, toen het te laat was, kon hy nog kreunen:"Ik wilde zeggen: ik heb precies goed grip - op myn stuur!!..." Hoe het ook zy: geen enkele Kempische gemeente zal in 2019 Rykevorsel nog naar de kroon kunnen steken!

-end


afterLink

misschien het stomste filmpje dat ik ooit op m'n blog heb geplaatst

zondagbunnie

bunnie in "de jazzclub" in lokeren...

prent vd week

(c) frans floris  (1520-1570)
- een geboren antwerpenaar...

"de val der opstandige engelen"die heel erg oude geschiedenis van antwerpen, het blyft toch iets enorms...

naar het schynt is jeroen olieslagers nu iets aan het maken over "de dulle griet" (1563); als eerste denker ooit willende aanduiden, dat deze figuur feitelyk een màn is, oa vanwege zyn toch duidelyk zichtbare adamsappel...

onderschat / overschat

onderschat: "far cry " van eric dolphy

overschat: de noodzaak om dries van langenhoven media-aandacht te schenken

naar waarde geschat: het volledige oeuvre van jacques tardi

alternatieve feiten

1. de derd best verkopende frisdrank ter wereld is fanta.

2. americanen spenderen jaarlyks meer katten-eten dan baby-voedsel.

3. men heeft ooit confituur gemaakt met koffie-smaak, maar dat scoorde erg slecht.

4. het hoogste kaas-verbruik per inwoner, situeert zich in frankryk.


5. spanje verklaarde de verenigde staten de oorlog in 1898.


6. 13 juni 1944 wist één enkele duitse tank, in villers boccage, in zyn eentje een integrale britse legereenheid tegen te houden (zie: photo.)


7. piraten dachten dat het dragen van een oorbel zou maken dat ze beter konden zién.

8. in virginia is het strikt wettelyk gezien nog steeds verboden om een ligbad in huis te hebben. een oude wet, die nog steeds niet geschrapt werd, ordonneert dat een ligbad alleen in de achtertuin mag.

waar was je te zaterdag

overdag goed thuis zonder kinderen, zodoende verrassend vlot kunnen voortwerken aan een nieve column voor de gazet van de vlaamse opera (onderwerp:"wat zweden aantrekkelyk maakt voor vlamingen.")


savonds naar de jazzclub in lokeren, op uitnodiging van peter verberckmoes, voor het programma "jazz-parlando's"...

de formule werkt zeer goed voor my...
    het publiek mocht telkens zelf kiezen: proza of poëzie;
    by proza konden ze dan kiezen: grap, anekdote, alternatief feit of filosofie;
    en by poëzie konden ze dan kiezen: stuntpoëzie of bekentenissenpoëzie.
    zo kon ik grasduinen door myn gehele werk, en my tussendoor daarover bezinnen, onderrwyl de sax het overnam...
    binnenkort een audio-opname hiervan, gratis op deze blog...

die blazer is johan pepermans, die ik nadien nog een lift terug naar huis gaf. die percussionist is pat riské.

just eat it
links is myn vriend peter verberkcmoes, in 1996 nog gitarist by het toen beginnende admiral freebee...

rymen op wc

al jarenlang denk ik: daar moet ik een rubriek van maken:

de oer-vlaamse obsessie, om wc-gebonden instructies altyd maar dan ook altyd in rym te verwoorden;

dus nu eindelyk ga ik dat voortaan meer systematisch documenteren...

dreamer

er terug een gewoonte van maken smorgens toch vlug iets op te kribbelen, want telkens denk ik: dit kàn ik niet vergeten, deze droom; maar op het einde van de weg is het uiteraard helemaal vervlogen...

postludium

(c) pim betlehem

ons feuilleton

victor glorieux, de nonkel van don vitalski, schryft af en toe een feuilleton voor deze blog. het vorige feuilleton lees je integraal op deze link: https://glorieuxdruyts.blogspot.com/ ; maar zyn niéve feuilleton is al begonnen meteen hieronder;


wat voorafging: jonathan druyts is wakker geworden met het idee, zo snel mogelyk een bekende vlaming te zullen vermoorden...


DE MOORD OP SERVAIS VERHERSTRAETEN

feuilleton in 40 afleveringen

AFLEVERING 3

werktuiglyk was jonathan druyts er al meê begonnen, zyn smartphone te zoeken. onder zyn hoopje kleêren, hetwelk op de mat lag, en meer gedurig ook zoekende tussen de washanden, zeepdozen en shampooflessen boven de kleine spoelbak. vroeger gebeurde het als vanzelfsprekend dat mensen, dwz vrienden, familieleden of kennissen, prompt en onaangekondigd voor je deur kwamen te staan, waardoor je dan ook simpelweg niet anders kon dan die mensen binnen te laten, willen of niet; dat gebeurde dan allemaal "uit beleefdheid". doch sinds de komst van de mobiele telephoon, lezers, werd je toch steevast verwittigd, goed tydig op voorhand? "is het okay als ik subiet langskom?" en als je dan, zoals voor jonathan gebruikelyk heette, gewoon helemaal géén antwoord gaf - dan was je d'r gelyk weêr vanaf. "dus misschien," zo dacht hy nu, "misschien héb ik wel zo'n kattebel in myn berichtenbox!"
    daarna bedacht hy echter:"wellicht staat myn geluid af," om ten slotte, meer fataal, te moeten verzuchten:"godverdomme, ja!!... ik ben gisteren, in dat vervelende café met cindie, myn telephoon kwytgespeeld - dwz: ik ben myn telephoon kwyt!!"
    wat was gebeurd op een afschuwelyke manier... met tegenzin was hy met cindie, zyn geliefde, naar "de kassa" meêgetogen, een studentencafé op de ossenmarkt - in regel kwam hy daar niet graâg, hyzelf flink 37 jaar oud zynde - dus ook 16 jaar ouder dan cindie, overigens... maar: omdat zy erop aandrong, was hy dus toch maar weêr met haar meêgetogen. dieper binnenin die dompige, naar toiletzeep geurende kroeg was hy alleen aan een tafeltje gaan neêrzitten, zyn telephoon voor zich uit op het tafelblad, surfend en mailend en sms'end, afzydig van het rumoer van zyn lief en dier aanhang; toen was hy naar de toog gelopen, voor een tweede schrale duvel, al was het daar lang aanschuiven - en toen, zo wist hy nu weêr... verdomme - toen hy terugkwam:"... hu? godverdomme!" "watte?" "godverdomme- myn telephoon! myn telephoon lag hier toch op tafel??"
    een wyle was 'ie nog aan het verhopen geweest, dat cindie hem by zich had. zoals zy soms ook wel zyn sokken verzamelde, zyn reispas organiseerde, zyn moeder opbelde doordat hy daar zelf niet aan kon beginnen...

WORDT VERVOLGD

p.s. dit gaat zeer goed... opwindend om hiermeê bezig te zyn... de truuk er wel juist uit bestaande, om er kalm by te blyven... 

-end


afterLink .

vrijdag 11 januari 2019

zaterdagbunnie

voor de eerste keer ooit
door iemand in beeld gebracht;
de gemalin van bert kruysmans

prent vd week


vrydag

mollie zei:"papa, ik wil iets timmeren! ik wil iets met werkgerief!"

"deze kop-telephoon is kapot... ik vraag my af: wat zit daar vanbinnen nu eigenlyk juist in..."

-daar zyn ze dus een vol uur meê bezig geweest...

waar was je te vrydag savonds

in "zaal reynaert", live geïnterviewd door bert kruysmans, thema "het jaar-overzicht";
myn nonkel herman wist me nadien te melden
dat ik ongewoon 'ernstig' scheen;
dat vond ik dan wel juist goed (al was het vooraf nu ook niet meteen de bedoeling)

jan de smet


verdwaalde photo

in de bib, met vanbever...

INGEZONDEN FEUILLETON

victor glorieux, de nonkel van don vitalski, schryft af en toe een feuilleton voor deze blog. het vorige feuilleton lees je integraal op deze link: https://glorieuxdruyts.blogspot.com/ ; maar zyn niéve feuilleton is al begonnen meteen hieronder;


wat voorafging: jonathan druyts is wakker geworden met het idee, zo snel mogelyk een bekende vlaming te vermoorden...DE MOORD OP SERVAIS VERHERSTRAETEN

feuilleton in 40 afleveringen

AFLEVERING 2

hy stond zodus by het venster, met weêrzin de duiven beloerende, zoals die huishielden op de vensterbank - niet hier vlakby, maar op de vensterbank van de overburen, -"vliegende ratten," werden die dieren vaak aangeduid -, toen beneên in huis de deurbel van zich liet horen. "ik wil wel vooruit met de dag,"snapte jonathan druyts kordaat, "maar," zo dacht hy nog meer, "ik moet er zélf het tempo van kunnen bepalen!" voor zichzelf daarmeê te kennen gevend, toch vooral niet metéén te zullen gaan opendoen.
    in plaats daarvan trok hy dit zy-venster open - met moeite, vermits het scheen te zyn dichtgeverfd, en slechts voor een gedeelte, vermits er op de richel vlak àchter dat venster, een stel metalen pinnen was aangebracht.
    "ik heb geen televisie, en ik lees maar zelden de krant; om die reden is het voor my geen evidentie om hier en nu, zomaar en meteen, te gaan uitmaken welke bekende vlamingen er op het moment dan wél toe doen..." (in de vorige aflevering van dit feuilleton, was jonathan druyts al tot het inzicht gekomen, dat guy mortier alvast geen optie kon zyn; doordat die hem, ja onderhand, ronduit "afgezaagd" toescheen. en welk oordeel was er méér nefast dan dat? te moeten vernemen dat er, achter jouw rug, een meerderheid van mensen, op een dag, tot déze slotsom zou zyn gekomen: dat je "afgezaagd" was - "afgezaagd"!! wat kon je dan als een sterveling nog beginnen?)
    niels destadsbader, dacht jonathan druyts? die scheen op het ogenblik wel hip. onze held zelf kon niet uitmaken of die destadsbader nu een zanger was of een acteur, of een presentator of misschien zelfs een wielrenner of een advocaat - maar: zyn vriendin, van wie deze kamer was, sprak die naam de laatste tyd byzonder vaak uit, en dat betekende veel, dat betekende meer dan genoeg. en toch, zo dacht onze held beslist, toch moest hy ook die niels destadsbader geheel niet willen vermoorden - niet met een mes, maar ook niet met vergif of eender wat. onze held zocht een meer archetypische b.v. - ook niet bart peeters, zéker niet!,- maar toch, zo wist hy, wel toch feitelyk een bekende vlaming van ongeveer dié carrure.
    een van die duiven die hy nu bezag, had een afschuwelyke, pikzwarte kop, dewelke hem, driftig van links naar rechts turende, van onheil en teloorgang sprak. het drizzelde akelig, maar ook stegen er, opeens, bepaald onwelriekende gryze dampen naar omhoog, van de suizende dampkappen daar ergens beneên ons. dat raam moest weêr dicht, voordat we er ziek van werden.
    en dan wéér ging die lugubere deurbel af...

WORDT VERVOLGD

-end