zondag 27 januari 2019

ONS FEUILLETON

wat voorafging:

juist wanner jonathan druyts vanavond, op humo's pop poll in het sportpaleis, een bekende vlaming om het leven wil gaan brengen, schynt hy door zyn broêr en zyn moeder in huis te zyn opgesloten...


DE MOORD OP SERVAIS VERHERSTRAETEN

feuilleton in 40 afleveringen
door don vitalskiAFLEVERING 17

moest hy z'n broêr andré nu meteen proberen op te bellen? doordat hy er inmiddels een vermoeden van had, waar die zich ergens ophield? neen, dit ware nu wel het àllermeest onuitvoerbare plan bestaanbaar! voor lezers of lezeressen die er misschien nu pas zouden zyn bygekomen: zyn eigenste telephoon ergens op café kwytgespeeld zynde, had jonathan druyts op het moment de telephoon van zyn broêr in bruikleen. zou hy die nu willen opbellen - dan zou jonathan zyn eigenste telephoon doen rinkelen, dwz de telephoon die hier voor hem op tafel lag. dus: een imbeciele gedachte, was dit. en toch voerde die hem vanzelf weêr verder in de goeie richting. hy pakte de telephoon in kwestie in zyn rillende tien vingers, om zodoende door zyn broêr zyn bestand te beginnen te scrollen. aldus stuitten-'ie algauw op de naam en de nummer van peter verstuyckt, meer informeel ook gekend als "den aflapper". net als buck dannie, was ook die zogenaamde "den aflapper" een gemeenschappelyke vriend.
    een siddering doorspekten-onze held, dat wel... doordat er zich, in zyn hersenpan, een boosaardig initiatief was beginnen los te weken... al een paar keer was het voorgevallen, wel in een vér verleden, dat den aflapper, zoals 'ie werd bygenaamd, aan jonathan had voorgesteld om, tegen betaling, deze ofte gene lastigaard te gaan aanpakken. dit, welteverstaan, in de tyden toen jonathan er een iéts wilder leven op nahield, en effectief, niet vaak maar toch soms, met vechtjassen te maken had. op dat soort figuren voor een geldbedrag een soort wreker af te sturen - neen: zulks was niks voor jonathan (niet te vergeten: op z'n twaalfde levensjaar, had jonathan met veel overtuiging zyn communie gedaan, tegen de zin van zyn ouders in zelfs...); maar in een zuivere nieuwsgierigheid verwikkeld, had 'ie toen toch, van de kans gebruikmakend, principieel vryblyvend geïnformeerd naar hoeveel zoiets dan zou kosten. waarop den aflapper hem had gezegd:"vyfhonderd euro - om zyn kaak 'ns goed scheef te drukken."
    aldus ging onze held aan het telephoneren. overdag was er zoveel daadkracht geweest - dat zou niet mogen ineenzakken -"vooruit - actie, willen we hebben!"
    den aflapper nam gelukkig meteen op.
    "neen, het is jonathan," zei jonathan, na abusievelyk aangesproken te zyn geweest als zyn broêr andré. en zonder veel plichtplegingen of omwegen, de tyd drong, legden-'ie aan hem uit, waar het allemaal over ging; zyn moeder en zyn broêr hielden zich verschanst in een camping op linkeroever; dààr moest den aflapper zich naartoe begeven, in zeven haasten en spoeden, en wel meer bepaald om aldaar dan, desnoods met geweld, wat kon het jonathan schelen, de sleutel te gaan afpakken van de voordeur van de breydelstraat.
    "maar jouw broêr is een vriend van my," zei den aflapper resoluut.
    "maar," zei jonathan doortastend, "die heeft niks, werkelyk niks op zyn rekening staan. zelf heb ik daarjuist nog myn loon van een halfjaar gestort gekregen. dat geld zal ik je cadeau doen, meteen als je my hier komt losmaken."
    "sorry, da's onmogelyk," zei den aflapper.
     en legde weêr in, zo vlug.
    toch was jonathan er nog meer dan ooit zéker van, dat zyn plan voor mekaâr ging komen. hy was bezig, vooruitgang te boeken. het kon niet anders, of deze tergend langdurige dag, die het was, moést uitmonden, met gods wil, in een afgryselyk bloedbad, met varkens- en kippen- en mensenbloed langs alle vensterramen, spouwmuren en draaideuren - en zyn éigenste gezicht: in technicolor op de voorpagina van àlle kranten - plus: op de bovenste zyde van de nieuwsdienst van de vlaamse radio en televisie!


WORDT VERVOLGD 

Geen opmerkingen: