vrijdag 25 januari 2019

state of being, 25 januari 2019

boekenwinkel

na die vergadering in café de muze, gewoon voor de belangstelling een tydlang in de boeken-afdeling van de fnac aan het rondlopen geweest, zoals meestal nét zolang tot ik er een beetje muf van werd. zo'n excursie in boekenstadt trakteert ons steevast op een dubbel gevoelen, om niet te zeggen een driedubbel of zelfs een vierdubbel gevoelen. gelukkig zyn er, om te beginnen, een pààr succes-auteurs, wier fortuin hen dan ook heel erg gegund weze; al het vele volk dat kwaad of misnoegd is om lize spit of griet op de beeck, zelf denk ik alleen maar:"toch sterk dat die twee dààr slagen, waar zovele anderen falen. of voor cynici gesteld: dat ze alleszins dààr geluk hebben, waar zovelen ongeluk treffen." maar inderdaad baadt zo'n boekenwinkel, los van die enkele zeldzame supersterren aan het firmament, in een alles overwoekerende atmosfeer van een soort muf stemmend dryfzand; al die honderden steengoeie schryvers, die hier allen naast mekaâr hun roman hebben liggen, mooi vormgegeven en democratisch geprysd; hun familie-roman, hun rubens-biographie, hun prachtige dichtbundel - zovele briljante vlaamse auteurs, voor zo minuscuul weinig lezers... ergens, maar niet heus, ben ik er dan al byna bly om, dat myn eigen schryf-hobbie zich beperkt tot deze doodsimpele blog, voor iedereen tot in alaska gratis bereikbaar. er worden geen bomen voor geveld en de distributeur moet, in het najaar, de exemplaren-in-consignatie niet weêr allemaal komen ophalen... ik heb zes lezers - daar kan ik volstrekt meê leven...
    en dat viérdubbele gevoelen zit hem voorts hierin, dat ik ook zelf wel, in de fnac, flink wat boeken tegenkom die my interesseren - maar dat ik een gigantisch trage lezer ben, met veel aan zyn kop. nu al sta ik vyftig boeken achter... nu al ben ik minder bezig met lezen, dan wel met boeken verhuizen, van de werkkamer naar de slaapkamer en weêr terug... 


Geen opmerkingen: