vrijdag 25 januari 2019

state of being, 25 januari 2019


morgen jarig.*** nog steeds niet helemaal genezen. maar ook niet "aangedaan"; de medicatie helpt.*** het is yskoud. straks dus toch maar niét in bed lezen (de slaapkamer is te koud), maar dus wel hier beneên, in de zetel.*** ben weêr alle tardi's op een rytje aan het herlezen. en ik lees ook in de biografie van de nieuwe snaar.*** een absoluut stressloze periode, deze hele tweede helft van januari. wegens nauwelyks optreden, en àls ik moet optreden ook helemaal geen vervaarlyke omstandigheden.*** pitouche ligt op myn voeten (pitouche = onze kat. had allang ontmand moeten worden wel, maar het komt er niet van.)*** hoofdproblematiek van nu: dat geld uit myn kas krygen; dwz uit de gcv naar myn persoonlyke rekening, liefst zonder de geykte 50% belasting op elke sous...*** vandaag op de fiets onderweg integraal de elpee "psycho candy" nog eens afgespeeld, wat goed past by sneeuwlandschap.**

Geen opmerkingen: