dinsdag 17 februari 2015

state-of-being, 17 feb 2015


je kan wel plezier beleven aan sommige exotische ongerymdheden; zoals, byvoorbeeld, aan seks met vier vrouwen tegelyk, of ook byvoorbeeld aan het uitbundige applaus en hoera-geroep van een uitverkochte schouwburg (het eerste heb ik, hoewel ook niet "dikwyls", toch alleszins veel vàker meêgemaakt dan het tweede...); het plezier van plotsklaps veel geld te verdienen is leuk,  het neêrlanden in een warm land ergens ver hier vandaan is opwindend; doch uiteindelyk, beste blogger, staat enkel de huiselyke vrede garant voor hét meest waarachtige, hét meest bestendige plezier. huiselyk geluk zynde de enige vorm van vreugde die geen weêrbots kent. tydens het vryen met vier vrouwen tegelyk, wordt een mens op een ogenblik toch (temeer wanneer die actie te lang voortduurt) als van bovenuit, als door kiespyn, gegrepen door knagende vertwyfeling, door een gevoelen van zinledigheid en ook van een alles om zich heen grypend gebrek aan hygiëne; theatraal succes, byvoorbeeld ook, is ook slechts matig bevredigend: doordat succes in zyn definitie te maken heeft met de waan van de dag, en NIKS met de dingen waar je wérkelyk voor staat - hoe anders te verklaren dat mozart begraven is geworden in een armengraf? bly zyn om het winnen van rykdom is moedwillig kortzichtig (wie lacht wanneer hy wint, moét wat later ook wel wenen wanneer hy verliest...); en wat is de fun van op reis gaan, de mensheid zynde overal hetzelfde, sinds kort ook overal dezelfde winkelstraten, dezelfde bancontacten, dezelfde televisieprogramma's, dezelfde terroristische aanslagen.
    maar: op een stoel te zitten met een van je eigen kindjes op je schoot, en terwyl je andere kindje bezig te zien met een kleurboek; de geur van het verwarmde textiel onder het strykyzer van je levensgezellin; en de klamme, natte straten aan de buitenkant van het venster terwyl hierbinnen de chauvage zyn werk doet; beethoven op de radio, een gehaktbal op je bord; je moeder die belt; houten planken die straks naar het stort zouden moeten worden gereden - dàt is de waarheid, dàt is waar het écht om draait.

Geen opmerkingen: