donderdag 24 december 2015

state of being, 24 december 2015een gig in schuiferskapellen: telkens twintig minuten spelen, en daarna doorschuiven naar een ander publiek; dit exact vier keren na mekaâr. kortom: dé ideale opzet om nief materiaal uit te proberen, en tegelyk te roderen ook! de dag tevoren was ik daar dan ook druk meê in de weêr geweest; met het verder uitschryven van, en verder repeteren aan, die ene korte vertelling, dewelken-ik vorige maand al eens in "atlas" had gebracht.
    maar hoe verliep het? ik geraakte wel uit myn woorden, er werd wel eens geglimlacht; maar: daar bleef het by. aldus: die drie àndere gigs, die daarna volgden, ben ik toch wéér tot myn classics vervallen, verslaafd als ik ben aan scoren, àltyd wil ik scoren! àltyd sta ik daar alsof myn leven ervan afhangt - ook in schuiferskapellen...
    hoe kàn je met minder genoegen nemen...
    maar hoe, lezers, hoe zal ik dan ooit, van myn leven ooit nog, kunnen vernieuwen??... zo laf als ik ben??
    ik kom er gewoon niet meer uit...
    al is het nooit anders geweest, een niéve comedy-voorstelling maken, is nu eenmaal het ALLERMOEILYKSTE DAT ER BESTAAT.
     voorts ook weêr verkeersnieuws. het is goed dat ik er toch altyd op let om op de snelwegen zoveel mogelyk afstand te houden, de helft van de tyd ben ik dan ook bezig met vloeken op die imbeciele meerderheid van bumperplakkers en achterlyke kontduwers. en terecht, zo blykt: 120 km/u rydende op het middelste baanvak, mocht ik compléét onverwacht over  een afstand van pakweg veertig meters tot volstrekte stilstand zien te komen - ik eindige zes centimeters voor m'n voorgangers; die achter my scheelde ook maar een rizzlablaadje, ik had my al schrapgezet om diens schok op te vangen. - - bleek dat er, slechts drie auto's voor ons, een complete DUBBELMATRAS exact op het midden van dat baanvak lag. bedankt, god! bedankt dat ik nog leef om myn kindjes subiet weêr stevig tegen my aan te mogen houden...

1 opmerking:

sofie zei

Vitalski, bij mij heb je ook gescoord hoor. Het was echt niet slecht, moet verder aan gewerkt worden maar er waren echt goeie bij. Denk dat de mensen er nog wat moesten inkomen en ze hebben je misse info gegeven, nl café de kiste is in Tielt.