donderdag 11 januari 2018

uit het schriftjeuit de mond van het personage buffalo bill:"het probleem zyn niet de indianen. het probleem is het tekort aan munitie."

het debat, dat ze nu laten afhangen van de vraag of er iemand "al dan niet gefolterd is geworden". zodat er op een moment zal kunnen worden uitgeroepen:"oef! het blykt dat ze niét zyn gefolterd! oef!"

ik hoor nu, dat men er hier en daar bang voor is, dat een volstrekte legalisering van, en gewenning aan, euthanasie, het aantal euthanasisten te erg zal doen toenemen. alsof dit niet een welkome compensatie zou zyn voor het systematische opdryven van onze levensverwachting.

euthanasie zou juist gepromoot moeten worden, met affiches in alle straten, zeggende:"het kan! het mag! kom er met ons over praten, u bent welkom!"

misschien zouden er zelfs acties moeten worden gevoerd in de aard van: na vier verzamelde euthanasieën, krygt u een vyfde euthanasie gratis.

check "nos ovt"-podcast, zegt iemand tegen my. ook zegt iemand tegen my: check de film "gothic" van ken russell... ook staat hier genoteerd "hugo prinsen" - why? alsook "harry baker"...

die ene keer toen ik in new york was, liep een inwoner me de gehele tyd af te raden om naar coney island te gaan. "you don't wonna go there!!" jammer, nu weet ik dus niet hoe het er werkelyk is...

chauffeurs die hun auto-radio extreem luid hebben spelen, zouden de gevangenis in moeten, bvb wegens poging tot doodslag (oa doordat ze de ambulance niet horen); maar even erg zyn chauffeurs die hun autoradio héél erg stilletjes hebben opstaan; zo zyn er zeer veel idioten; je hoort niet welk nummer ze hebben spelen, je verstaat niet wat de presentator zevert; maar gewoon één enerverende stille ruis is het - en toch vinden ze dat het zo moet, van vertrek tot aankomst. gdgdgdbbdbdrrrrr grgrrrrdhdrrrr hgrgrgrrrgrdddddrrddd...

het erge aan mensen die té kritisch zyn voor hun medemensen, is dat die mensen met de medemensen die ze dan wél waarderen, per definitie zelfs moeten dwepen.

een vraag waarop je by een sollicitatie snel moet antwoorden (het is sander smeets waarachtig overkomen):"als je een verkeersbord was, wat voor bord zou dat dan zyn!"

Geen opmerkingen: